Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Laitner család címerével foglalkozik.


vecseházi Laitner szerkesztés

Laitner József és János 1809. mart. 31-én Krassó megyei Vecseháza helységre nyert királyi adománylevélnél fogva nemesítettek meg, és nemességük nevezett megyében 1810-ki október 22-én hirdettetett ki. Az adományszerzőnek fia József Krassó megyében szolgabíró volt, és szintén vannak gyermekei.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs