Névváltozatok:
kétrészű címer (Huszár Lajos Má. kir. Emlkönyv. I. 558.), kétszer osztott
Rövidítések

Felezett, a címerpajzs két (általban egyforma) részre tagolása valamilyen egyenes vagy görbe, illetve tagolt osztóvonallal. A felezett pajzs lehet vágott, hasított, harántolt (harántosztott, haránttagolt) és balharántolt. Ezen változatok mesteralaknak számítanak, azaz egyszerű pajzsot képeznek, mindaddig, amíg nem állnak mező funkcióban (pl. a színezés és a címerábrák elhelyezkedése következtében), amikor osztott pajzsot alkotnak.

Felezett nemcsak a pajzs lehet, hanem a címerképek is. Így pl. van felezett (hasított) sas, ha az a jobb- vagy a baloldali felével az osztóvonalon helyezkedik el. Ettől különbözik a fél (sas) és a növekvő póz.

A fél- (de: Hälfte) olyan címerkép fele, olyan hasított, vágott, harántolt stb. címerkép (pl. félsas), mely az egyszínű pajzsban vagy mezőben osztófelületével a pajzs vagy mező képzeletbeli függőleges, vízszintes vagy harántos, balharántos közepét határolja. A címerleírásban külön meg kell említeni, hogy ez a fél az adott címerállat jobb vagy bal fele, felső vagy alső fele, harántos felső vagy alsó fele, illetve balharántos felső vagy alsó fele-e.