Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kulcsor család címerével foglalkozik.


Kulcsor Tamás nemesi oklevele, II Rákóczi Görgy, 1655 március 8
  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs