Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Rusa (olv. Ruzsa) család címerével foglalkozik.


Ch→
Budai Korcsolyás László és más családok armálisa, 1578. A kalligráfiája bizonyára Bocskay György írásminta-gyűjteménye alapján kőszült, röviddel a halála után

Nyulásziné:

Budai Korcholyás László 1598. április 19., Pozsony I. Rudolf nemesség és címer általa: felesége Orsolya, gyermekei, valamint Rusa Bálint, Szentlászlói Artandy András és Péter, Lely György

P 108 Esterházy hg. lt. Rep. 48 Fasc. C. No. 49

MNL OL:

HU MNL OL P 108, 48_C_49 [http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/2322

Rudolf - magyar király, Pozsony vára, 1578. 4. 12., magyar nemesség, címer, budai Korcsolyás László (Korcholyas), valamint az apja, Korcsolyás Jeromos, Budai polgár (az oklevél kiállításakor már elhunyt), továbbá a felesége, Ivány Orsolya, Rusa Bálint (atyafi), szentlászlói Artandy Péter (atyafi), szentlászlói Artandy András (atyafi), Lely György (atyafi) részére. Kihirdetése: Vas vm., Szombathely, 1581. 6. 12.

Címerleírás: Scutum videlicet saphirei coloris in quo duo leones aurei coloris sese invicem respicientes erecti ore aperto linguis exsertis super petram stantes anterioribus pedibus coronam regia super quam avem pelicanam pectus suum rostro laniantem sustentare cernuntur et in ima parti scuti intra pedes leonum rosa rubea in ramo viridi conspicitur. Supra scutum posita est galea aperta munimentum militare corona regia ornata supra quam stat avis pelicana priori per omnia similis rostro pectus suum aperiens utrumque scuti latus hinc rubei et albi illinc vero flavi et nigri coloris laciniis defluentibus et scutum illud decenter exornantibus.

  • Irodalom:

Nyulásziné, No. 305. (hibás adatokkal) -


  • Külső hivatkozások:

[1]


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs