Hat. kulcs
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

CímerhatározóMutató

Lehetőség van arra, hogy a keresett címert ne csak a határozói kulcsok által találhassuk meg, hanem a címerben előforduló címerábrák és pajzstagolások által is. Ezt a cél szolgálja a Címerhatározó mutatója. A Mutató azon címereket is tartalmazza (ellentétben a határozói kulcsokkal), amelyekről nem áll rendelkezésre kép, csak címerleírás, esetleg annak töredéke. (Mint pl. az Akacs címer esetében.)

Amennyiben csak egy címszóra (címerábrára vagy pajzstagolásra) szeretnél rákeresni, elégséges azt beírni a keresőbe. A találatokat a kereső kiemeléssel fogja jelölni.

Amennyiben több olyan címszóra szeretnél rákeresni, melyek megtalálhatók az adott címerben (pl. oroszlán, kereszt) ezeket a keresőbe vesszővel elválasztva kell beírni. A találatokat a kereső kiemeléssel fogja jelölni.

A címerben, annak mezőiben és kisebb pajzsaiban (boglárpajzsok, köldökpajzsok stb.) szereplő (valamint a sisakdíszben és a pajzstartóknál található) pajzstagolások és címerábrák elnevezései kiválaszthatók a heraldikai szakkifejezések alábbi alfabetikus jegyzékéből.

Ha egy címerábra más címerábrával szoros összefüggésben is előfordul, mint pl. a kar karddal (kardot tartó kar), erre a kapcsolatra is rá lehet keresni (tehát kereshetünk a kard és a karddal címszóra is, amelyek megadják számunkra a kardot tartalmazó címereket, illetve azokat, melyekben valamilyen címerábra karddal együtt fordul elő).

Index of the heraldic clue (Címerhatározó)
Applicable to find a coat of arms by means of heraldic structures and armorial bearings included by the given arms. You can search by
One keyword or Multiple keywords
For one keyword search, enter one of the Hungarian heraldic terms from the list below or
Enter multiple keywords to the search bar (each keyword should be divided by comma)

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

Keresési tippek
 • A címszavakat kisbetűvel írd be a keresőbe, kivéve, ha az a címszavak jegyzékében nagy kezdőbetűvel található meg.
 • Válassz ki egy vagy több címszót alább, a címszavak jegyzékéből és írd be a Keresőbe. A címszavakat vesszővel válaszd el egymástól.
 • A rövid magánhangzóra végződő szavaknál az utolsó mássalhangzóig terjedő szótőre keress rá, hogy a Kereső a szó hosszú és rövid magánhangzós változatait is megtalálja: pl. a lándzs keresés eredménye egyaránt tartalmazza a lándzsa és lándzsával szavakat.
 • Hasonlóképpen, a kétjegyű mássalhangzóra végződő szavaknál az utolsó előtti mássalhangzóra végződő szótőre keress rá. Pl. a kalapác keresés egyaránt tartalmazza a kalapács és a kalapáccsal szavakat. A címerek leírásaiban ezt úgy küszöböltük ki, hogy a ragozott alakokat is dupla mássalhangzóval írtuk: pl. kalapácscsal.
 • Rá lehet keresni az egymással szoros összefüggésben előforduló címerábrákra is, mint pl. a kar karddal (kardot tartó kar) kapcsolatra. Egyaránt kereshetünk tehát a kard, a kar, valamint a karddal és a kar, karddal, továbbá a páncélos, kar, karddal címszóra is (az egyes szavakat vesszővel kell egymástól elválasztani). Ezeket a lehetséges kapcsolatokat a címerábrák alábbi jegyzéke zárójelben tünteti fel.
 • Egyes rövidebb címszavakat csillaggal a végén kell keresni, hogy ne keveredjenek össze más, hosszabb címszavakkal: ág*, ék*, eke*, fa*, fal*, fog*, hal*, íj*, kar*, kés*, kos*, kő*, ló*, nő*, pajzs*, sas*, sáss*, sín*, szó*, tál*, tó*, tőr*, vár*, vér*.
 • A keresés eredményét a Kereső a megfelelő táblázatok kinyitásával és a keresett szavak kiszínezésével jelöli.
 • Új keresés esetén a régi címszavak táblázatai automatikusan becsukódnak és az újak automatikusan kinyílnak.
 • Az összes nyitott táblázat bezárásához kattints az összes becsukása linkre.
 • Amennyiben a Kereső egyetlen táblázatot sem nyit ki, ez azt jelenti, hogy a Címerhatározóban nincs olyan címer (vagy címszó), amelyik az összes keresett címszót tartalmazza. Ilyen esetben ajánlott (az alábbi jegyzékből) kevesebb címszót beírni a Keresőbe.
A Mutató címszavai alfabetikus rendben
 • Az egyes címszavak kereshető változatait zárójelben tüntetjük fel: pl. halom (hármas halom), sas* (kétfejű), oroszlán (koronás, koronával, növekvő) (Kereshető címszavak: növekvő oroszlán [oroszlán, növekvő alakban], koronás oroszlán [olyan oroszlán, melynek a fején korona van, oroszlán, koronás alakban], oroszlán koronával [koronát tartó oroszlán, oroszlán, koronával alakban], koronás oroszlán koronával [oroszlán, koronás, koronával alakban], koronás növekvő oroszlán koronával [oroszlán, növekvő, koronával, koronás alakban] stb.) (Fontos, hogy az egyes címszavakat mindig vesszővel válasszuk el egymástól. A címszavak sorrendje lényegtelen.)
 • A címerekből a címszavas kereséssel azt is ki lehet keresni, hogy mennyi közülük az egyszerű (osztatlan) és osztott címer. Ezek a címszavak az osztott címerekre vonatkoznak. (A fennmaradó címerek értelem szerűen osztatlanok lesznek.)
 • Azt is ki lehet keresni, hogy mennyi címer tartalmaz boglárpajzsokat és más kisebb pajzsokat. Ezek egységesen a kispajzs címszóval kereshetők ki.
 • A címszavakon belül megkülönböztetjük a pajzstagolások és a címerábrák osztályát.

Kispajzsok a címeren belül

A kispajzs címszóval kereshetők ki (nem tévesztendők össze a pajzs címerképpel).

Osztott címerek

Az egyszer osztott, felezett, harmadolt, négyelt (harántnégyelt), ötödölt, hatodolt stb., egyesített címszavakkal kereshetők ki.

Pajzstagolások: (en: divisions)

harántolt (balharántolt) (en: per bend and bendy, per bend sinister and bendy sinister)
hasított (cölöpölt) (per pale and paly)
rutázott (félrutázott) (lozengy, barry indented)
sakkozott (harántsakkozott) (chequi, bendy dexter and sinister)
tarpajzs (écu de plein) (evet, hermelin, mál, méhviaszforma, pikkely, pillangópikkely, tollpikkely) (furs: vair, ermine, fourrures, honeycomb, scaly, plumeté)
vágott (pólyázott) (per fess, barry)

A mesteralakok tagolásai: (divisions of ordinaries)
összerovott (compony)
darabolt (gobony)
szarufával összerovott (chevronny)

Az osztóvonalak típusai: (lines of partition)

osztóvonalak

 • Csillaggal a végükön keresendő címszavak: ág*, ék*, eke*, fa*, fal*, fog*, hal*, íj*, kar*, kés*, kos*, kő*, ló*, nő*, pajzs*, sas*, sáss*, sín*, szó*, tál*, tó*, tőr*, vár*, vér*

Címerábrák

szerkesztés

(mesteralakok és címerképek) (charges: ordinaries and common charges):

A
Ádám és Éva, ág (en: branch, mindig az ág* alakra keress rá; almaág, babérág, körteág, olivaág, pálmaág, tölgyág, zöld ág*, apple, laurus, pear, olive, palm, oak, green branch), agár (greyhound), akasztófa (gallows, gibbet), alabárd (vö. bárd, en: halberd), alagút (tunnel), alerion (vö. sas*), alma (apple), almaág (apple branch), angyal (angel), ásó (spade),
B
babérág (en: laurus branch, babérbokor (laurel bush), babérkoszorú (l. wreath) ), bagoly (owl), bak (buck, capricorn), balharántolt, (per bend sinister), balharántpólya (bend sinister), balta (hatchet), bandérium (military unit), bányász (miner), bányászék (mill-pick), bárány (lamb), bárd (en: axe, balta, fejsze, vö. alabárd), bástya (en: bastion, tower, nem azonos a toronnyal), bástyafigura (chess-rook), betű (en: letter, héber betű, szó*), bíbic (peewit), Biblia (könyv-re keresni), bika (en: bull, cow, tehén), bikafej (bull's head, vö. ökörfej), billog (branding iron), bizánci (bezant; kör*-re keresni), bojt (en: tassels), borostyán (ivy), bot (en: stick, félholdas, kígyós bot, liliomvégű, bunkó), bőségszaru (cornucopia), bunkó (cosh), buzogány (mace),
C-Cs
cölöp (pale), csákány (pick-axe), csillag (en: star, ötágú), csónak, (boat), csoroszlya (coulter), csuka (luce),
D
darab (en: billet, darabolt), daru (krane), darufej (krane's head), delfin (dolphin), derékszög (en: machinist square, triangle, háromszög), dicsfény (azaz: glória, nimbusz), dob (drum), dobverő (drumstick)
E
ecset (paintbrush), egyszarvú (unicorn), ék (en: pile, per pile, mindig az ék* alakra keress rá), eke (en: plough, az eke* alakra keresni), ekevas (ploughshare), elefántormány (bull's horns), ember (en: human, Ádám és Éva, bányász, férfi, földműves, gyalogos, gyermek, király, lelkész, lovas, mór, test, török, Triton, trombitás, vadember, vitéz, miner, man, farmer, infantryman, child, king, priest, rider, Moorish, human body, Turk, Triton, trumpeter, savage, solider or knight), emberfej (human head; lovagfej), épület (building, színház), erdő (forest), ernyődeszka (écran, Schirmbrett), evező (paddle)
F
fa (en: tree, mindig a fa* formulára keress rá; almafa, fenyő, hárs, körtefa, pálma, tölgy, apple, pine, lime, pear, palm, oak tree), fatörzs (vö. ág, en: bole), fal (fal* alakra keress, városfal, várfal, falon, en: wall), farkas (en: wolf, növekvő, karddal), farkasfej (wolf's head), farkasfog (wolf's tooth), fej (en: head, bikafej, emberfej, farkasfej, lányfej, oroszlánfej, török fej, bull's, human, wolf's, girl's, lion's, Turk's head), fejsze (hatchet), felhő (cloud), fenyő (pine), férfi (en: man, Aesculap, aggastyán, bányász, Aesculap, földműves, oldster, miner, Aesculap, peasant), fog (en: tooth, fog* alakra keresni, farkasfog*, sárkányfog, wolf's, dragon's tooth), fogó (pilers), forrás (well, fount), Fortuna (Fortuna goddess), földgömb (armilláris gömb, en: globe), földműves (peasant), főnix (phoenix), fúró (auger), függöny (chapé ployé, tierced in mantle), gabonaföld (grain field),
G-Gy
galamb (en: dove, ág*gal), gereblyefej[1] (rake's head), glória (en: glory), golyó (orb), gránát (grenade), gránátalma (pomegranate), griff (en: griffin, karddal, koronás, zászlóval), gyalogos (infantryman), gyűrű (ring),
H
hajó (ship), hajókerék (ship's wheel), hal (en: fish, mindig a hal* formulára keress rá; csuka, márna, ponty, luce, barbel, carp), halom (en: hill, hármas halom, kettős halom, hegy, hármas hegy, tér, triple hill, mount, field), harántolt (per bend, bendy), harántpólya (en: bend, a harántpólya* alak is kereshető, balharántpólya), hattyú (swan), hegy (mount, hármas hegy, szikla crag), hold (en: crescent, félhold), holló (raven), horgony (anchor), horog (hook), hulla (test-re keress)
I-J
íj (en: bow, mindig az íj* alakra keress rá; reflexíj, vö. nyíl, számszeríj), íjász (archer), irattekercs (scroll), írótoll (quill), Jézus (Jesus), jogar (sceptre)
K
kagyló (shell), káka (bulrush), kalap (en: hat, papi kalap, ecclesiastical hat), kalapács (en: hammer, bányászék, bányászkalapács), kalász (wheatear), kapu (gate), kar (en: arm, mindig a kar* formulára keress rá; páncélos, kalásszal, karddal, koronán), kard (en: sword, saber, szablya, tőr), karó (picket), kasza (mower), kaszapenge (mower blade), kehely (chalice, vö. kupa), kengyel (stirrup), kenyér (en: bread), kerék (en: wheel, fél kerék, fogaskerék, hajókerék, malomkerék, Szt. Katalin kereke, azaz fogazott kerék; demi-, gear-, ship-, mill-wheel, wheel of St. Catherine, i. e. serrated wh.), kereszt (en: cross, alul kihegyezett, körmeneti kereszt, en: processional cross, görög, harántkereszt, horgonyvégű, jeruzsálemi, keresztvégű, kettős, körbe írt), liliomküllő, lóherevégű, mancsos, mankós), kerítés (fence), kert (garden), kés (en: knife, a kés* alakra keresni, érvágó kés, szőlőmetsző kés), kétfejű sas (double-headed eagle), kettős halom (double hill), kéve (sheaf), kígyó (snake), kígyós bot (=Aesculap bot, Aesculap's stick), király (king), királynő (queen), kolomp[2] (cowbell), kopja (jousting lance), korona (en: crown, koronával, koronás, koronán, koronából, falkorona), kos (en: tup, kos* alakra keresni, kosfej), kosszarv (tup's horn), kosár (basket, corf), koszorú (wreath, babérkoszorú (laurel wreath) ), (en: stone, kő*-re keress, tűzkő), könyv (book, Biblia), kör (golyó-ra keresni, bizánci, és lepényes, en: roundel), körte (pear, körtefa, körteág), kötél (rope), kulcs (key), kupa (cup, pohár, en: glass, vö. kehely), kutya (en: dog, agár), kürt (horn, cornet; postakürt, vadászkürt),
L
lámpás (lantern), lánc (en: chain), lándzsa (spear), láng (en: flame, lángoló, vö. tűz), lány (girl), lányfej (girl's head), leopárd (en: leopard, természetes, heraldikai), lepényes (roundel; kör*-re keresni), levél (leaf), liba (goose), liliom (en: fleur-de-lis, heraldikai, természetes), (en: horse, a ló* alakra keress, pegazus), lófej (horsehead), lóhere (clover), lovag (vitéz: páncélos, alakra keresni; en: knight, see vitéz: páncélos,), lovas (en: rider, páncélos, lándzsával),
M
madár (en: bird, alerion, bíbic, daru, főnix, galamb, hattyú, holló, pacsirta, sas, sólyom, szarka, túzok), makk (acorn), medve (bear), méh (bee), mérleg, (en: libra, scale), mitra (en: mitre), monogram (en: monogram), mór (en: Moorish, mórfej, mórtörzs, szerecsenfej), Mórfej (Moorish's head)
N-Ny
nád (en: reed, vö. sás, káka), nap (Sun), Navarra-lánc (en: Navarre chains, vö. liliomküllő), (nő* alakra keresni, woman; Fortuna; királynő, queen), növény (plant, ág*, gyógynövény), nyíl (en: arrow, vö. íj),
O-Ö
olivaág (olive branch), olló (scissors), oroszlán (en: lion, karddal, kétfarkú, koronán, koronás, koronával, növekvő), oroszlánláb (lion paws), országalma (globus cruciger), ostya (sacramental bread, wafer), oszlop (pillar), ökörfej (bull's head; bikafej-re keresni)
P
pacsirta (skylark), pajzs (shield, a pajzs* alakra keresni), pajzsfő (chief), pajzstalp (base, hullámos, vö. tér, halom), pálma (palm tree), pálmaág (palm branch), páncél (armour, sodronypáncél (chain mail), sodronying), pánt (clover stalk), pap (lelkész, ember-re keresni), paprika, párduc (panther), párna (pillow), pásztorbot (crosier), patkó (horseshoe), páva (en: peacock, pávatoll en: -feather, pávatoll-bokréta en: -frond, pávatoll-ernyődeszka, peacock feathers), pegazus (Pegasus), pelikán (pelican), pisztoly (gun), pohár (en: glass, kupa), pólya (fess, domború, hullámos, lebegő),
R
ráma (bordure, zsinórráma), répa (carrot), rizsföld (paddy field), róka (fox), rózsa (rose, rózsaszál), ruta (lozenge), rutázott (lozengy, harántrutázott), rügy (bud)
S
sakkozott (chequi), sárkány (en: dragon, sárkányfog), sárkányrend (Order of Dragon), sarló (sickle), sas (en: eagle, mindig a sas* alakra keress rá, kétfejű, előtűnő, hasított, koronás, koronával, növekvő, turul, vö. főnix), sasfej (eagle's head), sás (en: sedge, sáss* alakra keresni, nád), sín (a sín* alakra keress, rail) sisak (helmet), sólyom (falcon), strucc (ostrich), strucctoll (ostrich feathers), sugár (en: beam, sugarak), süveg (cap),
Sz
szablya (saber), szalag (ribbon), számárfej (donkeyhead), számszeríj (crossbow), szarka (magpie), szárny (wing), szárnyas karom (winged leg), szárnyas kar (winged arm), szarufa (chevron), szarvas (deer), szarvasagancs (deer antlers), szegfű (carnation, clove pink), szék (chair, seat, siege, throne), szem (en: eyes, Isten szeme, God's eyes), szent (en: saints, Ádám és Éva, Jézus, Szent László, Szent Mihály, Szent Péter), szigony (harpoon), szikla (crag, hegy), szív (heart), szoknya (skirt, fűszoknya), szőlőfürt (bunch of grapes), szőlőmetsző kés (pruning knife), szőlőtőke (grapevine),
T-Ty
tábla (en: table), tál (a tál* alakra keress, bowl, dish, borbélytál*, barberbowl), tarpajzs (azaz: üres pajzs; osztott címerekben címerábrák nélküli mezőnél az üres címszóra kell keresni; écu de plein), tegez (quiver), tégla (en: brick, sótömb, saltblock), tehén (cow), telek (canton), templom (temple), tenger (sea), tér (field, vö. pajzstalp), természetes táj (naturalistic landscape) test (body, corpse), (en: lake, tó* -ra keresni), tigris (tiger), toll (en: feather, írótoll, tolldísz (feather fan), sastoll (eagle's f.), strucctoll (ostrich f.) ), tornagallér (label), torony (en: tower, nem azonos a bástyával), tölgy (en: oak, tölgyág, oak branch), tőr (a tőr* alakra keress, dagger, vö. kard), török fej (Turk's head), Triton, tulipán (tulip), túzok (bustard), tűz (en: fire, láng)
U-Ü
uszály (tierced in mantle),
V
vadember, (en: savage) vár (en: castle, fortress, a vár* alakra keress), város (town), városfal (city wall), vér (en: blood, vér* alakban keresd, vér*es), vért (páncél-ra keresni), villám (lightning), virág (flower), vitéz (solider, knight), vitorla (sail), víz (water), vonat (train)
Z-Zs
zászló (flag), zerge (chamois)

A Mutató címerei alfabetikus rendben
Aáron, bisztrai
halom-on, kígyó, sisakdísz: galamb: felszálló
Aba cs.
hasítva felezett: 1. mező: vitéz: páncélos, lándzsával, falon, 2. mező vágva felezett, 2. a.: pelikán, 2. b.: 4 pólya fölött, balharántpólya, 5 csillaggal, sisakdísz: Szent Mihály: 3 természetes liliommal
Aba nemzetség
1. CÍMER: pólya,
2. CÍMER
: sas*: csőrében koszorúval,
3. CÍMER
: 1-szer hasított, és 2-szer vágott
Abádszalók
vágva felezett: 1. mező: sas*: növekvő, csőrében koszorúval, 2. mező: 2 hal*: csuka
Abády
természetes leopárd: zászlóval, halom, sisakdísz: természetes leopárd: zászlóval
Abaffy, nagyfalvi
1. CÍMER: harántolt, csillag, félhold, kengyel, kar*: páncélos, karddal, vérző török fejjel, sisakdísz: galamb, zöld ág*gal,
2.CÍMER
: félhold, csillag, kengyel, kar*: páncélos, karddal, sisakdísz: galamb, zöld ág*gal
Abari 1658
Továbbá: Ádám, nagyenyedi, enyedi Adriani címer
félhold, halom, griff: karddal (szablya), szívvel, sisakdísz: szív: szárnyas, csillag
Abaúj-Torna vármegye
vágva felezett: 1. mező: ikerpólya, 2. mező: sas*, korona
Abbiate
négyelt: 1. és 4. mező: 5-ször balharántolt, 2. és 3. mező: sas*, sisakdíszek: 1.: 3 strucctoll, 2 zászló, 2.: 3 strucctoll, sas*
Abel 1722
hasítva felezett: 1. mező: oroszlán: karddal (szablya), 2. mező vágva felezett, 2. a.: liliom, 2. b.: hármas halom, 3 lóhere, sisakdísz: oroszlán: karddal, koronaval
Abel, székesfehérvári
függöny által harmadolt: 1. és 3. mező: egyszarvú, 2. mező: csillag, 2 hármas hegy, tenger, sisakdísz: sas*
Ábel cs.
horgony, 2 csillag, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal
Abele cs.
1. CÍMER (1547): liliom, sisakdísz: liliom, 2 elefántormány: liliomvégű
2. CÍMER (1653)
: Továbbá: Suttinger címer, Biechter címer,
négyelt
: 1. és 4. mező: sakkozott, 2. és 3. mező: vágott, griff: színváltó, kispajzs: vágott, liliom: színváltó, a pajzs tetején: hármas halom, bot: liliomvégű, 1. és 2. sisakdísz: 1-1 griff, koronas, a botot tartják,
3. CÍMER (1673
, bárói): négyelt: 1. és 4. mező: sakkozott, 2. és 3. mező: vágott, griff: színváltó, kispajzs: liliom, sisakdíszek: 1.: sas*, 2.: liliom, 3.: griff: koronas
Abensberg-Traun
hasított, sisakdísz: 2 sasszárny
Abhortis
Továbbá: Augusztini címer
fenyő
, kert: kerítéssel, sisakdísz: fenyő, 2 elefántormány
Abódi 1576
fél kerék, oroszlán: növekvő, sisakdísz: nincs
Abódi, havadtői
kar*: karddal (szablya), sisakdísz: 2 sasszárny
Abódi, szovátai
kar*: karddal (szablya), török fejjel
Abony
kar*: 3 kalászszal, pajzstartók: olivaág*, tölgyág*
Abonyi 1665
oroszlán: kétfarkú, 3 kalászszal, tér, sisakdísz: vitéz: férfi, 3 kalászszal
Abos, borsovai
kutya: agár, 2 fa*, tér, sisakdísz: kutya, 2 olivaág*
Ábrahám 1760
ember: aggastyán, 3 kalászszal, szőlőfürttel, sisakdísz: kar*: 3 kalászszal
Ábrahám, felei
kar*: karddal
Ábrahám, gerendi
lovas: karddal, pajzs* (kerek), tér, sisakdísz: nincs
Ábrahám, kilyéni
Továbbá: szentkirályi Ágoston
2 természetes leopárd
: 1 karddal (szablya), 1 zászlóval, tér, sisakdísz: nincs
Ábrahám, makói
kar*: páncélos, karddal, hármas halomra, sisakdísz: nincs
Ábrahámfalvay
csillag, félhold
Ábrahámffy 1699
sas*, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal, buzogánynyal
Ábrahámffy 1760
cölöp, sisakdísz: 2 szarvasagancs
Ábrahámi, ehrenburgi
vágva felezett: 1. mező: vitéz: páncélos, bottal, bikafejjel, 2. mező: pajzsfő: 3 csillaggal, galamb: zöld ág*gal, sisakdísz: bástya, daru: kő*vel, csőrében gyűrűvel
Ábrahámy 1622
pelikán, halom, sisakdísz: pelikán
Ábrahámovich 1826
négyelt: 1. mező daru, 2. és 3. mező: 2 kard (szablya), 4. mező: 3 pólya, sisakdísz: oroszlán: növekvő, koronas
Ábrahámovitz 1751
bástya: téren, 2 zászlóval, sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Ábrán, hosszúaszói és 127 társa
Továbbá: Balogh 1610. 12. 18.
vitéz
: páncélos, (Szent László), bárddal, korona-val, oroszlánon, sisakdísz: nincs
Ábrán, dályai
kar*: páncélos, karddal (szablya), sisakdísz: nincs
Ábránfalvi
Továbbá: Ófalvi címer
medve
: növekvő, nyíllal átszúrt
Ábránfy
kar*: páncélos, koronaval, kereszttel
Ábrány, sárdi
kar*: páncélos, karddal (szablya), 3 kalászszal, korona, sisakdísz: nincs
Ábrányi, lászlófalvi
Továbbá: lászlófalvi Eördögh
szarvas
: nyíllal átszúrt, csillag, hármas halom, sisakdísz: szarvas: nyíllal átszúrt
Ábrányi, ábrányi
liliom: természetes, 2 rózsa, sisakdísz: liliom: természetes, 2 rózsa
Abrudbánya
griff: kalapácscsal, bányászékkel, téren
Abt
négyelt: 1. és 4. mező: pólya: csillaggal, 2. mező: bányász: bottal (hevérpálca), 3. mező: oroszlán: kétfarkú, sisakdíszek: 1.: csukott szárny: pólya, csillaggal, 2.: bányász: bottal
Actoffer
pajzsfő: 3 rózsaval, oroszlán: nyíllal, sisakdísz: 2 szárny, kar*: karddal
Aczél 1633
oroszlán: íjjal, sisakdísz: oroszlán: növekvő, íjjal
Acél, borosjenői
1. CÍMER: daru: csőrében karddal (szablya), téren, sisakdísz: daru: csőrében patkóval,
2. CÍMER
: négyelt: 1. és 4. mező: főnix, 2. és 3. mező: vár: téren, kispajzs: daru: csőrében karddal (szablya), téren, sisakdísz: daru: csőrében patkóval
Aczél 1662
lovas: zászlóval, sisakdísz: nincs
Aczél, szatmári
pajzstalp, szarvas: növekvő, sisakdísz: szarvas: növekvő
Aczél, kemenczei
uszály: 1-1 csillaggal, ló*: téren, álló
Ácz m. Literati
sas*, tó*, halom, sisakdísz: kar*: páncélos, zászlóval, 3 tollal
Ácz m. Literáti
liba, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya)
Ács m. Békesi
lovas: páncélos, karddal (szablya), török fej, sisakdísz: nincs
Ács 1635
tér, farkas: növekvő: karddal (szablya), sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Ács, nagyszelindi
kar*: karddal (szablya), korona, sisakdísz: nincs
Ács 1687
vitéz: karddal, tér, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal, nap, 2 csillag
Ács 1699
kar*: karddal (szablya), szőlőfürttel, hármas halom, korona, sisakdísz: kar*: karddal (szablya), szőlőfürttel
Ács, berebeki
szarvas: nyíllal átszúrt, hármas halom, sisakdísz: szarvas: növekvő, nyíllal átszúrt
Ács 1713
vitéz: szőlőfürttel, halom, kígyó, sisakdísz: kar*: szőlőfürttel
Ács 1736
fal: ormós, tér, kutya, 2 káka, derékszög, (háromszög), sisakdísz: 2 szárny, oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Áts 1777
pelikán, halom, sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Ács, losonczi
oroszlán: karddal (szablya), sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Ács, poklostelki
oroszlán: növekvő, tőr*rel
Ács, köszvényesi
kar*: tőr*rel
Ács 1839
oroszlán: növekvő, 3 levéllel, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Ács címere
balta, pólya: hullámos
Acsády
oroszlán: koronas, karddal, olivaág*gal, téren, sisakdísz: 2 szárny, griff: növekvő, karddal, olivaág*gal
Ádám 1578
vitéz: nyíllal, griff: íjjal, hármas halmon, csillag, sisakdísz: griff: növekvő: karddal (szablya)
Ádám 1604
kar*: írótollal
Ádám, kolozsvári
griff: írótollal, olivaággal, hármas halmon, sisakdísz: griff: növekvő, írótollal, olivaággal
Ádám, sassi és 48 család
Továbbá: sassi Balogh
lovasok
, (bandérium), sisakdísz: nincs
Ádám 1634
vitéz, sisakdísz: galamb: csőrében zöld ág*gal
Ádám 1653
hattyú: vízen, sisakdísz: galamb: csőrében zöld ág*gal
Ádám, bözödi
kar*: páncélos, karddal (szablya), korona, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Ádám, sóváradi
oroszlán: növekbő, karddal (szablya), korona
Adamich
négyelt: 1. mező: holló, ág*on, hármas halom, 2. és 3. mező: fa*, kígyóval, 4. mező: vágott: 4.a.: csillag, 4.b.: tenger, mindkettőn: horgony, sisakdísz: 2 horgony, csillag, 2 olivaág*
Ádámkovich
galamb: ág*gal, koronan, halom, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya), galamb: ág*gal
Ádámosi, kisgörgényi
oroszlán: növekvő, olivaág*gal, koronan, sisakdísz: nincs
Ádámosi, somosdi
kar*: karddal (szablya), sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Adamovich, csepini
1. CÍMER: oroszlán: holdon, oszlop: koronas, csillag, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
2. CÍMER
: oroszlán: oszloppal: koronas, holdon, csillag, sisakdísz: nincs
3. CÍMER: oroszlán: holdon, téren, oszloppal: koronas, csillag, sisakdíszek: 1.: oszlop: szárnyon, 2.: oroszlán: növekvő
Adamovich 1718
kar*: karddal (szablya), koronan, téren, sisakdísz: kar*: buzogánynyal
Adamovich 1791
oroszlán: karddal (szablya), török fejjel, hármas halom, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya), török fejjel
Adamovits 1625
farkas: téren, karddal, sisakdísz: farkas: növekvő, karddal
Adda cs.
hasítva felezett:, 1. mező: 3 rózsa, 2. mező: vitéz (páncélos): karddal, téren, sisakdísz: vitéz (páncélos): növekvő, karddal, 2 szárny
Adelffy
kar* (páncélos): karddal (szablya), halom, sisakdísz: csillag, 2 olivaág*
Adelsberg, jabukai
vágva felezett: 1. mező: város, ember (trombitás), hegy, 4 csillag, 2. mező: nap, tenger, hajó, hold, vár*, sisakdísz: vitéz: répaval, szőlőfürttel, 2 szárny
Adi
kar* (páncélos): karddal (szablya), sisakdísz: nincs
Adler 1616
egyszarvú, oszlop, oroszlán: koronas, halom, sisakdísz: oroszlán: koronas, 4 nyíllal, 2 szárny
Adlershausen-Waldhütter
négyelt:, 1. és 4. mező: tér, 3 fa*, daru: kő*vel, 2. és 3. mező: bástya, sas*: növekvő, sisakdísz: kard, 2 pálmaág*
Adony
vágva és fent hasítva harmadolt: 1. mező: vár, kereszt (körbe írt kereszt), 2. mező: templom, 3. mező: pólya (hullámos), szőlőfürt, 2 kalász
Adonyi a. Nagy
griff: koronas, hármas halom, csillag, sisakdísz: 5 strucctoll
Adonyi 1765
kar* (páncélos): karddal (szablya), koronan, 2 csillag, sisakdísz: kar* (páncélos): karddal (szablya)
Adorján 1578
oroszlán: karddal (szablya), halom, sisakdísz: oroszlán: növekvő, török fejjel
Adorján 1587
ember (földműves): kalászszal, sarlóval, téren, gabonaföldön
Adorján 1630
leopárd (természetes): bottal: liliomvégű, sisakdísz: galamb
Adorján 1649
oroszlán: növekvő, téren, koszorúval, kéve, hold, nap, csillag, sisakdísz: holló: csőrében koszorúval, karddal: kígyóval
Adorján 1675
balharántolt mező, egyszarvú, halom, csillag, hold, sisakdísz: egyszarvú: növekvő, 2 elefántormány
Adorján, nagyajtai
hasított mező, oroszlán: téren, karddal (szablya), török fejjel, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya), török fejjel
Adorján, sárdi
kar* (páncélos): 3 kalászszal, koronan, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Adorján, nagyenyedi
kar*: karddal, koronan, sisakdísz: nincs
Adorján, kisadorjáni
kar* (páncélos): karddal, sisakdísz: kar* (páncélos), golyóval
Adorján, mezőkövesdi
kar* (páncélos): karddal (szablya), sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Adorján, otrokocsi
hasítva felezett: 1. mező: vitéz: növekvő, koronaból, buzogánynyal, halom, 2. mező: kereszt (kettős), hármas halom, sisakdísz: nincs
Adorján, csikfalvai
kar* (páncélos): karddal (szablya)
Adorjányi 1630
1. CÍMER: leopárd (természetes): téren, liliommal (természetes), sisakdísz: sólyom,
2. CÍMER
: leopárd (természetes), 3 liliommal (természetes), sisakdísz: sólyom
Adoryani 1609
Továbbá: Feyér, Dady címer
harántolva felezett: harántpólya* (hullámos), 1. mező: vitéz: karddal (szablya), 2. mező: leopárd (természetes): téren, fa*, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya), török fejjel
Adulich
négyelt: 1. mező: sas* (alerion), nap, hold, 2. mező: 5 fenyő: 5-ös halmon (halom), 3. mező: vár: téren, 3 csillag, 4. mező: lovas (páncélos): téren, buzogánynyal, sisakdísz: kar*: karddal (szablya), 2 szárny
Aeigler
hasítva felezett: 1. mező: sas*: koronas, hasított (előtűnő), 2. mező: oroszlán, csillag, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya)
Affolder
hasítva felezett: 1. mező: sas*: hegyen, a 2. mező vágva: 2. a. mező: 1-szer vágott (csúcsosan), 2. b. mező: szarvas: téren, kerékkel, sisakdísz: szarvas: növekvő, kerékkel
Affra, szinnyei
vitéz: növekvő, kéve (kévével), eke* (ekével), sisakdísz: vitéz: növekvő, kéve (kévével), eke* (ekével)
Affra m. Mező
vitéz: téren, karddal (szablya), sisakdísz: kar*: karddal (szablya), török fejjel
Agárdy 1650
sólyom: karddal (szablya), sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Agatin cs.
medve: téren, 3 rózsával, sisakdísz: galamb: zöld ág*gal
Ágh, jékei
hármas halom-on (halom-on?), griff, karddal (szablya), azon török fej, mellső mancsai között török fej?, sisakdísz: 2 szárny között, ember (török?): növekvő kezeit csípőre teszi, az alatt nyíllal átlőve
Agh, sepsiszentkirályi
kar*: páncélos, karddal (szablya), sisakdísz: pelikán
Agich
függöny által harmadolt: 1. és 3. mező: emberfej, 2. mező: bástya, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Agner
függöny által harmadolt: 1. mező: vitéz: páncélos, alabárddal, téren, 2. mező: sas*: hegyen. 3. mező: fatörzs, sisakdíszek: 1.: vitéz: páncélos, alabárddal, 2.: alabárd, 2 szárny
Agnethler
négyelt: 1. mező: sas*: hasított, előtűnő, 2. mező: kereszt (kettős), korona, 3. mező: lovas: páncélos, lándzsával, téren, 4. mező: egyszarvú: téren, hold, csillag, sisakdíszek: 1.: lovas: páncélos, lándzsával, 2.: egyszarvú: 2 szalaggal
Agóczy
oroszlán: szemén nyíllal átszúrt, sisakdísz: oroszlán: szemén nyíllal átszúrt, pajzstartó: sárkányrend
Agorasztó
pajzsfő: 3 csillaggal, kar*: páncélos, karddal (szablya), hármas halom, sisakdísz: daru: kő*vel
Ágoston 1579
négyelt: 1. és 4. mező: madár (holló), nap, hármas halom, 2. és 3. mező: bástya: téren, sisakdísz: madár (holló)
Ágosthon, kolozsvári
szárny, korona, sisakdísz: nincs
Ágoston 1587
férfi: növekvő, korona, sisakdísz: nincs
Ágoston, huszthi
oszlop: téren, koszorús, 2 oroszlán, sisakdísz: griff: növekvő, zászlóval
Ágoston 1650
kar*: karddal (szablya), halom, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Ágoston 1651
galamb: téren, zöld ág*gal, sisakdísz: galamb: zöld ág*gal
Ágoston 1653
férfi, 2 hegy, sisakdísz: nincs
Ágoston 1808
balharántolva felezett: balharántpólya, 1. mező: kígyós bot, 2. mező: oroszlán: bottal (félholdas), bottal (liliomos?), sisakdísz: oroszlán karddal (szablya), 2 szárny
Ágoston, kisjókai
oroszlán: karddal (szablya), holdon, téren, sisakdísz: kar*: páncélos, nyíllal
Ágotha
vitéz: páncélos, karddal (szablya), koronaval, oroszlánon, téren, sisakdísz: nincs
Agustich
daru: téren, nyakán nyíllal átlőtt, sisakdísz: daru: nyakán nyíllal átlőtt
Agyagási
kar*: karddal, sisakdísz: nincs
Agyagos cs.
leopárd: karddal (szablya), koszorúval, téren, sisakdísz: leopárd: karddal (szablya), koszorúval
Agyó cs.
2 vitéz: öveiken karddal (szablya), sisakdísz: vitéz: növekvő
Aich
medve, liliom (heraldikai), csillag, sisakdísz: lándzsa, 2 szárny
Aichlburg
négyelt: 1. mező: hasítva felezett: 1. a.: griff, 1. b.: 2 balharántpólya, köztük 2 ruta, 2. és 3. mező: városfal: 1 toronynyal, 4. mező: hasítva felezett: 4. a.: 2 balharántpólya, köztük 2 ruta, 4. b.: griff, kispajzs: hasítva felezett: 1. mező: mór: 3-as makkág*gal, 2. mező: 3 pólya (pólyázott), sisakdíszek: 1.: test (bányász), 2. test (sas*: szárnyakkal, fej és lábak nélkül), 3. sas*: kétfejű, rajtuk 1-1 fogó, 4. mór: 3-as makkág*gal, 5. makk, 2 elefántormány: makkal a végükön, 6. oszlop: koronas, borostyánnal, 7. test (király: koronas)
Aichpichl
négyelt: 1. és 4. mező: sas*: koronas, 2. és 3. mező: 2 balharántpólya, kispajzs: griff: 2-es makkág*gal, sisakdíszek: 1.: sas*: koronas, 2.: 6 strucctoll
Aigner
pelikán: téren, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya)
Aisztorffer
daru: kő*vel, hármas halom, sisakdísz: daru: kő*vel
Ajkas
oroszlán: karddal (szablya), téren, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Ajkay
lovas: karddal (szablya), téren, sisakdísz: galamb, 2 szárny
Ajtay 1647
egyszarvú: növekvő, tőr*rel
Ajtaj 1673
kar*: páncélos, 3-as rózsaág*, sisakdísz: galamb: zöld ág*gal
Ajtaj 1705
kar*: páncélos, 3-as liliomág*, sisakdísz: kar*: páncélos, 3-as liliomág*
Ajtay, sárdi
delfin: koronas, szigonynyal átszúrt
Ajtaj, debreceni
kar*: karddal, koronan, sisakdísz: nincs
Ajtay, széplaki
ásó, 2 ekevas
Ajtai, ajtai
kar*: páncélos, karddal, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal
Ajtai, felsőcsernátoni
kar*: páncélos, karddal (szablya), emberfej, sisakdísz: madár (túzok)
Ajtay, vajasdi
daru: karddal (szablya), csőrében 3-as kalász, hármas halom, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Ajtay, váradi
négyelt: 1. és 4. mező: fa*, 2. és 3. mező: 2 madár: szigonynyal átlőve, sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Ajtai, szárazajtai
madár: csőrében 3-as kalász
Ajtics–Horváth
oroszlán: karddal (szablya), sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Ajtoni, ujtordai és 335 család
Továbbá: újtordai Balogh, ujtordai Szegedi
2 lovas, 9 gyalogos (bandérium): 2 zászlóval, sisakdísz: 3 zászló
Aytoni 1618
galamb: zöld ág*gal, hegyen, sisakdísz: nincs
Ajtós
kapu, hármas halom, sisakdísz: test (mór), süveggel, 2 szárny
Akácz 1617
Továbbá: Heer, Debreczeny címer
oroszlán: lándzsával, sisakkal, hármas halom, sisakdísz: kard: kígyóval
Akács, baromlaki
vitéz: karddal, halom, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya)
Akacs 1538
sárkány, esetleg madár (talán sas*)
Ákay, ákai
kar*: páncélos, karddal, oroszlán, csillag, sisakdísz: oroszlán: növekvő
Akay, akai és hradnai
kar*: páncélos, karddal (szablya), török fej, a pajzson: korona
Akomér m. Romhányi
hattyú: vízen (tó*), hold, 4 csillag, sisakdísz: kar*: karddal (szablya), török fejjel
Ákos nemzetség
2 hal*, sisakdísz: lányfej: koronas, 2 hal*lal
Ákos István
1. CÍMER: osztatlan: 2 szárny, pálmaág*, kispajzs: cölöp,
2. CÍMER
: osztatlan: 2 szárny, emberfej: sisakos, kereszt (kettős), kispajzs: ráma (fodros)
Ákos nembeli Mikes
sisakdísz: sas*: koronas, golyón
Ákossy
oroszlán: karddal átszúrt, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal átszúrt
Alacskai
oroszlán: növekvő, karddal (szablya), sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Alaghy
Továbbá: Bekény címer
vágva felezett
: 1. mező: farkas: növekvő (előtűnő), nyíllal, 2. mező: 2 liliom (heraldikai), sisakdísz: farkas: növekvő, nyíllal
Albánia
1. CÍMER (régi): oroszlán,
2. CÍMER
: sas*: kétfejű, sisak
Albeni
1. CÍMER: harántpólya: hullámos
2. CÍMER
: balharántpólya
3. CÍMER
: cölöp
ál-Albeni
oroszlán: koronas, ráma, sisakdísz: oroszlán: növekvő, koronas
Albisi
Továbbá: albisi Zólyomi címer
sasfej
: koronas, nyíllal átszúrt, sisakdísz: sasfej: koronas, nyíllal átszúrt
Alcsil címere
eke*: téren, fa*
Alcsút
kar*: páncélos, karddal (szablya), sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Alcsútdoboz
kar*: páncélos, karddal (szablya)
Áldássy
négyelt: 1. és 4. mező: hajó: tengeren, 2. és 3. mező: vágva felezett: oroszlán: színváltó, karddal (szablya), sisakdísz: griff: növekvő, kereszttel (lóherevégű), 2 szárny
Aldebrő
szőlőmetsző kés, levél, szőlőtóke
Áldor cs.
hasítva felezett: pajzsfő: Isten szeme, 1. mező: 4 liliom (heraldikai), 1 csillag, 2. mező: férfi (Aesculap): kígyós bottal, téren, sisakdísz: kürt
Alexich
2 liliom (heraldikai) között: harántpólya*: 3 fél-kereszttel (mankós), sisakdísz: 2 szárny
Alexievics
függönyosztással ötödölt: ráma: rutázott, 1. mező: sas*, 2. mező: , nap, alatta hold, 3. és 5. mező: 2 pólya (hullámos), 4. mező: ló*: téren, sisakdísz: ló*, 2 szárny
Alexius
téren: strucc: golyón, karddal (szablya), csőrében patkó, sisakdísz: strucc: karddal (szablya), csőrében patkó
Allaga
oroszlán: téren, oszlop, sisakdísz: griff: növekvő: karddal (szablya)
Almássy, filiczi
griff: növekvő, nyíllal, hármas halom-on, sisakdísz: griff: növekvő: nyíllal
Almásy, zsadányi
szarufa, 2 egyszarú, galamb: csőrében zöld ág*gal, koronan, hármas halom, sisakdísz: galamb: csőrében zöld ág*gal
Almásy 1587
függönnyel harmadolt: 1., 2. és 3. mező: liliom, sisakdísz: lilioml
Almásy 1677
függönnyel harmadolt: koszorú, 1. és 3. mező: egyszarvú, 2. mező: galamb: csőrében zöld ág*gal, koronan, halom, sisakdísz: galamb: csőrében zöld ág*gal
Almásy 1603
almafa*, hármas halom, sisakdísz: almafa*, hármas halom
Almássy 1625
oroszlán: kétfarkú, karddal (szablya), hármas halom, sisakdísz: oroszlán: kétfarkú: karddal (szablya), hármas halom
Almásy 1648
lovas: téren, sisakdísz: 3 nyíl, 2 babérág*
Almásy 1668
lovas: téren, sisakdísz: kar*: karddal
Almásy 1676
kar*: nyíllal átlőtt, karddal, török fejjel, halom, sisakdísz: nincs
Almay
négyelt: 1. mező: horgony, 2. mező: 3 liliom (heraldikai), 3. mező: 3 méh, 3-as hegy, 4. mező: oroszlán: növekvő, ág*gal, vízen (pajzstalp: fodros), sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya), 2 szárny
Álmosd
vágva felezett: 1. mező: 2 rózsa, 3 káka, 1. mező: nap, a pajzson: korona
Alpári
oroszlán: koronas, növekvő, karddal, hegyen, sisakdísz: 3 levél
Alsáni
1. CÍMER: telek (sakkozott), kar* (előbukkanó): 3-as rózsaág*gal,
2. CÍMER
: pajzsfő (darabolt), kar* (előbukkanó): 3-as rózsaág*gal,
3. CÍMER
: pajzsfő (sakkozott), kar* (előbukkanó): 3-as rózsaág*gal
Alsó-Ausztria
1. CÍMER: 5 sas*, sisakdísz: griff-fej: koronas, 2 szárny
2. CÍMER
: 5 sas*, a pajzs fölött: főhercegi süveg
Alsóőr
vitéz
Alsószölnök
ekevas, csoroszlya, hármas halom, a pajzson: grófi korona
Alsótelekes
kereszt, 2× csoroszlya, és ekevas, 2× bányászék, és bányászkalapács
Alsózsolca
ekevas, csoroszlya, sisakdísz: szarvas: növekvő, fején kettős kereszt
Alth
vitéz: páncélos, téren, buzogánynyal, sisakdísz: kar*: páncélos, buzogánynyal
Althann
pólya: betűvel, sisakdísz: korona, pálma
Alvinczi
négyelt: 1. és 4. mező: kar*: páncélos, karddal (szablya), 2. és 3. mező: daru: téren, kő*vel, csőrében ág*gal, kispajzs: oroszlán: téren, sisakdísz: 3 strucctoll, vagy bárói korona a pajzson
Amadé, Aba
pólya
Amade, várkonyi
1. CÍMER: 3 oldalék*,
2. CÍMER
: vágott pajzs, rajta 3 oldalsó ék*: hajlított, 1. sisakdísz: griff: növekvő, karddal (szablya), szívvel: lángoló, 2. sisakdísz: 2 szárny: 3 ék*kel: hajlított, 3. sisakdísz: 2 elefántormány, 2 zászló, sisaktartók: 2 kutya (agár)
3. CÍMER: 3 sárkányfog, sisakdísz: oroszlán,
4. CÍMER
: sárkányrend: koronás, benne 3 sárkányfog az állkapocsban, sisakdísz: 3 sárkányfog az állkapocsban
Ambrózfalva
hasítva felezett: 1. mező: 3 kalász, 2. mező: kettős kereszt, hármas halom
Ambrózy
vágva felezett: 1. mező: oroszlán: növekvő, karddal (szablya), 2. mező: sas*, a pajzson: bárói korona, pajzstartók: 2 oroszlán: növekvő, karddal; vagy sisakdísz: oroszlán (növekvő), karddal (szablya), 2 sasszárny között
Ambrusházy
kar*: téren, 3 liliommal (természetes), sisakdísz: kar*: 3 liliommal (természetes)
Amnesmayer
pajzsfő, 2 ék*: egy szegett, és egy 3 rózsa-val, 2 liliom (természetes): szalaggal átkötve, sisakdísz: mórtörzs: hasított, 2 szárny: vágva harmadolt, 3-3 rózsa-val
Anarcs
hasítva felezett: pajzstalp, 1. mező: alma, 2. mező: kalász, a pajzson: korona
Andocs
3 csillag, 3-as kalász, daru: kitárt szárnyú, kettős kereszttel, koronan
Andrássy, krasznahorkai
1. CÍMER: 2 oroszlán: egymással szembefordult, koronat tartva, halom, (néha hármas halom) címerpalást, sisakdíszek: 1.: oroszlán: növekvő, 2.: vitéz: növekvő: páncélos, karddal (szablya), 3.: oroszlán: növekvő, pajzstartók: 1-1 vadember: bunkóval, jelmondat: Fidelitate et Fortitudine,
2. CÍMER (grófi)
: négyelt: 1. és 4. mező: kar*: páncélos, karddal (szablya), falon, 2. és 3. mező: harántolt, benne griff: színváltó, kispajzs: 2 oroszlán: egymással szembefordult, koronat tartva, sisakdíszek: 1.: oroszlán: növekvő, 2.: vitéz: növekvő: páncélos, karddal (szablya), 3.: griff: növekvő, pajzstartók: 1-1 sas*: visszanéző
Andrássy, siklai
vitéz: karddal (szablya), téren, török fej, a pajzson: korona
Andrássy, nemeskéri
vitéz: karddal (szablya), török fejjel, halom, sisakdísz: nincs
Andrásy, nagypakai
oroszlán: karddal (szablya), halom, sisakdísz: sólyom
Andrássy, tarcali
kar*: karddal (szablya), tulipán, halom, sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Andreánszky
1. CÍMER: pelikán: téren, sisakdísz: pelikán,
2. CÍMER
: pelikán: téren, 3 csillag (felül), a pajzson: korona (bárói), pajzstartók: 2 oroszlán
Andreovich 1763
függöny által harmadolt:, 1. mező: sas*: előbukkanó, 2. mező: kürt, 3. mező: ló*: álló, (vagy farkas), sisakdísz: kar*: karddal (szablya), 2 szárny
Andreovics 1785
Továbbá: Bieliczky címer
hasítva felezett
:, 1. mező: harántolt: harántpólya: 3 csillaggal, 1.a. mező: kéve: előbukkanó, 1.b. mező: bika: téren, 2. mező: vágott, 2.a. mező: galamb: repülő: csőrében zöld ág*gal, harántpólyán, 2.b. mező: zerge: hármas halom, sisakdísz: zegre: növekvő, 2 szárny, 1-1 csillaggal
Andreovits 1804
vágva felezett: 1. mező: sas*, 2. mező: 3 rózsa, sisakdísz: egyszarvú: növekvő, visszanéző
Angern
2 horog, sisakdísz: 2 horog, 2 szarvasagancs
Angyalossi
oroszlán: növekvő, koronaból, karddal (szablya), sisakdísz: nincs
Anjou-ház
A Capeting-ház ágainak címerei:

Alaptípusok: 1. CÍMER: liliomokkal bevetett pajzs (Ó-Franciaország); 2. CÍMER: 3 liliom (Új-Franciaország).
Az ágak címerei
: 1. CÍMER: liliomokkal bevetett, 3hajtókás tornagallér (Kapeting Anjou-ház); 2. CÍMER: liliomokkal bevetett rámában (Valois Anjou-ház); 3. CÍMER: liliomokkal bevetett, harántpólya (Valois Anjou-ház); 4. CÍMER: liliomokkal bevetett, harántpólya: összerovott (Evreux-ház); 5. CÍMER: liliomokkal bevetett, 3hajtókás tornagallér: vágott (Poitiers grófok); 6. CÍMER: liliomokkal bevetett, ráma: darabolt (Valois-Burgundiai-ház); 7. CÍMER: 3 liliom, harántpólya: lebegő (Condé hercegek); 8. CÍMER: 3 liliom, 3hajtókás tornagallér (Orléans hercegei); 9. CÍMER: 3 liliom, ráma (Anjou hercegei); 10. CÍMER: ötször harántvágott, ráma (Burgundiai-ház); 11. CÍMER: sakkozott (Vermandois-ház); 12. CÍMER: sakkozott, ráma (Dreux-ház); 13. CÍMER: sakkozott, ráma, rajta hermelines telek (Dreux-Normandiai-ház); 14. CÍMER: hermelines pajzs (Dreux-Normandiai-ház); 15. CÍMER: 3 golyó (Courtenay-ház); 16. CÍMER: liliomokkal bevetett, ráma: golyókkal megrakott (Alençon-ház); 17. CÍMER: hasított pajzs, 1. mező: liliomokkal bevetett, 2. mező: Navarra-lánc: hasított (Franciaország és Navarra királyai); 18. CÍMER: liliomokkal bevetett, harántpólya: 3 álló oroszlánnal (Bourbon-La Marche); 19. CÍMER: 3 liliom, ráma: 8 zarándokkagylóval (Bourbon-Párma); 20. CÍMER: mancsos kereszt (Jézusrend), rajta armilláris gömb, rajta harántpólya, gyűrűben: 19 ötágú csillaggal, a boglárpajzsban 3 liliom, 3hajtókás tornagallérral (Bourbon-Orléans) (Orléans-Bragança/Brazil Császárság); 21. CÍMER: liliomokkal bevetett, harántpólya, pajzsfő: benne jeruzsálemi kereszt (Bourbon-Busset-ház); 22. CÍMER: hasított pajzs, 1. mező: liliomokkal bevetett, 3hajtókás tornagallér, 2. mező: jeruzsálemi kereszt (Nápolyi-Anjou-ház); 23. CÍMER: 3 (vörös) szarufa, (ezüst alapon) (Dreux-Normandiai-Machecoul-ház);
Családtagok főbb címerei
: 1. CÍMER: hasított pajzs, 1. mező: liliomokkal bevetett, 2. mező: bástyakkal bevetett (Alphonse de Poitiers); 2. CÍMER: liliomokkal bevetett, ráma: bástyakkal megrakott (I. Károly szicíliai király); 3. CÍMER: négyelt, 1. és 2: 3 arany liliom, 2. és 3. (vörös) mező (Franciaország-Albret); 4. CÍMER: 3 liliom, ráma: 8 zarándokkagylóval (Bourbon-Párma); 5. CÍMER: (széles) harántpólya: liliomokkal bevetett, rajta harántpólya (Bourbon-Lavedan Károly); 6. CÍMER: 3 liliom, harántpólya, rajta balharántpólya (Gaston de Bourbon); 7. CÍMER: 3 liliom, harántpólya: lebegő, rajta balharántpólya (Henri de Bourbon); 8. CÍMER: négyelt, 1. és 4.: liliomokkal bevetett, 2. és 3.: 7-szer vágott (Martell Károly); 9. CÍMER: hasított, 1. mező: hétszer vágott, 2. mező: liliomokkal bevetett, 3hajtókás tornagallér (Károly Róbert magyar király); 10. CÍMER: négyelt, 1. mező hasított, 1a.: hétszer vágott, 1b.: liliomokkal bevetett, 3hajtókás tornagallér, 2.: sas*: koronas, 3.: kettős kereszt, hármas halom, 4.: 3 (2-1) leopárdfej: koronas (Nagy Lajos magyar király); 11. CÍMER: hasítva harmadolt: 1.: 7-szer vágott, 2.: jeruzsálemi kereszt, 3.: liliomokkal bevetett, 3hajtókás tornagallér (András, címzetes nápolyi király); liliomokkal bevetett, 3hajtókás tornagallér, rajta harántpólya (I. Fülöp, tarantói herceg); 12. CÍMER: hasított pajzs, 1. mező: ugyanaz, 2. mező: kereszt, a szárai között körbe írt keresztek, a sarkaiban kisebb görög keresztek (I. Fülöp, tarantói herceg); 13. CÍMER: liliomokkal bevetett, 3hajtókás tornagallér, rajta (hermelines) telek (Berengár Rajmond); 14. CÍMER: hermelines pajzs, (vörös) ráma (VII. Guy, Penthièvre);

Egyéb címerek a családtagok címereiben
: delfin (Dauphiné), hermelines mező (Normandia); +++ 2 leopárd (Normandia); +++ 1 leopárd (Guyenne); +++ 1 leopárd (Aquitánia); +++ 3 leopárdfej: koronas (Dalmácia); +++ vágott pajzs, rajta természetes leopárd: ágaskodó (Lucca); +++ (ezüsttel és vörössel) vágott pajzs (Lucca); +++ (ezüst) párduc: ágaskodó (zöld alapon) (Stájerország); +++ (vörös) 2 oroszlán: lépő (arany alapon) (Bigorre); +++ 3 (fekete) oroszlán: lépő (arany alapon) (Karintia); +++ (fekete) oroszlán (arany alapon) (Flandria); +++ (arany) oroszlán (fekete alapon) (Brabant); +++ (vörös) oroszlán arany (alapon) (Hollandia); +++ (vörös) oroszlán (ezüst alapon) (Armagnac); +++ (arany) oroszlán: szembenéző (vörös alapon) (Rodez); +++ (vörös) oroszlán: kétfarkú (ezüst alapon) (Limburg); +++ (vörös) oroszlán: kétfarkú, koronas (ezüst alapon) Luxemburg-Saint-Pol); +++ (vörös) oroszlán: kétfarkú, koronás, (ezüsttel és kékkel 9-szer) vágott mezőben (Luxemburg); +++ oroszlán: koronas, (vörössel és ezüsttel hatszor) harántvágott (kék alapon) (Rossi di Parma); +++ (fekete) oroszlán: koronas, (ezüsttel és vörössel 9-szer) vágott mezőben (Estouteville); +++ (vörös) oroszlán: (kék) koronás (arany alapon) (Örményország); +++ (vörös) oroszlán: (arany) koronás (ezüst alapon) (Ciprus); +++ (kék alapon) 3 (ezüst) pólya, rajtuk (vörös) oroszlán: (arany) koronás (Lusignan-Ciprus); +++ (vörös) pajzsfő (ezüst alapon) (Avaugour); +++ (ezüst alapon vörös) pajzsfő, mindkettőn (kék) oroszlán: koronas (Vendôme); +++ oroszlán, ráma: lebegő, ellenliliomos (Skócia); +++ (bíbor) oroszlán: koronas (Leon); +++ (arany) oroszlán: koronas, (arany) darabokkal beszórt (kék) mezőben (Nassau); +++ (ezüst) sas*: koronas (vörös alapon) (Lengyelország); +++ 5 sas* (2-2-1) (Alsó-Ausztria); +++ (kék) sas*: pánttal (ezüst alapon) (Krajna); +++ (vörös) sas*: pánttal (ezüst alapon) (Tirol); +++ (arany) sas* (vörös alapon) (Préaux); +++ harántnégyelt: 2. és 4. mező: 4 cölöp (Aragónia); +++ 1. és 3. mező: (fekete) sas* (ezüst alapon) (Szicília, együtt: Nápoly-Szicília); +++ kereszt: talpasvégű, a szárai között egy-egy sas* (Guastalla/Mantova); +++ (fekete [vagy arany]) sas*: koronas (ezüst alapon) (Savoya, régi), a mellén (ezüst) kereszt (vörös alapon) (Savoya, új); +++ (kilencszer) sakkozott, pajzsfő: kétfejű sas*sal (Pallavicini); +++ kígyó: koronas, (ember) gyermeket elnyelő (Milánó); +++ vár*: 3bástyás (Kasztília); +++ gránátalma (Granada); lovas: karddal, pajzszsal: kettős kereszttel (Litvánia); +++ jeruzsálemi kereszt (Jeruzsálem); 7-szer vágott (Ó-Magyarország); +++ kettős kereszt, hármas halom (Új-Magyarország); +++ 2 hal (márna): keresztvégű keresztekkel bevetett alapon (Bar); +++ 4 cölöp (Aragónia); +++ liliomokkal bevetett, 3hajtókás tornagallér (Nápolyi-Anjou); +++ (ezüst) pólya (vörös alapon) (Ausztria); +++ (ezüst) pólya (vörös alapon) (da Correggio); +++ (ezüst) pólya (fekete alapon) (Borselleen); +++ harántpólya: 3 alerionnal (Lotharingia); +++ liliomküllő: pajzson (Cleve); +++ (arany alapon) pólya: sakkozott (ezüsttel és vörössel) (La Marck grófság); +++ harántrutázott pajzs (Bajorország); +++ 3 három gereblyefej (Rethel); +++ 3 gyűrű: felülre tolt (La Vieuville); +++ 2 tehén: kolomppal (Béarn); +++ 1-2-2-1 golyó: a felsőben 3 liliom (Toszkána); +++ 6 liliom (3-2-1, gyakran 1-2-2-1) (Farnese/Párma); +++ (zöld) kereszt (ezüst alapon) (Szent Lázár Lovagrend); +++ (arany) kereszt (vörös alapon), szárai között egy-egy B-betű: kifelé forduló (vagy tűzkő) (Paleologos/Konstantinápoly); +++ (arany) kereszt (vörös alapon), a szárai között körbe írt keresztek, a sarkaiban kisebb görög keresztek (Konstantinápoly); +++ (arany) horgonyvégű kereszt (vörös alapon) (Akháj Fejedelemség); +++ (kék) kereszt (ezüst alapon) (Portugália, régi); 5 (1-3-1) kisebb pajzs*, bennük 5 (2-1-2) golyó, ráma: 7 toronynyal (Portugália); +++ vágott mezőben: ág* virágokkal (Malaspina); +++ négyelt, 1. és 4. mező: 3 cölöp, ezeken pólya, 2. és 3. mező: 3 pólya: hullámos (Landi);
Annavölgy
négyelt: 1. mező: lámpás, 2. és 3. mező: 5-ször vágott, 4. mező: bányászék, és bányászkalapács
Antal, geszti
kar*: karddal (szablya), vér*es, sisakdísz: nincs
Antalffy
Továbbá: Antalffy-Zsíros címer
ló*
, növekvő, pajzstalpból, sisakdísz: ló*, növekvő
Antimus
Továbbá: Tapsonyi címer
sas*
, sisakdísz: kar*: kés*sel átszúrt
Antonovics
galamb: hegyen, zöld ág*gal, sisakdísz: nincs
Antos
kar*: 3 nyíllal, hegyen, ezen borostyán tekeredik, sisakdísz: nincs
Antwerpen
hasítva felezett: 1. mező vágott, 1.a.: kétfejű sas*, 1.b.: vár: térben, 2 kéz, 2. mező: 3 cölöp, rajtuk pajzs*ban, kétfejű sas*, mindkét mezőn pajzstalp: cölöppel
Ányos
szarvas: álló, átlőtt, téren, sisakdísz: szarvas: növekvő, átlőtt
Apaffy
1. CÍMER: szőlőtőke, rajta kard, rajta sisak,
2. CÍMER
: nap: előbukkanó, rajta kard
Aparéthi és 140 más család
Továbbá:
Balogh 1631. 6. 23.
, Eperjessy 1631, tasnádi Farkas, Kenderesi 1631, Kováts 1631, Nagy 1631. 6. 23., Panthos címer, Otthomany címer, Török 1631
2 lovas, (bandérium), és 4 gyalogos, téren, zászlókkal, kardokkal (szablya), sisakdísz: zászló
Aparhant
domborúan vágva felezett: 1. mező: szőlőtőke, 5 búzakalász; az osztóvonalon pólya: domború, 5 rózsaval megrakva, 2. mező: csoroszlya, ekevas, 2 pálmaág
Apátfalva
madár (bíbic), fölötte kereszt: talpas, nád (sáss*), pajzstalp: hullámos, 5-ször vágott
Apáthy
1. CÍMER: kar*: karddal (szablya), sisakdísz: nincs,
2. CÍMER
: kar*: írótollal, sisakdísz: madár (galamb?),
3. CÍMER
: kar*: írótollal
Apor
1. CÍMER: kar*: karddal (szablya), koronan, kereszt: görög,
2. CÍMER
: kar*: karddal (szablya), halom-on, koronan, kereszt: görög
Áporka címere
lovas: téren
Appel
vágva felezett:, 1. mező: kosfej: szembenéző, 2. mező: 2 tölgyág: harántkeresztesen, 3-3 makkal, 3-3 méhtől kísérve, sisakdísz: ló*: növekvő, 2 szárny között
Apponyi
négyelt: 1. mező: kar*: kürttel, koronan, 2. mező: várfal: hármas halom-on (3 hegyen), 2 toronnyal, köztük országalma, 3. mező: oroszlán: kétfarkú, befelé forduló, a 4. mező vágott, 4a.: korona: 3 strucctollal, 4b.: 3 pólya: hullámos, boglárpajzs: mórfej: szájában leveles rózsa, a pajzson: grófi korona, sisakdíszek: 1.: sólyom, 2.: kar*: karddal (szablya), 3.: szárnyas karom
Aracs cs.
vitéz: téren, karddal (szablya), zászlós lándzsaval, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya), zászlós lándzsaval
Arad város
vágva felezett:, 1. mező: vár*, 3 toronynyal, 2. mező: 2 pólya: hullámos, rajtuk bástya, fölötte kar*: páncélos, karddal (szablya), 2 gránát? között, a pajzson: korona
Arad vármegye
vágva, alul hasítva harmadolt:, 1. mező: 2 oroszlán: egymással szembeforduló, fa*t: kitépettet tart, 2. mező: 2 pólya: hullámos, 3. mező: vár*: 3 toronynyal, téren, a pajzson: korona
Arak
ekevas, fölötte betűk: AK ligatúra, fölötte kígyó, az összes 2 babérág között
Arany
1. CÍMER: kar*: karddal (szablya), koronan, halom-on, sisakdísz: kar*: karddal (szablya),
2. CÍMER
: török fej: levágott, oroszlán, és egyszarvú tartja, fölötte csillag, alul téren, test, sisakdísz: oroszlán: karddal, 2 lándzsa között: zászlós
Arco
íj*, sisakdísz: ember: íjász
Arday alias Szabó
hattyú: vízen, sisakdísz: galamb: csőrében zöld ág*gal
Argay
négyelt: 1. és 4. mező: oroszlán: karddal (szablya), pajzszsal, téren, 2. és 3. mező: balharántpólya: farkasfog*gal, fölötte és alatta 1-1 kéve, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Arizy
függöny: 1-1 egyszarvúval, alul rizsföld, fölötte csillag, sisakdísz: vitéz: karddal (szablya)
Armbrust
1. CÍMER: harántolt mező, rajta oroszlán: kétfarkú, számszeríjjal: lefelé fordított, sisakdísz: oroszlán: kétfarkú, növekvő, számszeríjjal: lefelé fordított,
2.CÍMER
: négyelt pajzs: 1. és 4. mező: oroszlán: koronas, kétfarkú, számszeríjjal: lefelé fordított, 2. mező: babérbokor, hármas halom-on, sisakdísz: oroszlán: koronas, kétfarkú, számszeríjjal: lefelé fordított
Ároktő
galamb, 2 kaszapenge-n: harántkeresztesen, alattuk pólya: hullámos
Árpád-ház
7-szer vágott mező
Artandy
Továbbá: Korcholyás, Rusa, Lely címer
pelikán alatt, 2 oroszlán: koronaval, virág: rózsa, halom, sisakdísz: pelikán
Árva vármegye
medve, 2 fenyő között, hármas halom-on, rajta pólya: hullámos, sisakdísz: oroszlán: növekvő, kétfarkú, koronas
Árvay, iszkázi
oroszlán: kétfarkú, karddal, török fejjel, sisakdísz: kar*, karddal, 2 sasszárny között
Árvay, iszkázi
oroszlán: kétfarkú, karddal, török fejjel, sisakdísz: kar*, karddal, 2 sasszárny között
Ary
vitéz: páncélos, téren, karddal, fent hold, csillag, lent betűk (A.B.), sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya), csillag, 1 szárny
Asbóth
1. CÍMER: vitéz: karddal (szablya), téren, mellette csillag, kéve, fölötte hold, sas*, csillag, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya),
2. CÍMER
: vitéz: karddal (szablya), téren, mellette csillag, kéve, fölötte nap, sas*, csillag, hold, sisakdíszek: 1.: vitéz: növekvő, karddal (szablya), 2 szárny között, 2.: bástya, 2 szárny között, rajtuk 1-1 gránát
Aszalai, szendrői
griff: téren, karddal (szablya), török fejjel, sisakdísz: griff: növekvő, karddal (szablya), török fejjel
Aszalai, fonyi
galamb: zöld ág*gal, koronan, 2 kard, és 2 szárny között, sisakdísz: galamb: szalaggal
Asztalos 1675
ráma, farkas: halom-on, csákánynyal, fölötte csillag, hold, sisakdísz: vitéz: növekvő, 3 kalászszal
Asztry
sas*: felszálló, hegyen, vízen, nap: előbukkanó, sisakdísz: 2 szárny
Aszúvölgyi
medve: növekvő, felhőből, gyűrűkkel (füleiben, orrában), sisakdísz: medve: növekvő, felhőből, gyűrűkkel (füleiben, orrában)
Athanaszievich
balharántolva felezett: 1. mező: sas*, 2. mező: pegazus, hármas halom-on, az osztóvonalon: balharántpólya: 3 csillaggal, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Athfi
kétfejű sas*, fölötte csillag
Athinai cs.
sas*: koronas, növekvő
Auersperg
bika: növekvő, hármas halom-on: lebegő, sisakdísz: bika: növekvő
Augusz
oroszlán: kétfarkú, száján karddal (szablya) átszúrva, hármas halom-on, sisakdísz: oroszlán: növekvő, kétfarkú, száján karddal (szablya) átszúrva
Auróra címer
oroszlán: kétfarkú, kettős kereszttel, téren, nap: előbukkanó, sisakdísz: oroszlán: kétfarkú, növekvő, karddal (szablya)
Ausztria
Továbbá: Babenbergek
pólya
Avas
(Miskolc városrésze)
hasítva felezett
: 1. mező: latin kereszt, 2. mező: szőlőtőke, pajzstartók: tölgyág*, babérág*
Babay
fa*: halom-on, sisakdísz: fa*: halom-on
Babochay
1. CÍMER: pelikán, halom-on, a pajzson: korona (bárói)
2. CÍMER
: oroszlán: karddal (szablya), téren, sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Babolcsay
oroszlán: karddal (szablya), török fejjel, hármas halom-on, sisakdísz: oroszlán: karddal (szablya), török fejjel
Bábolna
ló*: ágaskodó, nyereggel, kantárral, billog: B-betű, és Szent Korona (Bábolna billog)
Babonics
balharántolva felezett: 1. mező: oroszlán: növekvő, 2. mező: 3-szor balharántvágott
Bábonymegyer
balharántolva felezett: az osztóvonalon: balharántpólya, rajta ecset. 1. mező: lovas: növekvő, 2. mező: kéve
Baboss
kar*: karddal (szablya), korona-n, csillag, sisakdísz: kard, 2 szárny között)
Báchmegyey
Továbbá: Bácsy címer
griff
, nyíllal, sisakdísz: griff: növekvő, nyíllal
Bács-Bodrog vármegye
szent (Szent Péter apostol): karddal, könyvvel, glória-val)
Bács-Kiskun megye
hasítva felezett: a hullámos pajzstalp: 2-szer vágott, színváltó, 1. mező: szent (Szent Péter apostol): karddal, könyvvel, glória-val, 2. mező: vitéz: karddal (szablya), a pajzson: falkorona
Bácsi címere
pajzsfő: sakkozott, harántkereszt (András-kereszt), a pajzson: falkorona)
Bácsmegyey 1598
vitéz: páncélos, téren, karddal, sisakdísz: 2 szárny között, vitéz: páncélos, növekvő, karddal, török fejjel
Bácsy 1621
2-1 csillag: ragyogó, sisakdísz: griff: korona-s, 3 nyíllal
Bachó, dezséri
medve: téren, 3 nyíllal, sisakdísz: galamb, tollal)
Bachruch
oroszlán: kalapácscsal, sisakdísz: oroszlán: növekvő, kalapácscsal
Bacsó, debreceni
oroszlán, sarlóval, kéve-vel, sisakdísz: oroszlán: növekvő, sarlóval, kalászszal)
Bag címere
2 halom között, 3 kalász, pajzstartók: 2 szőlőfürt
Bagdy
ember (férfi): széken ülő, könyvvel, sisakdísz: nincs
Baghy 1684
Továbbá: Oláhpataki 1684, Deák aliter Michalkó, Kempiss 1684
oroszlán
: kétfarkú, karddal, liliommal, téren, sisakdísz: oroszlán: növekvő, kétfarkú, karddal, liliommal
Baghy 1697
farkas: növekvő, korona-n, halom-on, zöld ág*gal, sisakdísz: kard
Baghy, szécsényi
hajó: vitorlás gálya, vízen, fölötte nap, félhold, sisakdísz: kar*: karddal (szablya), szárny
Baghy, tarpai
oroszlán: korona-s, karddal, medve, hármas halom-on, fölöttük csillag, sisakdísz: oroszlán: növekvő, korona-s, karddal
Bagi István
harántolva felezett: 1. mező: kosár, 3 kenyérrel, 2. mező: hal, pajzstartók: papi kalap, 6-6 bojttal, mitra, körmeneti kereszt, pásztorbot, jelmondat szalagon Attenta caritate
Bagossy, bagossi
hármas halom-on, 3 liliom: természetes
Bagossy, csengerbagosi
halom-on, (néha hármas hegyen vagy hármas halom-on), sólyom: felszálló, jobbjában szív vagy korona, pajzstartó: sárkányrend, korona-s
Bagossy, dancsházi
2 kopja: harántosan, zászlo-val, sisakdísz: galamb: felszálló, zöld ág*gal
Bagotay m. Molnár
Továbbá: Kolos 1665, Eszthergamy 1665
galamb
: felszálló, zöld ág*gal, hármas halom-on, sisakdísz: galamb: felszálló, zöld ág*gal)
Baich, varadiai
griff, ráma: 8 csillaggal, sisakdísz: griff: szárnyatlan, 2 szárny között
Bailla
kar*: karddal (szablya), korona-n, halom-on, sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Baillet de Latour
1. CÍMER: vitorla, a pajzson: grófi korona, pajzstartók: 2 sas, jelmondat szalagon: Vous Perdez Temps,
2. CÍMER
: ugyanaz, sisakdísz: szamárfej
Baja
Ádám és Éva, téren, almafa*, kígyóval, a pajzson: korona
Bája, borbátvizi
vitéz: növekvő, korona-ból, karddal (szablya), sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya)
Bája, karánsebesi
lovas: páncélos, téren, lándzsa-val, török fejes, sisakdísz: nincs
Bajcsy, bajai és geczelfalvi
daru: kő*vel, téren, sisakdísz: mitra, kereszttel, pávatoll-bokréta
Bajcsy 1654
sas*: felszálló, hármas hegyen, sisakdísz: nincs
Bajcsy 1692
Továbbá: Halász 1692
egyszarvú
: téren, sisakdísz: egyszarvú: növekvő
Bajcsy 1702
szív: lángoló (tűz), 2 szárny között, halom-on, fölötte tábla, sugár-akkal, héber betűkkel, sisakdísz: galamb: zöld ág*gal, 2 szárny között
Bajcsy, sárdi
kar*: balra forduló, karddal (szablya), sisakdísz: nincs
Bajcsy, fintaházi
kar*: karddal (szablya), sisakdísz: kar*: balra forduló, karddal (szablya)
Bajezet m. Barla
kar*: karddal (szablya), sisakdísz: nincs
Bajna
1. CÍMER:
hatszor vágott mezőben (3 pólya-n), szarvas: korona-ból növekvő, nyíllal átlőtt, szájában tölgyág (tölgy-ág*), hármas halom-on, a középső halmon 6 virág, pajzstartók: 2 kalász
2. CÍMER (pecsét)
:
ekevas
, 2 kalász között
Bajnay
farkas, 3 természetes liliommal, hármas halom-on, sisakdísz: farkas: növekvő, 3 természetes liliommal
Bajoni
oroszlán: balra fordult, nyíllal
Bajorország
harántrutázott
Bajza cs.
harántolt, vitéz: karddal (szablya), hármas hegyen, 2 szarvasagancs között, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya), 2 szárny között
Bajzáth
1. CÍMER: oroszlán: kétfarkú, karddal (szablya), hármas halom-on, sisakdísz: oroszlán: kétfarkú, növekvő, karddal (szablya),
2. CÍMER
: négyelt, 1. és 4. mező: oroszlán, karddal (szablya), 2. és 3. mező: korana-ból, kettős kereszt, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Bak 1610
vágva felezett, 1. mező: szablya és kard harántosan, oldalukon 1-1 csillag, 2. mező: halom, török fej: balra fordult, vérző, sisakdísz: oroszlán: növekvő karddal (szablya), pajzs-zsal: rajta kereszt
Bakács, szentgyörgyvölgyi
2 lovas: páncélos, téren, az egyik ló* hátára fordulva, lovasa áll, sisakdísz: 1. CÍMER: vitéz: növekvő, páncélos, karddal, 2. CÍMER: ugyanaz 2 szárny között, rajtuk 1-1 csillag
Bakay 1573
kar*: előbukkanó, zászlóval, sisakdísz: nincs
Bakay, kozárvári
daru, kő*vel, hármas halom-on, sisakdísz: nincs
Bakay 1649
harántosan felezett, az osztóvonalon: harántpólya, 3 golyóval, 1. mező: szarvas: járó, lábán 3 rózsa (természetes), 2. mező: hármas halom, sisakdísz: szarvas: növekvő, lábán 3 rózsa (természetes)
Bakay 1665
kar*: páncélos, karddal (szablya), és liliommal (természetes), halom-on, sisakdísz: egyszarvú: növekvő
Bakay, bakai
vitéz, karddal (szablya), sisakdísz: nincs
Bakay 1677
négyelt, 1. és 4. mező: kar*: páncélos, karddal, rajta török fej, 2. és 3. mező: egyszarvú: növekvő, korona-n, sisakdísz: egyszarvú: szembe néző növekvő, 2 szárny között
Bakay 1680
kar*: páncélos, karddal (szablya), fölötte virág (rózsa ?), sisakdísz: egyszarvú: növekvő
Bakay, bakabányai és tótbakai
hasítva felezett, 1. mező: daru: balra forduló, nyíllal átlőtt, halom-on, 2. mező: szív (néha lángoló), rajta kard (szablya), sisakdísz: daru: balra forduló, nyíllal átlőtt
Bakay 1715
hasítva felezett, 1. mező: 3 pólya (6-szor vágott), 2. mező: daru, hármas halom-on, sisakdísz: daru, nyíllal átlőtt
Bakay 1716
madár: cölöpösen, lábában gyűrű, csőrében száraz ág*, 2 babérág között, csillag a bal felső sarokban
Bakay 1785
oroszlán: kétfarkú, karddal (szablya), hármas halom-on, sisakdísz: holdsarló, a szarvain 1-1 csillag: nyolcágú
Bakay 1815
kar*: karddal (szablya), hármas halom-on, sisakdísz: kar*, karddal (szablya), 2 szárny között
Bakfark
fa*, hegyen, jobbról kos*, balról egyszarvú, hozzá láncolva, fölötte korona, amellett csillag: ötágú, és hold
Bakics
lovas: páncélos, visszaforduló, téren, mögötte oroszlán: ugró, a bal felső sarokban harántosan: csillag, hold, csillag, sisakdísz: vitéz: páncélos, növekvő, karddal (szablya)
Bakó, dávodi
oroszlán, téren, karddal (szablya), jobbra fent félhold, lent csillag, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya), bal mancsa alatt csillag
Bakó m. Borsodi
daru: felszálló, halom-on, fent 1-1 csillag, sisakdísz: kar*, karddal
Bakó 1652
oroszlán: kétfarkú, téren, karddal (szablya), sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Bakócz
1. CÍMER: fél kerék, rajta szarvas: növekvő, fölötte kis kereszt, a pajzson: pajzstartó angyal,
2. CÍMER
: fél kerék, rajta szarvas: növekvő, sisakdísz: szárny: csukott,
3. CÍMER
: ugyanaz, a pajzs fölött: papi kalap, bojtokkal, körmeneti kereszt,
4. CÍMER
: ugyanaz, a pajzson: mitra, fölötte csillag, pajzstartók: 1-1 angyal
Bakonybánk
kétszer vágva harmadolt pajzs, a felső osztóvonal domborúan, az alsó homorúan hullámos, az alsón homorúan hullámos pólya; avagy pajzsfő: domborúan hullámos, pajzstalp: homorúan hullámos, rajta az osztóvonalon pólya: homorúan hullámos
Bakonybél
ácsbárd, fejsze: harántosan, rajtuk kézi fúró
Bakonygyirót
fenyő, 2 fejsze: harántosan
Bakonykoppány
hasítva felezett: 1. mező: kehely, benne ostya: előbukkanó, sugár-akkal, vagy nap, 2. mező: ekevas, felül az osztóvonalon csillag: színváltó
Bakonyoszlop
hármas halom-on, oszlop, *oldalain fent 1-1 rózsa, pajzstartók: 1-1 griff
Bakos 1552
kar*: előbukkanó balra forduló, karddal (szablya), sisakdísz: kétfejű sas*
Bakoss 1655
hármas halom-on, körtefa*, medve: ágaskodó fogja, sisakdísz: medve: növekvő, körteág*-gal
Bakos 1668
Továbbá: Tóth 1668
téren
, oroszlán és, tigris: egymással szembefordulva, sisakdísz: oroszlán: növekvő
Bakos 1716
lovas, téren, zászlo-val, néha karddal (szablya), sisakdísz: kar*, karddal (szablya)
Bakoss, kakuthi
Továbbá: Bárány 1601
hasítva felezett
: 1. mező: szárnyas karom, korona-n, 2. mező: 2 harántpólya, 1-1 csillag fent és lent, sisakdísz: 2 szárny
Bakos, miskolczi
vágva felezett: 1. mező: szárnyas kar*, karddal, 2. mező: kos*, szőlőtőke-t tart, sisakdísz: vitéz: páncélos, karddal, pajzs-zsal
Bakos, osgyáni
1. CÍMER: szőlőtőke, rajta korona, halom-on, ágaskodó kos*: balra forduló, sisakdísz: kos: balra forduló növekvő, szőlőtőke-t tart, rajta korona, azon kar*: balra forduló páncélos, karddal, a hajlatban fogyó hold, és csillag,
2. CÍMER
: sisakdísz: holdsarló, benne csillag
Bakos, sarkadi
kar*, karddal (szablya), sisakdísz: nincs
Bakos alias Balás
ember (vitéz), liliomot tart, téren, azon liliomok (természetes), sisakdísz: kar*, liliomokkal (természetes)
Baksa
vágott mezőn, griff
Baksa nemzetség
2 kosszarv, sisakdísz: lányfej: kosszarvakkal
Baksai 1609
négyelt: 1. és 4. mező: kar*: előbukkanó, karddal, a hegyén csillag, 2. és 3. mező: korona, belőle egyszarvú: növekvő, a szarván pálmakoszorú, sisakdísz: 2 szárny között, egyszarvú: növekvő a szarván pálmakoszorú
Baksai 1651
2 oroszlán: egymással szembeforduló, közöttük kard: lefelé forduló, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal
Balajthy
vágva felezett: 1. mező: üres, 2. mező: alsópólya, mindkettőn: róka, szájában 2 liba-val, sisakdísz: virág (liliom?)
Balás 1609
kar*: páncélos, karddal, vér*es, sisakdísz: nincs
Balás 1721
vitéz, tőr*rel (kard), török fejjel, sisakdísz: nincs
Balás aliter Székely
vitéz: páncélos, karddal (szablya), hármas halom-on, sisakdísz: ló*: növekvő
Balás, altorjai
vitéz, halom-on, karddal (szablya), almaággal, sisakdísz: csillag
Balás, bethlenfalvi
oroszlán, halom-on, karddal (szablya), csillag, félhold, sisakdísz: nincs
Balás, sipeki
1. CÍMER: griff, hármas halom-on, karddal (szablya), afölött 3 csillag, sisakdísz: griff: növekvő, karddal (szablya), afölött 3 csillag,
2. CÍMER
: griff, téren, karddal (szablya), és 3 virággal (rózsa), a pajzson: mitra, korona, fölötte kereszt, pásztorbot, papi kalap, bojtokkal, alul szalagon jelmondat: Suaviter in Modo Fortiter in Re
Balás, szentdomonkosi
oroszlán: kétfarkú, karddal (szablya), hármas halom-on, sisakdísz: kar*: karddal (szablya), 2 szárny között
Balás, tótváradjai
kar*: páncélos, karddal, sisakdísz: nincs
Balás, viski
daru, kő*vel, halom-on, néha hármas szikla-n, és téren, azon virágok (rózsa-k, szegfűk), sisakdísz: nincs, néha darufej
Balázs, verőczei
pajzstalp, fölötte uszály, abban alagút: fugázott oromzatos bástyával, benne vonat (földalatti szerelvény, 3 villámmal, belőle sín*ek, az uszályon pólya, fölötte 1-1 csillag, alatta 1-1 liliom)
Balási, kászonimpérfalvi
daru, téren, kő*vel, sisakdísz: nincs
Balássy, hetési
oroszlán, halom-on, karddal (szablya), sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya))
Balassa 1638
kar*, karddal (szablya), halom-on sisakdísz: pelikán
Balassa, gyarmati
1. CÍMER (grófi): sárkányrendben, bikafej, csillag, hold, sisakdísz: sas*: korona-s, karddal, nyíllal,
2. CÍMER (Mihály comes 1273)
: latin kereszt: lebegő talpas végű alul kihegyezett, sisakdísz: tolldísz,
3. CÍMER (Demeter mester 1299
, Doncs mester 1327): nyíl, 3 pólya-n (1299), vagy 7-szer vágott alapon (1327), sisakdísz: tolldísz, vagy szárny
Balassagyarmat
bástya, pajzstalpon, benne pólya: hullámos, sisakdísz: sas*
Balassy alias Belleo
vágva felezett: 1. mező: 3 lófej, 2. mező: 1-3 liliom, sisakdísz: ló*: növekvő, 2 szárny
Balástya
hasítva felezett: zsinórráma-ban, 1. mező: 2 harántpólya, 2. mező: rózsa: heraldikai, levél-es, paprika, sisakdísz: sas* (turul): növekvő
Balatoncsicsó
keresztvégű kereszt, alatta 2 szőlőfürt: egymás felé forduló, alatta hármas halom: lebegő, alatta 2-1 hullámos pólya: lebegő
Balatonfenyves
zsinórráma-ban, pajzstalp: 2 hullámos, rajta 2 fenyőfa, sisakdísz: hattyú
Balatonfüred
hasítva felezett: 1. mező: hullámosan 11-szer pólyázott, 2. mező: stilizált szőlőfürt, épület (színház), stilizált forrás, hajókerék
Balatonkenese
szőlőtőke, halom-on
Balatonszárszó
vágva felezett: 1. mező: nap, 3 hullámos alsópólya-n, 2. mező: szőlőfürt, sisakdísz: nincs
Balay
téren, fa*, rajta galamb: felszálló, zöld ág*gal, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Baldacci
gránátalma, 2 DEUS felirattal (betűk), a pajzson: bárói korona
Bálint, fejérvizi
vitéz: páncélos jobbra menő, buzogány-nyal, kettős halom-on, sisakdísz: galamb: felszálló, gyűrűvel
Bálintitt
függöny által harmadolt: a 2 felső fölött: nap, 1. mező: sas*: felszálló, kettős kereszttel, téren, fölötte liliom: természetes, csillag, 2. mező: pegazus, téren, fölötte rózsa: természetes, csillag, 3. mező: kar*: páncélos, karddal (szablya), török fejjel, halom-on, sisakdísz: nincs
Balkó, deznyi
vitéz, téren, karddal (szablya), sisakdísz: nincs
Balla 1693
vitéz, téren török fejjel, karddal (szablya), sisakdísz: kar*: cölöpösen néha páncélos, karddal, néha 2 nyíllal
Balmazújváros
túzok, téren, 3 kalász-szal, sisakdísz: 3 kalász
Ballók, dersi
négyelt, 1. és 4. mező: ló*, téren, 2. és 3. mező: oroszlán: növekvő néha teljes, karddal (szablya), sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya), néha a pajzson boglárpajzs
Balogh alias Füleky
1. CÍMER: szárnyas karom, karddal (néha szablya), sisakdísz: 5 strucctoll
2. CÍMER (Balogh 1629): halom-on, szárnyas karom, karddal, fent 2 csillag, sisakdísz: szárnyas karom, karddal
Balogh a. Lakatos
kar*: páncélos, tőr*rel (karddal), sisakdísz: nincs
Balogh a. Szodos
Továbbá: Juhász 1652
halom-on
, tölgyfa (vagy tölgyág), makkokkal, kígyó rátekerődve, sisakdísz: 3 (természetes) rózsaág
Balog alias Tegenye
Továbbá: Terebesy 1624 és Szabó, tegenyei
bástya, hármas halom-on, belőle zászló: előtűnő, balra galamb: lebukó, nyíllal átlőtt, fölötte nap, és félhold, sisakdísz: nincs
Balogh 1563
2 bika: egymással szembefordulók, téren, közöttük fent Nap, félhold, sisakdísz: nincs
Balogh 1610
galamb: felszálló, hármas halom-on, koszorúval, sisakdísz: kar*, karddal (szablya)
Balogh 1622
hasított alapon vitéz, halom-on, előtte medve: hátára fordult (halott), sisakdísz: galamb: felszálló, zöld ág*gal
Balogh 1622. 6. 18.
kar*, karddal (szablya), közöttük csillag, hármas halom-on, azon a kar* alatt török fej, sisakdísz: oroszlán: növekvő, török fejjel
Balogh 1628. 10. 5.
1. CÍMER: ék*ben, oszlop, rajta csillag, halom-on, fent 2 rózsa, sisakdísz: oroszlán: növekvő, oszloppal, csillaggal,
2. CÍMER
: TOVÁBBÁ: Debreczeny 1628: szarufa-ban, oszlop, rajta csillag, téren, fent 2 rózsa, sisakdísz: oroszlán: növekvő, oszloppal, csillaggal
Balogh 1630. 3. 6.
Továbbá: Pap 1630
hármas halom-on
, 3-as rózsaszál (virág), szarufa-ban, afölött 2 csillag, sisakdísz: kecske (kos*): növekvő
Balogh 1630. 5. 12.
halom-on, szarvas: ágaskodó, sisakdísz: 2 elefántormány között, szarvas: növekvő
Balogh 1630. 5. 24.
hármas halom-on, leopárd, karddal (szablya), fent félhold, csillag, sisakdísz: leopárd: növekvő, karddal (szablya)
Balogh 1637
halom-on, korona, kar*, karddal (szablya), török fejjel, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal, török fejjel
Balogh 1639
hármas halom-on (néha halomon), korona, kar*: páncélos, karddal (szablya), a hajlatban csillag, sisakdísz: 2 sasszárny között, csillag
Balogh 1644. 9. 23.
halom-on, griff, karddal (szablya), sisakdísz: oroszlán: növekvő, 3 virággal (rózsa)
Balogh 1644. 10. 7.
hármas halom-on, oroszlán: kétfarkú, karddal (szablya), sisakdísz: oroszlán: kétfarkú növekvő, karddal (szablya)
Balogh 1652
Eredetileg Rácz, a címereslevél meghamisítva.
lovas
, lándzsa-val,sisakdísz: nincs
Balog 1655. 2. 15.
A címeres levél meghamisítva.
téren
, lovas: páncélos, karddal, sisakdísz: vitéz: növekvő páncélos, karddal
Balog 1655. 3. 3.
halom-on, galamb: felszálló, sisakdísz: 2 sasszárny
Balogh 1655. 9. 16.
téren, vitéz: páncélos, karddal (szablya), sisakkal, sisakdísz: nincs
Balogh 1659. 10. 4.
téren, oroszlán, karddal (szablya), sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Balogh 1665
téren, lovas, karddal (szablya), pajzs-zsal, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya), pajzs-zsal
Balogh 1668
hármas halom-on, kar*, karddal (szablya), török fejjel,sisakdísz: hattyú, hallal
Balogh 1675
téren, lovas, karddal (szablya), pajzs-zsal, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya), pajzs-zsal
Balogh 1677
halom-on, daru, kő*vel, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya)
Balogh 1678
téren, földműves, kasza-val, sisakdísz: kéve
Balogh 1681
téren, lovas, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal, török fejjel
Balogh 1694
halom-on, szarvas, nyíllal átlőtt, sisakdísz: vadember: növekvő, bunkóval
Balogh 1699. 3. 16.
szőlőtőke, halom-on, sisakdísz: szőlőtőke
Balogh 1699. 8. 25.
halom-on, galamb, 3 kalász-szal, sisakdísz: galamb, 3 kalász-szal
Balogh 1701
hármas halom-on (néha halom-on), griff, karddal: lángpengéjű (lángoló), mórfejjel (szerecsenfej), sisakdísz: griff: növekvő, karddal: lángpengéjű (lángoló), mórfejjel (szerecsenfej)
Balogh 1703
négyelt: 1. és 4. mező: liliom (heraldikai), 2. és 3. mező: patkó, kereszttel, sisakdísz: vitéz: növekvő, keresztes patkóval
Balog 1718
Továbbá: Motyowai és Molnár 1718
téren
, daru, kő*vel, sisakdísz: galamb: felszálló, ág*gal
Balogh 1726
téren vagy halom-on, vitéz, karddal (szablya), török fejjel, sisakdísz: kar*, karddal (szablya)
Balogh 1732
griff: néha növekvő, sisakdísz: 2 rózsaszál
Ballogh 1734
griff, 3-as rózsaszállal, sisakdísz: griff: növekvő, 3-as rózsaszállal
Balog 1740
párna-n (néha könyvön), kar*, karddal, azon korona, szív, fej, sisakdísz: kar*, karddal, azon korona, szív, fej
Balogh 1748
oroszlán: kétfarkú, csillaggal, sisakdísz: egyszarvú: növekvő
Balogh 1748+
korona-n, pelikán: fészekben, sisakdísz: galamb: felszálló, zöld ág*gal
Balogh 1755
oroszlán: növekvő
Balogh 1758
vágva felezett pajzs: 1. mező: oroszlán: járó, tőr*rel, 2. mező: hármas halomból, 3 rózsaszál, sisakdísz: vitéz: növekvő páncélos, tőr*rel, 3 rózsaszállal
Balogh 1774
vágva felezett pajzs: az 1. mező, hasított: 1. a. mező: sas*: hasított, Nap: jobbra fent a sugarai az egész pajzsot beborítják, 1. b. mező: szikla, 2. mező: 2 szárny között, kutya: 4 lábon álló, szájában gyűrű, sisakdísz: kutya: 4 lábon álló, szájában gyűrű
Balogh 1790
négyelt pajzs: 1. és 4. mező : oroszlán, 2. mező: griff, 3. mező: 3 csillag: fent pólyásan, alattuk nap, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Balogh 1793
oroszlán: járó, csillaggal, fölötte 2-1 golyó (bizánci), alul 2 harántpólya: hullámos, sisakdísz: oroszlán: növekvő, nyíllal
Balogh 1817
oroszlán, karddal (szablya), sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Balogh 1827
2 oszlop, oldalaikon 1-1 oroszlán: növekvő, karddal (szablya), sisakdísz: 3 strucctoll
Balogh alias Hansen
négyelt pajzs: 1. és 4. mező: 2-1 kagyló, 2. és 3. mező: sas*: hasított, sisakdísz: bagoly, növény-nyel (gyógynövény, ág*)
Balogh, almási
lovas: páncélos, zászlóval, sisakdísz: vitéz: növekvő páncélos, zászlóval
Balog, alpestesi
kar*: páncélos, karddal (szablya)
Balogh, alsószőcsi
oroszlán: növekvő, tőr*rel, sisakdísz: kar*, karddal (szablya)
Balogh, árdai
téren, szarvas: futó, néha nyíllal átlőtt, fent csillag, sisakdísz: szarvas: növekvő
Balogh, bábonyi
oroszlán: kétfarkú, fejjel
Balogh, bágyoni
sakkozott mező, sisakdísz: 1 sasszárny
Balogh, balkányi
vitéz: páncélos (sodronyinges, <sodronypáncélos>), karddal, török fejjel, téren, sisakdísz: vitéz: növekvő, páncélos (sodronyinges, <sodronypáncélos>), karddal, török fejjel
Balogh, bányai
kar*, karddal (szablya)
Balogh, benedikti, bábonyai
téren, oszlop, kereszttel, egyszarvú, fent félhold, csillag, sisakdísz: oszlop, kereszttel, egyszarvú
Balogh, bényei
galamb (esetleg hattyú): felszálló, sisakdísz: galamb: felszálló
Balogh, béri
négyelt: 1-3. mező: oroszlán: kétfarkú, karddal (szablya), 4. mező: 3 rózsa (egyes forrásokban 3 török fej), sisakdísz: oroszlán: növekvő, kétfarkú, karddal (szablya)
Balogh, bődi
harántpólya, 3 korona-val, fölötte Nap, alatta csillag, sisakdísz: 3-3 sastoll között, oroszlán: növekvő, fél babérkoszorús, zászlóval
Balog, csikfalvi
kar*, karddal (szablya), sisakdísz: kar*, karddal (szablya)
Balogh, deményházi
kar*, tőr*rel
Balogh, érkeserüi
téren, griff, karddal (szablya), 3 (vagy 1) nyíllal, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya), 2 sasszárny között
Balogh, fertősalmási
halom-on, oroszlán: kétfarkú, karddal (szablya), sisakdísz: oroszlán: kétfarkú, karddal (szablya)
Balogh, fogarasi
vitéz (férfi), téren, zászlóval (lándzsa), az övén kard, sisakdísz: nincs
Balogh, gömöri
oroszlán: kétfarkú, karddal, kettős kereszttel, hármas halom-on, sisakdísz: ?
Balogh, gyulafehérvári
téren, lovas, sisakdísz: hattyú, gyűrűvel
Balogh, ikafalvai
kar*: balra fordult, karddal (szablya), török fejjel
Balogh, iklándi
1. CÍMER: ék*, benne vitéz: növekvő sisakos, karddal (szablya), sisakdísz: nincs,
2. CÍMER
: kar*, karddal (szablya)
Balogh, jászberényi
farkas, téren, karddal (szablya), sisakdísz: farkas: növekvő, karddal (szablya)
Balog, jobbágytelki
kar*, karddal (szablya), sisakdísz: kar*, karddal (szablya)
Balogh, károlyvári
vitéz, karddal (szablya), 2 karó között
Balogh, kebelei
oroszlán, karddal (szablya), sisakdísz: kar*, tollal
Balog, kecseti
korona-n, kar*, karddal (szablya)
Balog, kendői
kar*: páncélos, karddal (szablya), sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Balogh, kiskéri
hármas halom-on, galamb, 3 rózsa-val, sisakdísz: galamb, 3 rózsa-val
Balogh, kispéczi
halom-on, lovas, karddal (szablya), sisakdísz: kar*, karddal (szablya)
Balogh, kovásznai
2 kard (szablya?): harántkeresztesen, sisakdísz: oroszlán: növekvő balra fordult
Balogh, malonyai
emberfej: páncélos, sisakkal, korona-ból, a pajzs fölött: 2 rózsa
Balogh, mankó-bükki
1. CÍMER: kar*: előbukkanó, 3 strucctollal, sisakdísz: kar*, 3 strucctollal,
2. CÍMER
: kar*, karddal (szablya), sisakdísz: kar*, karddal (szablya),
3. CÍMER
: balharántolva felezett, 1. mező: 3 strucctoll, 2. mező: kar*, karddal (szablya), sisakdísz: 3 strucctoll
Balogh, marosszentimrei
3 ekevas: hegyeikkel háromszögben, 3 kalász: a közökben, sisakdísz: vitéz: növekvő, zászlós, lándzsa-val, 3 kalász-szal
Balogh, mezőcsávási
kar*, karddal (szablya), török fejjel, sisakdísz: nincs
Balogh, mikelakai
pálma (az eredeti címeres levélen szőlőtőke-nek tűnik), téren, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Balogh, miskolczi
daru: korona-s, kő*-vel, szikla-n (hegy), téren, sisakdísz: daru: korona-s, karddal
Balogh, nagyalmási
oroszlán: kétfarkú, karddal (szablya), téren, sisakdísz: oroszlán: növekvő kétfarkú, karddal (szablya)
Balogh, nagy-almási
vitéz, téren, bárddal, bikafejjel, sisakdísz: kar*, bikafejjel
Balogh, nagyernyei
kar*, karddal (szablya)
Balogh, nebojszai és galánthai
1. CÍMER (nemesi): oroszlán: kétfarkú, korona-s, karddal (szablya), kettős kereszttel, hármas halom-on, sisakdísz: oroszlán: növekvő, kétfarkú, korona-s, karddal (szablya), kettős kereszttel,
2. CÍMER (bárói)
: oroszlán: kétfarkú, jogarral, néha karddal, kettős kereszttel, néha talpas kereszttel: hegyes végű, téren, sisakdísz: oroszlán: növekvő, kétfarkú, jogarral, néha karddal, kettős kereszttel, néha talpas kereszttel: hegyes végű,
3. CÍMER (grófi)
: pjazsfő, benne pacsirta: felszálló, a mezőben oroszlán: kétfarkú, korona-s, karddal (szablya), kettős kereszttel, hármas halom-on, 1. sisakdísz: oroszlán: növekvő, korona-s, néha kétfarkú vagy farkatlan, karddal (szablya), kettős kereszttel, 2. sisakdísz: pacsirta: felszálló, 3. sisakdísz: torony, néha hármas halom-on
Balogh, galánthai
1. CÍMER: oroszlán: kétfarkú, korona-s, karddal (szablya), kettős kereszttel, hármas halom-on, sisakdísz: oroszlán: növekvő, kétfarkú, korona-s, karddal (szablya), kettős kereszttel,
2. CÍMER (néha)
: pacsirta: felszálló, hármas halom-on, gyűrűvel, sisakdísz: kar*, karddal (szablya)
Balogh, nemcsiczi
téren, leopárd, karddal (szablya), török fejjel, sisakdísz: vitéz: növekvő páncélos, karddal (szablya), török fejjel
Balogh, ócsai
kétfejű sas*, korona-n, sisakdísz: kétfejű sas*
Balogh, parasznyai
medve: növekvő, korona-ból, halom-on, 2 kulcs-csal, sisakdísz: medve: növekvő, 2 kulcs-csal
Balog, szász-csegői
1. CÍMER: halom-on, vitéz, karddal (szablya), török fejjel, sisakdísz: 2 sasszárny között, török fej,
2. CÍMER
: vitéz, karddal (szablya), török fejjel, sisakdísz: 2 sasszárny között, oroszlán: növekvő
Balogh, székelykocsárdi
téren, daru, kő*vel, sisakdísz: nincs
Balogh, szőkefalvi
kar*, karddal (szablya)
Balogh, tasnádi
egyszer vágott mező, rajta vitéz, korona-ból növekvő, karddal (szablya), rajta török fej, sisakdísz: nincs
Balogh, teleki, alias Székely
vitéz: növekvő, korona-ból, karddal (szablya), sisakdísz: vitéz: növekvő, korona-ból, karddal (szablya)
Balogh, zilahi
szikla-n, korona, kar*, 3 kalász-szal, kis madárral, sisakdísz: kar*: páncélos, 3 kalász-szal, kis madárral
Balog nemzetség
kétfejű sas*, sisakdísz: néha kétfejű sas?
Baloghi
kétfejű sas*
Baloghy
hármas halom-on, oroszlán: kétfarkú, pálmaággal, sisakdísz: oroszlán: növekvő kétfarkú, pálmaággal
Baloghy 1647
halom-on, pelikán 3 fiókával, sisakdísz: egyszarvú: növekvő
Baloghy, balogi
korona-n, vadászkürt, 2 nyíllal, karddal, sisakdísz: vadászkürt, 2 nyíllal, karddal
Balovics
hármas halom-on, korona, kar*, karddal (szablya), azon koszorú, sisakdísz: galamb, pálmaág*gal
Balpataky
szarvas: járó, balra fent hold
Bálványosvárallyai
sisak, tollal, tőr*rel átszúrva, sisakdísz: nincs
Bán 1693
téren, korona-n, koszorú, sisakdísz: oroszlán, karddal (szablya), 3-as liliomszárral
Bán címere
1. CÍMER: (gyakran) hármas halom-on, 3-as rózsaszál, 2 rügy-gyel,
2. CÍMER
: fogazott kerék (Szt. Katalin kereke)
Báncsa címer
Hasítva felezett pajzs, a 2 mezőben szarufa: színváltó
Bánfa
Vágva felezett, 1. mező: ekevas, 3-as kalász, csoroszlya, 2. mező: pólya: domború 2-szer vágott, benne 3 csillag, a pajzs alatt: szalgon, Bánfa felirat
Bánffy 1690
halom-on: vitéz: páncélos növekvő, karddal (szablya), török fejjel, az nyíllal, sisakdísz: kar*: páncélos cölöpösen kinyúló, karddal (szablya), 2 szárny között
Bánffy, alsólindvai
1. CÍMER (bárói): korona-n, bikafej: félig jobbra néző, sisakdísz: bikafej: félig jobbra néző,
2. CÍMER (grófi
, 1622): sas*, korona-s, a mellén kispajzs abban bikafej: félig jobbra néző, a kispajzson félhold, azon kereszt, a nagypajzson: korona
Bánffy, losonczi
1. CÍMER: korona-n, griff: növekvő, karddal (szablya), sisakdísz: griff: növekvő, karddal (szablya),
2. CÍMER (1422)
: oroszlán: álló szembe néző
Bánffy, nagymihályi
1. CÍMER: lásd Nagymihályi 2. címer
2. CÍMER
: lásd Sztáray 3. címer
Bangh, ottoniai
vágva felezett pajzs, 1. mező: rózsa, 2. mező: hold (holdsarló), az osztóvonalon: pólya: néha domború, benne 3 csillag: gyakran ötágú felfordított, sisakdísz: pálmaág: 3-3 ágú
Banich 1610
hármas halom-on, griff, nyíllal: lefelé fordított, sisakdísz: szárnyas karom, nyíllal
Banich 1783
Négyelt, 1. és 4. mező: 1-2 csillag, középen fogyó hold, 2. és 3. mező: halom-on, oroszlán, karddal (szablya), sisakdísz: pávatoll-bokréta
Banics
bikafej: jobbra forduló
Banics 1718
téren, lovas, zászlo-val, néha karddal (szablya), sisakdísz: kar*, karddal (szablya)
Bánlak
téren, emberek, fölöttük Jézus: lebegő, dicsfény-nyel
Bánó, bálthelyei
3 sótömbön (tégla), bárány, 3 kalász-szal, sisakdísz: kar*, kardal (szablya)
Bánó, tapolylucskai és kükemezei
1. CÍMER (régi), továbbá: Bagosi, Kálnássy, Kükemezey, Gyármán címer: téren, királynő*, 2 oroszlán között, korona-t tesznek a fejére, sisakdísz: vitéz: növekvő, buzogány-nyal,
2. CÍMER (1576)
: halom-on, medve: szemben álló, szájában kardot (szablya) tart, sisakdísz: medve: szemben álló, szájában kardot (szablya) tart
Banovich 1623
hasítva felezett: 1. mező: halom-on, leopárd, karddal (szablya), 2. mező: hétszer vágott, sisakdísz: leopárd: növekvő, karddal (szablya)
Banovits 1649
téren, lovas: páncélos, karddal, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal, 2 oldalról csillag, és hold
Banovszky 1655
hármas halom-on, 3 lilom: természetes, függönyben, 1-1 rózsa, sisakdísz: 2 szárny között, oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Banowsky 1592
hármas halom-on, oroszlán, könyvvel, kulcs-csal, sisakdísz: oroszlán: növekvő, könyvvel, kulcs-csal
Banovsky, bánovi
harántolt alapon, dob, harántos dobverőkkel, sisakdísz: 2 szárny között, dob, harántos dobverőkkel
Bánpecsenyéd
1. CÍMER: halom-on, 3-as tulipán, közöttük 2 golyó (lepényes),
2. CÍMER (régi pecsét)
: 5 vitéz, alabárddal
Bántó m. Asztalos
sólyom: téren, íj*jal, sisakdísz: nincs
Bányász 1611
halom-on, vitéz, karddal (szablya?), török fejjel, sisakdísz: nincs
Bányász 1699
téren, kar*, zöld ág*gal, sisakdísz: kar*, zöld ág*gal
Bányó
halom-on, lovas, lándzsa-val, sisakdísz: kar*, karddal (szablya)
Bar címere
keresztekkel bevetett mezőben: alul kihegyezett lóherevégű, 2 hal (márna): egymástól elforduló
Barabás, csíkszépvízi
1. CÍMER (eredeti): cölöp, mögötte tér, afölött természetes tájábrázlás (havas?) kék éggel és felhőkkel: menny?, a cölöptől jobbra pelikán fiókákkal, balra reflexíj*: balharántosan, fölötte nyíl: harántosan, sisakdísz: nincs,
2. CÍMER
: cölöp, mögötte tér, afölött pólya: hullámos, afölött pajzsfő, a cölöptől jobbra pelikán fiókákkal, balra reflexíj*: balharántos, fölötte nyíl: harántos, sisakdísz: nincs
Barabás, makkfalvi
téren, kar*: páncélos, karddal (szablya), fölötte pólya-ban (szalagon), jelmondat: Pro Deo et Patria, sisakdísz: nincs
Barachy 1617
hármas halom-on, oroszlán: kétfarkú, buzogány-nyal, sisakdísz: oroszlán: növekvő kétfarkú, buzogány-nyal
Baraczy 1668
Továbbá: Pap 1668, Dese 1668,
vízen
, hármas halom-on (hármas hegyen), középen daru, kő*vel, jobbra kéve, balra szőlőtőke, sisakdísz: galamb: felszálló, olivaág*gal
Baracskay 1612
hármas halom-on, egymással szemben griff, és oroszlán, sisakdísz: griff növekvő, pálmaág*gal
Barácsy m. Rimaszombathy
téren, jobbra sas*: felszálló balra néző, korona-s, karddal (szablya), könyvvel, balra tőle oszlop, fölöttük 2 csillag, fölöttük Nap, szemmel, kígyó: az oszlopra tekeredve és körbevéve a címerképeket, sisakdísz: zárt korona
Bárány 1592
bárány
Bárány 1790
négyelt, 1. és 4. mező: vágott alapon, sas*: színváltó, korona-s, 2. és 3. mező: halom-on, oroszlán, fa*-val: kitépett, sisakdísz: 2 szárny: vágott, között oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Bárány 1801
halom-on, pelikán: néha fészekben, sisakdísz: kar*, 3 liliommal: természetes
Bárány, debreceni
halom-on, vitéz, karddal (szablya), sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya)
Bárány, jászberényi
halom-on, galamb: felszálló, néha gyűrűvel, sisakdísz: galamb: felszálló
Baranya megye
egyesített címer: téren (néha halom-on), bástya, kapuval, benne pajzs, monogrammal: LJ betűkkel, rajta korona, az oszlop közepén: 2 férfi, koszorús, vállaikon: bot, szőlőfürttel, pajzstartók: 1 olivaág, 1 pálmaág (ezek néha a pajzsban)
Baranyai 1621
vízen, szikla, azon korona, azon vitéz, karddal (szablya), ollóval, sisakdísz: csillag, 2 babérág* között
Baranyai 1634. 6. 27.
téren, oroszlán, karddal (szablya), sisakdísz: oroszlán, karddal (szablya)
Baranyay 1641
halom-on, oroszlán: kétfarkú, karddal (szablya), sisakdísz: oroszlán: kétfarkú, karddal (szablya)
Baranyai 1654
(néha téren), vitéz: páncélos, karddal (szablya), (:vér*es), török fejjel: (vér*ző), sisakdísz: nincs
Baranyay 1718
halom-on, galamb: felszálló, lábában zöld ág*gal, fent Nap, és hold, sisakdísz: galamb: felszálló, lábában zöld ág*gal
Baranyaj 1748
egyszarvú: növekvő, sisakdísz: egyszarvú: növekvő
Baranyai 1792
hasítva felezett, 1. mező: tulipánfej: lebegő, belőle vitéz: növekvő, 2. mező: oroszlán, karddal (szablya), sisakdísz: 1. sisak: tulipánfej, belőle vitéz: növekvő, 2. sisak: országalma
Baranyay 1799
halom-on, oroszlán: kétfarkú, karddal (szablya), török fejjel, sisakdísz: oroszlán: kétfarkú, karddal (szablya), török fejjel
Baranyai 1819
téren, oszlop, az oldalaiból 1-1 levél, sisakdísz: daru, kő*vel
Baranyai alias Zabó
vágva felezett: 1. mező: oroszlán: növekvőleg előbukkanó, karddal (szablya), liliommal (heraldikai), 2. mező: szarufa, 2-1 rózsa, sisakdísz: nincs
Baranyay aliter Barenai
hasítva felezett: az 1. mező vágva felezett: 1.a. mező: csillag, 1.b. mező: mórfej, 2. mező: 3 harántpólya, sisakdísz: mór kaftánban, kezeiben 1-1 csillag
Baranyay, bodorfalvi
halom-on, daru, kő*-vel
Baranyay m. Horváth
téren, test, lovas, sisakdísz: koszorúban, csillag, mögöttük harci csákány, zászló
Baranyay, marosjárai
hasítva felezett: 1. mező: pólya, felette sisak, 2. mező: hármas halom-on, daru, karddal, nyíllal átlőtt, sisakdísz: daru, karddal, nyíllal átlőtt
Baranyay, székesi
oroszlán: kétfarkú, karddal
Baranyai, tordai
vitéz: páncélos, lándzsa-val, sisakdísz: nincs
Baranyai, váradi
oszlop, kötéllel (kígyóval?) 3-szor jobbharántosan körbetekerve, oldalaiból 1-1 sas*: átlósan, csőreikben kard (szablya), illetve buzogány, az oszlopon pohár (kupa), belőle daru, kő*vel?, sisakdísz: pánton, rózsa, 2 hold között: hátul agyarasok
Baranyi, váradi és micskei
1. CÍMER (1642): a térben, rózsa, rajta oroszlán, liliommal: természetes, buzogány-nyal, sisakdísz: oroszlán: növekvő, liliommal: természetes, buzogány-nyal,
2. CÍMER (1691)
: hasítva felezett: 1. mező: liliom: heraldikai, alatta rózsa, 2. mező: téren, oroszlán: kétfarkú, buzogány-nyal, sisakdísz: oroszlán: növekvő kétfarkú, buzogány-nyal
Barát 1610
hármas hegyen, daru, kő*vel, sisakdísz: kar*, lándzsa-val
Barbacs
pajzstalp, benne hal* (ponty), a mezőben kereszt, jobbra ekevas, balra nádszál, káka-val
Barbe
hal* (márna): harántpólyásan
Basó 1629
vitéz, szikla-n (halom-on), farkason, kulcs-csal, buzogány-nyal, derekán karddal (szablya), templom előtt: előbukkanó, sisakdísz: vitéz, farkason, kulcs-csal, buzogány-nyal, derekán karddal (szablya)
Basó, csoltói
kar*: karddal (szablya), török fejjel, korona-n, sisakdísz: kar*: karddal (szablya))
Báthory, ecsedi, somlói
1. CÍMER: 3 oldalsó ék*,
2.CÍMER
: 3 sárkányfog
Báthory, gagyi
sas*: szárnyán korona
Báthory 1702
vitéz: páncélos, téren, karddal (szablya), rajta török fej
Berethy 1654
Továbbá: Losoni címer
farkas
: álló, téren, szájában bárány, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal
Bertha 1674
korona-n, kar*: páncélos, karddal (szablya), török fejjel, fent félhold, csillag, sisakdísz: 3 strucctoll
Bertha 17??
kar*: páncélos, karddal, a hajlatban csillag, sisakdísz: nincs
Bertha, felsőőri
vitéz: a keze csípőn, téren, karddal (szablya), fent csillag, félhold, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Bindász m. Almásy
daru: kő*vel, hármas halom, sisakdísz: galamb: zöld ág*gal
Barbéli m. Joseph
vitéz: páncélos növekvő, korona-ból, zászlo-val, sisakdísz: vitéz: páncélos növekvő, korona-ból, zászlo-val
Borbély 1630
Továbbá: Koma 1630
téren
, vitéz, korona-n, karddal (szablya), véres, pálmaággal, övén tőr*rel, sisakdísz: nincs
Borbély a. Kassos
kar*, karddal (szablya), lándzsa-val átszúrva, alattuk farkasfog, sisakdísz: kar*, karddal (szablya), lándzsa-val átszúrva, néha érvágó kés*sel
Borbély, zilahi, a. Balog
téren, vitéz: páncélos, borbélytál*lal, kopja-val, sisakdísz: nincs
Bornemissza m. Abstemius
hattyú: zöld ág*gal
Bukkari (Bakar)
1. CÍMER (Bukkari): vörös tarpajzs,
2. CÍMER (Bakar)
: vágva harmadolt: 1. mező: sakkozott, 2. mező: 3 halom-on, 1-1-1 bástya, 3. mező: horgony: harántos, kötéllel
Debrői
pólya
Doboz
vitéz: páncélos, karddal (szablya)
De Dominis
négyelt: 1. és 4. mező: sasfej: kétfejű, koronas, 2. és 3. mező: pólya, fölötte csillag
Diószegi m. Kis Bájó
vitéz: téren, oldalán kard (szablya), kezeiben zászló, 3 liliom (természetes), sisakdísz: nincs
Eödönffy, vinnai és nagymihályi
1. CÍMER: korona-n, bástya, rajta 2 szarka (madár): egymással szembenéző, gyűrűt tartva, sisakdísz: bástya, rajta 2 szarka: egymással szembenéző, gyűrűt tartva,
2. CÍMER
: lásd Sztáray 3. címer
Fülek
pálma, halom-on
Gagyi
vágott, fölötte balharántpólya, sisakdísz: sas*: növekvő, csőrében koszorúval, szárnyán koronas
Hajdúk címere, 1605
Továbbá: Aczél 1605
sárkányrend
, kar*: karddal, pisztoly, nap, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal, szablyaval
Hanvai alias Cselénfi
sisakdísz: emberfej: 2 hallal
Hartman, mirkvásári
halom-on, daru: korona-s?, kő*vel, a pajzson fent: szív, 2 nyíllal?: harántosan átlőve, 2 rózsa-val: természetes
Jakab alias Pelsőczi
Továbbá: pelsőczardói Pelsőczi, Arday 1668
galamb: nyíllal átlőtt, hármas hegyen, sisakdísz: galamb: nyíllal átlőtt
Jakabfalvy
egyszarvú, téren, hármas hegy előtt, sisakdísz: egyszarvú: növekvő
Jakch
2 oroszlánláb, korona-n, sisakdísz: 2 elefántormány, farkasfej
Jakos 1625
Továbbá: Baranyai 1625
harántpólya
, 3 kagylóval, alatta sziklán, kereszt, sisakdísz: kereszten, kagyló
János íródeák
vágott, fölötte nő* (Fortuna): korona-s, jogarral, irattekercs-csel, keréken: szárnyas, sisakdísz: ugyanaz
Kiss m. Ákoncz
Továbbá: ittebei és eleméri Kiss
hasítva felezett
: 1. mező: sas*: hasított (előtűnő), 2. mező: vágva felezett: pólya, 2. a.: 3 csillag, 2. b.: oroszlán, sisakdísz: kar*: karddal (szablya)
Kovách 1545
harántosan harmadolt, 1. mező: oroszlán: kétfarkú, balra forduló, téren, karddal (szablya), patkóval, 2. mező: üres, 3. mező: üres, sisakdísz: oroszlán: kétfarkú, karddal (szablya), patkóval
Kovách 1710
egyszarvú, téren, koszorúval, sisakdísz: egyszarvú, téren, koszorúval
Kovách 1714
daru, téren, patkóval, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Kovách 1716
oroszlán: kétfarkú növekvő, korona-ból, téren, karddal (szablya), török fejjel, sisakdísz: kar*, karddal (szablya)
Kovách 1718
oroszlán: kétfarkú, téren, karddal (szablya), koszorúval, sisakdísz: kar*: páncélos, karddal (szablya)
Kovách, biszterczi és dicskei
Továbbá: Béder címer
hasított
, 1. mező: oroszlán: balra fordult, korona-t tart, téren, 2. mező: vitéz, karddal (szablya), sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya)
Kovách, gyalui m. Balás
kar*, 3 nyíllal, sisakdísz: nincs
Kovách, pachai
lovas: balra nyargaló, buzogány-nyal, egyszarvú: fekvő, sisakdísz: 3 lándzsa
Kovács 1722
lovas: balra nyargaló, török fejjel, test (hulla), sisakdísz: ember (férfi), kötéllel megkötözve, íj*, nyíllal
Kovács 1741
oroszlán, nyíllal, sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya)
Kovács m. Ambrus
kar*: 3 virággal (rózsa), sisakdísz: korona
Kovács, átányi
vágva harmadolt: 1. mező: korona, 2. mező: oroszlán: járó, szájában karddal, 3. mező: hármas virág, hármas halom-on, sisakdísz: oroszlán: növekvő, szájában karddal
Kovács, leleszi és visontai
oroszlán: kétfarkú, karddal (szablya), török fejjel, sisakdísz: griff: növekvő, karddal (szablya), török fejjel
Kovács, váradi
ember (férfi): növekvő, fogóval, golyóval, sisakdísz: ugyanaz
Kovács m. Járdánházy
vitéz, téren, karddal (szablya), török fejjel, sisakdísz: szarvas: növekvő
Kováts a. Szigethy
vitéz, téren, lándzsa-val, sisakdísz: nincs
Kulpi cs.
Továbbá: Tehnyei
kulpi Balogh

bástya
: térben ábrázolt, téren, rajta oroszlán: ülő félig szembenéző, korona-s, sisakdísz: bástya: térben ábrázolt, téren, rajta oroszlán: ülő félig szembenéző, korona-s
Lipóczi
ikerpólya
Literatus m. Balogh
korona, alatta 2 kéz: előtűnő kezet fogó, a korona fölött 2 csillag colöpösen, sisakdísz: oroszlán: növekvő kétfarkú, csillaggal
Mátis, hatolykai
Továbbá: hilibi Kovács
hatolykai Balogh 1700
vitéz
: balra menő, karddal (szablya), török fejjel, téren, azon hulla: fejnélküli, sisakdísz: kar*, török fejjel
Merwald
1. CÍMER (1593): pajzstalpban (tengeren vagy vízen), csónak, benne ember, evezővel, a tenger fölött 4-5 fa* (erdő), mellettük egyszarvú: ágaskodó, sisakdísz: 2 szárny, között egyszarvú: ágaskodó,
2. CÍMER (1600)
: 2 pólya között, oroszlán: kétfarkú koronás járó, sisakdísz: oroszlán: növevő kétfarkú koronás,
3. CÍMER (1637)
: pólya-ban, oroszlán: kétfarkú koronás járó, sisakdísz: oroszlán: növevő kétfarkú koronás,
4. CÍMER (1667)
: hármas halom-on, oroszlán: kétfarkú koronás járó, felette pajzsfő, sisakdísz: oroszlán: növevő kétfarkú koronás
Morosini
1. CÍMER: pólya,
2. CÍMER
: harántpólya,
3. CÍMER (Thomasina Morosini)
: hasítva felezett: 1. mező: 3 harántpólya, 2. mező: harántpólya
Nagy, milotai
Továbbá: Barát alias Musai
téren
, ember (lelkész): szembenéző, könyvvel (Biblia), pálmaággal, fölötte 2 angyal, koszorút tart, sisakdísz: griff: növekvő, könyvvel (Biblia)
Nagymihályi
1. CÍMER (1370): téren (mezőn), akasztófa (kapu), rajta 2 szarka (madár),
2. CÍMER (1418)
: Továbbá: Sztáray; Pribék, villei; Fekete, iványi; Bánffy, nagymihályi; Pongrácz, nagymihályi:
korona-n
, kapu, azon 2 szarka, gyűrűt tart, sisakdísz: kapun, 2 szarka, gyűrűt tart
Nekcsei
ikerpólya
Nemes, martonfalvi
Továbbá: Káldy 1566, Thuly 1566 és Baranyay 1566,
négyelt
: 1. és 4. mező: galamb: felszálló, zöld ág*gal (olivaág), 2. és 3. mező: kar*: páncélos előbukkanó, karddal (szablya), sisakdísz: kar*, karddal (szablya)
Péter, athai
lovas: lándzsaval, hármas halom-on, sisakdísz: vitéz: növekvő, karddal (szablya)
Pribék, villei
1. CÍMER: lásd Nagymihályi 2. címer,
2. CÍMER (vö. Sztáray 3. címer)
: városfal, nyitott kapuval, a falon 2 szarka (madár): egymással szembe néző, gyűrűt tartva, sisakdísz: oroszlán: növekvő, buzogány-nyal,
3. CÍMER
: ötödölt pajzs (alul uszályosztással): 1. mező: madár (szarka): lebegő, zöld ág*gal, 2. mező: rózsa: lebegő, 3. mező: kettős kereszt: lebegő, 4. mező (az uszály): korona: zárt lebegő, 5. mező: 5-ször balharántolt, sisakdísz: vitéz: növekvő, 3 nyíllal
Ragályi
1. CÍMER: vitéz: félig páncélos, téren, bárddal, sisakdísz: vitéz: növekvő, bárddal,
2. CÍMER
: oroszlán: kétfarkú, néha téren, sisakdísz: oroszlán: kétfarkú növekvő,
3. CÍMER
: daru, kő*vel, halom-on, csőrében tollal, sisakdísz: kar*, pálmaággal vagy tollal,
4. CÍMER
: hasítva felezett: 1. mező: vitéz: félig páncélos, halom-on, bárddal, 1. sisakdísz: vitéz: növekvő, bárddal, 2. mező: bikafej, fölötte csillag, alatta félhold, 2. sisakdísz: sas*, korona-s, karddal, nyíllal, a pajzs körül: sárkányrend, bárói korona-val, <Ragályi-Balassa báró>
Roth, szepesbélai
tér, rajta 2 pólya: hullámos, könyv, rajta kard, galamb, zöld ág*-gal (babérág), sisakdísz: oroszlán: növekvő, karddal (szablya), mérleggel
Sárosi 1619
golyón, galamb: felszálló, olivaággal, sisakdísz: nincs
Sárossy 1722
téren, fa*, a tetején vitéz: növekvő páncélos, strucctollas, nyíllal: hegyével lefelé, tegezzel, sisakdísz: daru, pálmaággal, csőrében kígyó
Saárossy-Kapeller
hasítva felezett: 1. mező: hármas halom-on, griff: balra forduló, karddal (szablya), a 2. mező vágott: felül (2.a. mező): oroszlán: kétfarkú, kehely-lyel, alul (a 2.b. mező): harántolt, benne felül és alul (2.b.1. és 2.b.2.) 1-1 csillag, sisakdísz: oroszlán: kétfarkú, karddal (szablya)
Sárosi al. Barabás
Továbbá: Barabás, Bánffi 1617,
hármas hegyen (h. halom-on)
, galamb: felszálló, tollal, sisakdísz: nincs
Sárosi, kissárosi
kar*: jobb-felülről előbukkanó, karddal (szablya), oroszlán: a karddal torkán átszúrva
Sárossy, nagysárosi
hármas halom-on, 3 rózsa, fölöttük 2 csillag, sisakdísz: vadember (esetleg Triton): növekvő, fűszoknya-s, korona-s, 3 nyíllal, lándzsa-val
Sárosi, szászvárosi
téren, vitéz: páncélos, lándzsa-val, karddal (szablya), sisakdísz: nincs
Szabady másként Lönchey
Továbbá (1. címer): Bughassy, Kis alias Balogh, Kálozy,

1. CÍMER: balharántpólya, rajta galamb: felszálló, zöld ág*gal, fölötte: 1-2 csillag, közöttük nap, alatta: sas*, téren, karddal (szablya), török fejjel, sisakdísz: sas*, zászlo-val,

2. CÍMER (Szabady alias Löncsey): vitéz: jobbra forduló, könyvvel, tollal, sisakdísz: nincs
Szereday
Továbbá: Bán, Nagy másképpen Balogh, Szabó és Nagy család
vágva felezett
: 1. mező: galamb: felszálló, írótollal, 2. mező: kígyó: koronas, karddal (szablya), sisakdísz: 2 strucctoll
Szilézia
1. CÍMER: sas*: koronas, pánttal, a pajzson: fejedelmi süveg, (SZILÉZIA),
2. CÍMER
: sas*: pánttal, sisakdísz: sas*: koronas pánttal, pávatoll-ernyődeszka-n, (ALSÓ-SZILÉZIA),
3. CÍMER
: sas*, sisakdísz: pávatoll-bokréta, (FELSŐ-SZILÉZIA)
Sztáray
1. CÍMER (1418): lásd Nagymihályi 2. címer,
2. CÍMER (bárói 1726)
: vágva felezett, felül hasított pajzs: 1. (felső) mező: halom-on, 2 szarka (madár): egymással szembenéző, 1-1 gyűrűvel, közöttük zászló, fölötte szalagon jelmondat: Toga Sagoque, 2. (felső) mező: halom-on, fatörzs, zöld ág*gal, fent szalagon jelmondat: Hoc Stipita surgitr, 3. (alsó) mező: vár*, sisakdísz: 2 szarka: egymással szembenéző, 1-1 gyűrűvel, közöttük zászló,
3. CÍMER (grófi 1747)
: Továbbá: Bánffy, nagymihályi; Eödönffy; Urmai címer:
városfal
, nyitott kapuval, a falon 2 szarka (madár): egymással szembe néző, gyűrűt tartva, sisakdísz: 2 szarka (madár): egymással szembe néző, gyűrűt tartva
Szunyogh m. Árvay
bástya: 3 (természetes) liliommal, négyes halom-on, sisakdísz: 3 (természetes) liliom
Tallóci, bánfi
1. CÍMER: hasítva felezett: az osztóvonalon cölöp, 1. mező: sas*: hasított, 2. mező: üres,
2. CÍMER
: korona-n, cölöp: alul csonka (helyesebben cölöp által felezett mező), balra oroszlán: kétfarkú, jobbra sas*: hasított, korona-s, sisakdísz: szárny,
3. CÍMER
: hasítva felezett: az osztóvonalon alul korona, 1. mező: oroszlán: kétfarkú balra fordult, 2. mező: sas*: hasított jobbra fordult, korona-s, sisakdísz: szárny,
4. CÍMER (?)
: szárnyas karom: cölöpösen (45 fokkal balra fordítva), balra alul talpas kereszt
Tárnokházi
felhőből kinyúló, kar*: balra forduló, könyvvel, fölötte kereszt
Turcsek
Továbbá: Török, Árvay címer
1. CÍMER: leopárd (természetes): karddal, halom-on, sisakdísz: leopárd (természetes): növekvő, karddal,
2. CÍMER
: leopárd (természetes), halom-on, sisakdísz: leopárd (természetes)
Ványay aliter Balogh
téren, hármas halomból, forrás, azon pegazus (szárnyas ló*): ágaskodó, sisakdísz: 2 elefántormány között, bak

Lásd még: A címerhatározás szabályai, Címerhatározó, Heraldika