Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Suttinger család címerével foglalkozik.


Abele palotagróf, 1653. 5. 30.
Ch→

MNL OL:

HU-MNL-OL-P 1-3.[1]

III. Ferdinánd német-római császár, Augsburg, 1653. 5. 30., birodalmi nemesség megerősítése, birodalmi palotagrófi cím, császári írnoki és bírói cím, címer átruházása, címerbővítés, előnév Christoph Abele udvari kancelláriai fogalmazó, valamint a testvérei, Matthias Abele titkár, hollandiai kamaraszolga és Peter Abele, az apja, Peter Abele, továbbá Johann Baptista Suttinger, valamint Johann Biechter, apai ági rokona részére.

Megjegyzés Előnév: "von Lilienberg". Az oklevél mellett az 1667. 9. 5-én és 1671. 10. 14-én kelt hitelesített másolat.

Címerleírás: Ein Quartierter Schildt in dessen hinder undern und vorder Obern Beldt ein schwarzer und weisser schacht die andere als Recht undern und lincke Obere Quartier nach der Zwerch in zwey farben also abgetheilt dass in jedwedern ein zum grimmen einwerts gerichter und und halbroth in demeinen weissen und halbweiss im andern rothen theil gecrönter Breiff von offenem rachen roth aussgeschlagener Zungen und fürwerffen den glawen. In mitte auf der Creutzlini ein halbweisses mit einer Schwartzen Lilien und Salbschwartzes hertzschiltel mit der weissen Lilien. Auf dem Schild zwey gegen einander gekehrte freye offene Adeliche Thurniershelm beide mit einer Königlichen Cron und zur rechten mit roth und weissen, lincken seiten aber weiss und schwartzen helmdecken geziert. Warauf nemlichen der Ersten Cron ein ainfacher Schwartzer gecrönter Adler auff der andern der benante und auch gecrönte rothe Breiff solcher gestalt gegeneinander formirt, das selbige beide mit einem weissen zwerchstrich oder strassen durch zogen und jeder mit seinen vordern weissen klawen die auf dem zwischen ermelten zweyen helmdecken stehen den grienen gespirzten berg gestelte schwartze und mit den andern als einer schwartzen und rothen die undere weise lilien rierendt erscheinen auf mass und weis wie solches alles in mitte disses Brieffs mit seinen farben aigentlich und zierlicher entworffen und aussgestrichen ist.
Narratio nem formuláris

A címerkép középen lett megfestve. A címerkép eltérően lett megfestve a leírtaktól, mindkét sisakdísz griffet ábrázol, de a leírásban az első sisakdísznek sasnak kellene lennie. A középen lévő sisakdísz heraldikailag helytelenül lett megfestve, ezt helyesbíti I. Lipót 1673.10.15-én kelt adománylevele. (P_1_11)

Címerszőnyeg: Arany keretben kockázott padló, oszlopsor, hadi jelvények. A címerkép alsó részén bal oldalon a béke allegóriája (?), jobb oldalon Justitia alakja látható. A címerkép felső részén középen III. Ferdinánd német-római császár alakja (Aranygyapjas-renddel), körülötte a választófejedelmek. Kísérőcímerek: császári kiscímer (Aranygyapjas-renddel), Magyarország, Csehország, trieri, kölni, mainzi, bajor, szász-wittenbergi, brandenburgi, pfalzi választófejedelmi címerek.

  • Irodalom:

Nyulásziné, No. 886.

  • Külső hivatkozások:

[2]Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

Lásd még: