Címerhatározó/Kuckländer címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kuckländer család címerével foglalkozik.


Kuckländer címer az esztergomi Szent Anna Ferences templom faláról. A templom déli oldalához 1722-ben, az akkori várparancsnok özvegye Kuckländer Ferdinándné, báró Trűckl Katalin loretói kápolnát építtetett.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs