Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Lakatos családok címerével foglalkozik.


dévai Lakatos szerkesztés

 

Dévai Lakatos Miklós 1602. július 1. Déva Báthori Zsigmond általa: felesége Bereczki Katalin és fia Mihály

R 64

  • Irodalom:

A Dévai Lakatos család címere - patkót reszelő férfi ábrázolással, Nyulásziné Straub Éva: Öt évszázad címerei. Corvina, Budapest, 1987, 89. oldal. Fotó: Gyarmathy László Magyar Országos Levéltár, Budapest


  • Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések


Balogh alias Lakatos szerkesztés

 
Ch→
 
 


Kempelen:

Balogh (alias Lakatos).
Czímeres nemeslevelet 1653. márcz. 5. II. Rákóczy Györgytől B. János s felesége, Pál Annától szül. gyermekei: Mihály, Péter, Anna, Borbála és Erzsébet kaptak. (Gyfv. LR. XXVI/190.) – Czímer: kék paizsban pánczélos könyöklő kar tőrt tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – Vö. Siebm. 33., erd. 118.

MCK:

Balogh alias Lakatos de Marosvásárhely. 64. T. 6. B. János s felesége, Pál Annától szül. gykei: Mihály, Péter, Anna, Borbála és Erzsébet 1653. III. 5. Rákóczy Györgytõl nyertek c. n. l. – Kk. XXVI. 190. Erd.

Siebmacher:

Balog IV., aliter Lakatos.
Wappen: In B. ein geharnischter gebogener Arm, in der Faust einen Dolch haltend. – Kleinod: Keines verliehen. – Decken: bg.–rs.

Adels- u. Wappenbrief v. Georg Rákóczy II., d. d. Gyulafehérvár, 6. März 1653 für Johann Balogh aliter Lakatos, Bewohner v. Marosvásárhely.

(R. A. BPest).

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[2]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[3][4]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. [5]

  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

LAKATOS 2007. augusztus 21., 13:45 (CEST) 


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs