Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Balovics család címerével foglalkozik.


Ch→
I. Lipót (1641-1705) német-római császár és magyar király sajátkezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevele, melyben Balovics Miklósnak, Jánosnak és Mihálynak nemességet adományoz. Kelt: Laxenburg, 1690. VI. 10.

Kempelen Bálovitsként említi a családot. Pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel. A pecsét ép, a viaszperemből egy kis darab hiányzik. Az iratot Maholányi János személynök is kézjegyével látta el (az udvari kancellári tisztség Korompay Péter nyitrai püspök halála nyomán még betöltetlen volt).

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, árverési katalógus, 105. árverés (2007. 11. 30.) - 85. tétel [1]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs