Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Abt család címerével foglalkozik.


apáti Abt

szerkesztés
 
Ch→

MCK:

Abt de Apáti. 3. T. 8. I. Ferenc József király 1871. I. 15-én Abt Jánosnak c. n. l. ad. – Kempelen M. N. Cs. I. 16. l.

Kempelen:

Abt (apáti).
A nemesség adományozásában A. János bányatanácsos részesült 1871. jan. 15. Előnév adományozása 1872. máj. 31. – Czímer: négyelt paizs; az 1-ső és 4-ik fekete pólyával vágott arany mező, a pólyában arany csillag; a 2-ik kék mezőben álló bányász felemelt jobbjában kalapácsot és pörölyt tart; a 3-ik kék mezőben balra fordult kétfarkú oroszlán; két sisak; a jobboldalinak dísze; két zárt sasszárny, külső arany oldala fekete pólyával vágva, a pólyában a csillag; a baloldalié: növekvő bányász jobbjában hevérpálczát [bányászlegény rangjelvénye] tart; takarók: fekete-arany, kék-arany. –

A család bajor-eredetű: A. Ádám személyében 1756. Münchenből költözött be Magyarországba s Oraviczán telepedett le. Meghalt 1773. Resicza. Fia volt Bernhardt-Károly, ezé János (l. fent) és Antal. Ez utóbbinak fia ugyancsak Antal (* 1828. nov. 4. Rézbánya, † …) a kolozsvári egyetemen a természettan tanára volt. – Vö. MNA. 7.; Weress 97.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[3]


  • Külső hivatkozások:

[4]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs