Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Abari család címerével foglalkozik.


Abari 1658

szerkesztés
 
Ch→

Abari. A. István és 316 társa 1658. II. 10. Rákóczy fejedelemtől nyert c. n. l. – Sándor I. „Címerlevelek” II. 86. l. – Címer azonos az Ádám de Nagyenyed cimerrel.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]


  • Külső hivatkozások:

[3]Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs