Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bántó család címerével foglalkozik.


Ch→

Nyulásziné:

Bántó másképpen Asztalos György 1598. március 11., Gyulafehérvár Báthori Zsigmond nemesség és címer

F 21 Armales B nr. 52

MNL OL:

HU-MNL-OL-F 21-B - No. 52. [1]

Báthory Zsigmond, Erdély, Moldva, Havasalföld és a Római Szent Birodalom fejedelme, Gyulafehérvár, 1598. 3. 11., címer, magyar és erdélyi nemesség, házmentesség, Bántó alias Asztalos György (Georgius Bánto alias Aztalos) részére. Házszomszédok: Zákány Gábor gyulafehérvári requisitor (nemes Gabriel Zakany), Kálmáncsehi István (Stephanus Kalmanchehi). Kihirdetése: Almásy Albert, Gyulafehérvár vára, 1598. 5. 22, in facie sedis iuditiariae arcis Albensis.

Címerleírás: Scutum videlicet triangulare coelestini coloris, in cuius campo falco dextro pede arcum intendere, iaculumque tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, ex cuius cono teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utraque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant, - Van címerfestmény - Hajdúsámsoni ...abatj - ép

A pajzs alatt felirat: EI a batj(?) de Sz. Samson, talán a címerfestő neve vagy utalás Hajdúsámsonra. [Sz. L.]

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[2]

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs