Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Abaffy családok címerével foglalkozik.


nagyfalvi és felsőlehotai Abaffy

szerkesztés
 
Ch→
 
Ch→
 
Abaffy címer, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból
 
 
 
Majthényi János Nepomuk (1726-1785) és Abaffy Magdolna ( -1791) házassági címere, a privigyei Szt. József piarista templom oltára. Felirata az oltár alján, balra: HANC ARAM BEATI // IOSEPHO CALASANTIO // SPECT. AC PERIL. DOM. // IOANES NEPOMUCEN. // MAITHENY DE KESSE // LOKŐ S. C. Rqve MAJEST. // CONSILIARIUS", on the right: "SCHOLARUM PIARUM // FUNDATORI POSUERE // CUM SPECT. AC PERIL. // DOMINA MAGDALENA // ABAFFY DE ABBAFALVA // CHAR CONJUGE SUA // ANNO 1755
 

Kék alapon jobbra lent vörös kengyel, fölötte jobbra fordult félhold. Balra páncélos kar kardot tart, fölötte arany csillag. A sisakdísz fehér galamb, a csőrében zöld ágat tart. A sisaktakaró kék-arany.

A címer másik változata balharántosztott. Előfordul pl. az Árva vármegyei szolgabíró 1796-os pecsétjén. A balharántoszott alapon a páncélos kar kardot, ága és szíjon függő kengyelt tart. A mező felső részén befelé forduló félhold van. A sisakdísz galamb, a csőrében ággal.

Abaffi de Nagyabafalva et Felső-Lehota. 1. T. 4. II. Mátyás király Abaffy Miklósnak c. n. l. ad. – 1609. – Siebm. W. U. A. T. I. Abaffy János által 1792. évben használt c. p. Zemplén vm. lt. fasc. Jur. 74. N. 63.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

  • Külső hivatkozások:

[3] [4] [5]


csíkszentandrási Abaffy

szerkesztés

Abaffi de Csikszenttamás. A. János c. p. 1691. évi 13. civ. Csomag 4806. sz. Udvarhely vm. lt.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[6][7]


  • Külső hivatkozások:

[8]Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs