A bástya a címertanban az épületek és építmények közé tartozó magas, ormós stilizált címerkép. Nem tévesztendő össze a sakkjáték heraldikai bástyfigurájával és a toronnyal sem, noha a bástya a torony szinonímájaként is használatos. Változatos alakban fordul elő a nemesi, városi és megyecímerekben, oromzatos-lőréses csúccsal, leggyakrabban kapuval (nyitott vagy zárt kapuajtókkal, védőráccsal vagy anélkül) és néhány ablakkal. A városi címerekben város- vagy várfalon is gyakran előfordul. Ha a tornyon kupola vagy tető is látható, a címerleírásban toronyként kell megjelölni. A bástya fő jellemzője az oromzat, míg a tornyon is lehet oromzat (de nem feltétlenül), és a tetejét mindig tető fedi. Ez jelenti a fő különbséget a bástya és a torony között.

Bástya (torony) Tornalja város címerében, a Tornallyai család címeréből
Balassagyarmat címere
Morál Jakab címere, 1578
Vas vármegye címere
Baranya vármegye címere
Gömör-Kishont vármegye címere

Névváltozatok:
erkély (TESz. I. 788.), vár (Mihalik József ArchÉrt. 1905. 49.[1]), vár-bástya (Nagy Iván V. 138.) vártorony (Reiszig - Borovszky/Szatmár [2]); erkély 1412: "Pugnaculum vero vulgo erkel vocatum supra portam ipsius castri interioris edificatum" [OklSz.] (TESz. I. 256.), turrifer: torony-viselö́, torony hordozó, mint az éléfánt (Pápai/Bod 632.)

de: Turm, Bastei, it: bastia, bastione, la: bastia, ófr: bastie, fr: bastion
Rövidítések

A Tornallyai család és Tornalja város címerében a bástya (torony) beszélő címerkép: "hármas sziklacsúcson rovátkos bástya áll".[1] A Bornemisza család címerében "oromzatos várkaputorony"[2] látható. Czompor Gergely, gömöri alispán (1540-1556) címere ugyanaz, mint később a megyéé: hármas ormójú, kapus bástyatorony, mely fölött koronás sas áll.[3] Három bástya van Havanna címerében.

A Bástya szimbolikája

szerkesztés

A világmindenség, a bűnnek ellenálló erőd, az égbe törő vágyak, a világítótorony a révbe érkezés, a példamutató vallásos élet jelképe. Szent Borbála attribútuma háromablakos torony.

  1. Forgon 656
  2. Forgon 138.
  3. Forgon 179-180.

Lásd még

szerkesztés

torony, városfal