Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bagdy, Bagdi, Bakdi családok címerével foglalkozik.


Bagdy 1618 szerkesztés

 
 
Ch→

Nyulásziné:

Bagdy Lukács, vele együtt felesége Kónya Katalin és gyermekeik: Máté, Mihály és Zsuzsanna 1618. június 3., Várad vára Bethlen Gábor nemesség és címer

Librii Regii XII. kötet 64. oldal

  • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

  • Külső hivatkozások:

[1] [2]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs