Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Affra családok címerével foglalkozik.


szinnyei Affra szerkesztés

 
Ch→

Affra de Szinnye. 9. T. 1. Báthory István Szinnyei Affra Máténak ád c. n. levelet. 1583. II. 2. – Eredeti n. l. Szegedi Szeocsy László tulajdonában.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]


  • Külső hivatkozások:

[3]


Affra másképp Mező szerkesztés

 
Ch→

Affra aliter Mező. 8. T. 9. Lipót király Mező Péternek és társainak c. n. l. ad. – 1677. IV. 5. – Kihird.: Zemplén vm. 1731. II. 26. – Hiteles másolat Zemplén vm. Lt. Fasc. Nob. 4. N. 450.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


  • Külső hivatkozások:

[4]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs