Címerhatározó/De Dominis címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a De Dominis család címerével foglalkozik.


De Dominis János zenggi püspök pecsétje 1440
Ch→

A pecsétmezőben a körirattól folytonos vonallal elválasztott címerpajzsban négyelt címer. Az első és negyedik mezejében kétfejű, koronás madárfej, a második és harmadik mezőben fent csillag, alul vízszintes pólya. A címperpajzs fölött püspöki süveg. Majusculás körirata: S IOHANNIS DEI DOMNI S EP SEGNIENSIS. Eredeti: Archiwum Główne Akt Dawnych Zbior Dok. Perg. Nr. 5574. (MNL OL DF 289 005.)

Johannes Andreae Militis de Aris (de Dominis) de Arbo (?–†1444) származásáról, és előéletéről keveset tudunk. 1434-ben kapta meg a zenggi püspökséget. 1440-ben egyesek szerint a pápa rá bízta volna a veszprémi egyház vezetését, de Erzsébet királyné ezt megakadályozta. I. Ulászló király váradi püspökké nevezte ki 1441-ben. Ulászló hű támogatója volt, többször feltűnik környezetében. A várnai csatában is mellette küzdött, halálát ott lelte.

  • Irodalom:

Novák Ádám: Fejezetek az 1439–1457 közötti magyar történelemből – 4. rész: A törékeny béke. Újkor.hu 2018-08-17.[1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs