Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Apponyi család címerével foglalkozik.


nagyapponyi Apponyi szerkesztés

 
Ch→
 
Az Apponyi címer leírása, Nagy Ivánnál
 
Az Apponyi grófok kölesdi uradalmának pecsétlenyomata 1836-ból (Hegedűs-gyűjtemény)
 
Kertészeti bizonyítvány, Apponyi címerrel, 1835

   

  • Irodalom:

Nagy Iván I. 62.

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs