Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Abel, Ábel családok címerével foglalkozik.


 
Ch→

Abel. 1. T. 5. Abel János soproni polgár, felesége Hayder Anna gyerekei: Vilmos, Teophil, Antal, Karolina, Rozina, Rebeka, Zsuzsanna és Izabella 1722. XI. 27. III. Károlytól c. n. l. kaptak. Kk. XXXVIII. 617.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

  • Külső hivatkozások:

[3]Rövidítések 
Ch→

Ábel. Címer: kerek kék paizsban ezüsthorgony, melynek felső része kettős keresztben végződik, a horgonytól jobbra és balra egy-egy hatágú aranycsillag. – Jobbra dűlt sisak. – Sisakdísz: páncélos kar karddal. – Takarók: arany–kék, ezüst–vörös.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


  • Külső hivatkozások:

[4]


székesfehérvári Abel

szerkesztés
 
Ch→

Abel de Székesfehérvár. 1. T. 6. Ábel Károlynak 1802. évben használt pecsétje után. Pálmay lt. XIX. 1542.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[5][6]

  • Külső hivatkozások:

[7]

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs