Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Auróra család címerével foglalkozik.


Ch→
Nyulásziné:

Auróra István 1646. november 9., Pozsony III. Ferdinánd nemesség és címer általa: felesége Anna, testvére János

A 42 Magyar kancelláriai lt. Dep. Ir. 6. sz.

MNL OL:

HU-MNL-OL-A 42-Arm. - No. 6. [1]

III. Ferdinánd magyar király, Pozsony, 1646. 11. 9., címer, magyar nemesség, Aurora István ás felesége Anna, valamint testvérei Aurora János, Aurora Pál részére. Kihirdetése: Pozsony vármegye, Pozsony, 1647.03.12.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris fundum illius viridi campe late occupante, in quo integer fulvus Leo divaricatis posterioribus pedibus erecte stare, ore hianti linguaque rubicunda exerta et cauda bifurcata ad tergum reflexa, anteriorum pedum sinistro ad rapiendum protenso,dextro autem candidam crucem hispanicam ostentare, inque dextram scuti partem cunversus esse visitur; in superiori porro dextro scuti angulo fulgens sol splendere seu rutilare cernitur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam regio diademate, ex eoque; alium Leonem imferiori conformem, dextro pede strictum gladuim sursum tenentem, mediotenus eminentem, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc candidis et rubris illinc vero flavis et nigris in scuti extremitates se se diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000. [2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs