Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bálint családok címerével foglalkozik.


fejérvizi Bálint

szerkesztés
 
Ch→

Bálint de Fejérviz. 57. T. 3. C. p. 1791. évben B. Mózes által használva. - Hunyad vm. lt. - 1791. évi homg. 39. és 26. l. - Hunyad vm. N. Cs. 98. l. és Kempelen I. 283. l. a következő címert közli: Korona felett kiterj. szárnyú pelikán. Sisakdisz: oroszlán jobbjában karddal.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1]

  • Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs