Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kubínyi család címerével foglalkozik.


alsó- és felsőkubinyi Kubinyi szerkesztés

 
Kubínyi címer, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból
 
Kubínyi őstábla
 
Elsó címer
 
Második címer

 

A revúcai Hudkonak =(Hotyko = Hosztko) három fia volt: Iuche, Guirke és Miloszlov. Ők csere útján 1325-ben Felsőkubínban telepedtek le, közel Felső- és Alsólesztinához és Jaszenova községekhez. Iuche = Iuže, Jože ágából származik a Kubinyi (Kubinszky) család, mely ma [1910] háromféle: felsőkubini, nagyolaszi és deményfalvi. Az első nemesi címert 1492-ben Kubínyi László nyerte, és nagyobbított czímert 1378-ban [sic!] Kubinyi Kristóf.[1]

++++

Egyike a legkiterjedtebb ősrégi családoknak. Hudkont nevű ősét 1233.-ban már Liptóban találni.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs