Címerhatározó/Kukarics címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kukarics család címerével foglalkozik.


E család a XIX. század első felében Gádon bírt földesúri joggal.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs