Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Aichpichl család címerével foglalkozik.


Ch→

Aichpichl Gróf és báró. 11. T. 5. Aichpichl Leonhárd 1570. I. 21. c. n. l. – Aichpichl Károly-Teofil 1685. XII. 10. báróságot, 1687. 29. t. c. magyar indigenátust és 1705. I. 31. grófságot nyert. Siebm. W. Ung. Adel T. 4.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

  • Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs