Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Adonyi, Adoni családok címerével foglalkozik.


Adonyi alias Nagy szerkesztés

 
Ch→

Eredeti kiállításának helye - Bécs Eredeti kelte - 1618.04.10

HU MNL OL R 64 2_0179

Adományozó - II. Mátyás - magyar király - - - Adományos - Adonyi alias Nagy István - - - Stephanus Adoni alias Nagy - Adományos által - Erzsébet - - - - felesége Adományos által - Adonyi alias Nagy Katalin - - - - leánya

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum nigri coloris, cuius fundum triiugis monticulus occupat, in cuius depressioribus partibus integer aureus gryphus distentis posterioribus pedibus erecte stare, cauda inter pedes deflexa ac alis expansis, capite corona redimito, oreque hianti et lingua rubicunda exserta, anterioribus pedibus rubram stellam proferre et gradienti similis, in dextram scuti partem conversus esse cernitur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam, regio diademate quinque pennas struthionis, binis extremis rubro, media autem flavo, ac aliis duabus nigro coloribus distinctis producente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc nigris et flavis, illinc autem flavis et rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus. - Nincs címerfestmény - - - [1]

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[2][3]

  • Külső hivatkozások:Adonyi 1765 szerkesztés

 
Ch→

Adonyi. 7. T. 5. A. Pál id. neje Steriger Ilona gykei: István, Pál, György s néhai fiától Jánostól szül: unokája György 1765. X. 8. Mária Terézia királyasszonytól kaptak c. n. l. – Kk. XLVII. 496.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


  • Külső hivatkozások:

[4]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs