Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Ányos család címerével foglalkozik.


fajszi Ányos

szerkesztés
 
Ch→

Veszprém vármegyéből származik. Őse Vámosi Lőrincz 1266-ban élt. Tagjai közül: Antal újaradi ispán 1835-ben hirdette ki nemességét Temes vármegyében. Fiai Sándor és József 1845-ben vétettek fel a vármegyei nemesek névsorába. Sándor esküdt, majd szolgabíró, később kir. járásbíró (†1892 máj. 20) Lippán. József megyei csendbiztos volt 1867-ig. Címer: kékben, nyakán elölről irányzott nyíllal átlőtt arany szarvas. Sisakdísz: pajzsbeli szarvas növekvően.[1]

  • Irodalom:

TEMES VÁRMEGYETEMES VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Néhai Lendvai Miklós anyagának felhasználásával írta: Reiszig Ede dr., a közp. szerk. biz. tagja. In: Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városaiTEMES VÁRMEGYE.[2]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[3][4]

  • Külső hivatkozások:


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs