Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Lely családok címerével foglalkozik.


Lely-Molnár

szerkesztés
 
Lely-Molnár armális 1579

 

Adományozó - Rudolf - magyar király - - -
Adományos - Lely-Molnár András - - - -
Adományos által - Mory Katalin - - - - feleség
Adományos által - Lely Orsolya - - - - testvér
Adományos által - Lely-Molnár János - - - - gyermek
Adományos által - Lely-Molnár István - - - -
Kihirdetés ellenjegyzője - Perekedy Miklós - Nyitra vármegye jegyzője - - -
Eredeti kiállításának helye - Prága
Eredeti kelte - 1579.09.28
Kihirdetés dátuma - 1580.05.03
Kihirdetési záradék : Nyitra 1580.05.03

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum caelestini coloris, in cuius fundo integer naturalis leopardus, posterioribus duobus pedibus insistere, ore hianti lingua exerta ex cauda erecta, anteriorum vero levo pede protenso dextro frameam nudam capulotenus comprehensam tenere, in dextrumq[ue] scuti latus furibundo similis progredi conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem clausam, corona regia dimidium leopardum priori per omnia similem proferente ornatam. A summitate vero galeae laciniis seu lemniscis utrinq[ue] crocei et caelestini colorum in scuti ora[m] defluentibus, scutumq[ue] ipsum decenter adornantibus.

Címerszőnyeg: arany keretben zöld rét, alul fegyvereket és zászlókat hordó, felül bőségszarut és pálmaágat tartó puttókkal, arany színű ovális, csigavonalakkal díszített keret, bordó damasztolt háttérrel

Pajzs: - Reneszánsz pajzs - kék - - nincs - Nincs - Nincs Címerkép: leopárd
Címerkép: kard
Sisak: csőrsisak - korona
Sisakdísz elem: leopárd
Sisakdísz elem: kard
Sisaktakaró: arany-kék
[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


 
Ch→
 
Budai Korcsolyás László és más családok armálisa, 1578. A kalligráfiája bizonyára Bocskay György írásminta-gyűjteménye alapján kőszült, röviddel a halála után

 

Nyulásziné:

Budai Korcholyás László 1598. április 19., Pozsony I. Rudolf nemesség és címer általa: felesége Orsolya, gyermekei, valamint Rusa Bálint, Szentlászlói Artandy András és Péter, Lely György

P 108 Esterházy hg. lt. Rep. 48 Fasc. C. No. 49

MNL OL:

HU MNL OL P 108, 48_C_49 [http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/2322

Rudolf - magyar király, Pozsony vára, 1578. 4. 12., magyar nemesség, címer, budai Korcsolyás László (Korcholyas), valamint az apja, Korcsolyás Jeromos, Budai polgár (az oklevél kiállításakor már elhunyt), továbbá a felesége, Ivány Orsolya, Rusa Bálint (atyafi), szentlászlói Artandy Péter (atyafi), szentlászlói Artandy András (atyafi), Lely György (atyafi) részére. Kihirdetése: Vas vm., Szombathely, 1581. 6. 12.

Címerleírás: Scutum videlicet saphirei coloris in quo duo leones aurei coloris sese invicem respicientes erecti ore aperto linguis exsertis super petram stantes anterioribus pedibus coronam regia super quam avem pelicanam pectus suum rostro laniantem sustentare cernuntur et in ima parti scuti intra pedes leonum rosa rubea in ramo viridi conspicitur. Supra scutum posita est galea aperta munimentum militare corona regia ornata supra quam stat avis pelicana priori per omnia similis rostro pectus suum aperiens utrumque scuti latus hinc rubei et albi illinc vero flavi et nigri coloris laciniis defluentibus et scutum illud decenter exornantibus.

  • Irodalom:

Nyulásziné, No. 305. (hibás adatokkal) -


  • Külső hivatkozások:

[2]

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs