Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Motyowai család címerével foglalkozik.


Motyowai 1718

szerkesztés
 
Ch→
 
 Kempelen:

Balog.
Czímeres nemeslevelet 1718. szept. 2. B. András, felesége Benus Erzsébettől szül. fiai: János és Mihály s B. János és ennek felesége, Fegyverneky Zsuzsannától szül. fia: Ferencz és társai kaptak (LR. XXXII/110. és Barsm. lt.) Kihirdette Barsmegye. – Czímer: kék paizsban zöld halmon követ tartó daru; sisakdisz: kiterjesztett szárnyú galamb csőrében zöld ággal; takarók: vörös-ezüst, kékarany. – Barsmegye nemesi bizonyítványa 1740. Hevesmegyében hirdettetett ki. – Vö. Orosz 18.; NIf. II/86.; NI . I/144.; Siebm. 33.; horv. 10.

Siebmacher:

Wappen: In B. auf gr. Boden ein n. Kranich, in der erhobenen Rechten einen Stein haltend. – Kleinod: Flugbereite w. Taube, im Schnabel einen gr. belaubten Zweig aufrecht haltend. – Decken: rs. – bg.

Adels- u. Wappenbrief v. König Karl III. d. d. 1718 für Johann u. Andreas Balog als Haupterwerber sowie für Stefan Motyowai u. Stefan u. Johann Molnár als Nebenerwerber.

(L. R.)

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[1]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[2]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Kroatien und Slavonien. [3]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[4][5]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs