Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Nagy családok címerével foglalkozik.


pataki Nagy

szerkesztés

 

(Vadkerti) Benedek 1415. február 2-án Konstanzban Zsigmondtól kapott nemességet és címert rokonaival: Vadkerti Pállal és Demeterrel, pataki Nagy Jánossal és szentgyörgyi Vincze Lászlóval és Jánossal.

megj.: a vezetéknév a fő címerszerzőnél nincs megadva DL 50.510

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


Nagy, 1466

szerkesztés

 

Nagy Gergely és szerdahelyi Huszár Péter 1466. február 6-án Diósgyőrben Mátyástól kapott nemességet és címer.

DL 50.533

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


 

Nagyrédei János, Szentmártonrédei Bertalan és Miklós, Nagy Demeter és Pleskóczi Péter 1466. február 6., Diósgyőr Mátyás címer

DL 61.034

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]


leleszi Nagy

szerkesztés

Kihalt család. Ismeretes közülük Nagy Ambrús, ki 1475-ban temesi főispán és Temesvár kapitánya volt, midőn Nagy Albert kapitány-társával a törökön Szendrőnél diadalt nyertek.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


udvarhelyi Nagy

szerkesztés

 

Udvarhelyi Nagy László, Tamás és Madarasi Zsigmond 1507. szeptember 28., Buda II. Ulászló címer

DL 74.324

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[4]


kerecsényi Nagy

szerkesztés

 

Siebmacher:

Szalay I. v. Kerecsen.

Wappen: In B. ein doppelschwänziger g. Löwe in d. erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Parirstange, in d. gesenkten Linken einen schnurrbärtigen, vom Rumpfe getrennten Türkenschädel beim Schopfe haldent. – Kleinod: Der Löwe wachsend. – Decken: bg. – rs.

Aus Krecsény im Zalaer Ctte stammendes Adelsgeschlecht, als dessenerstbekannter Ahnherr, Johann Nagy v. Kerecsény, i. J. 1537 genannt erscheint, welcher von seinem Verwandten Johann Zalay v. Kerecsény, im besagten Jahre, zum Miterben gemacht wird.

(Adami, Scuta. – N. J. X. 462).

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


 
 
A címerfestő monogramja (vízszintes helyzetbe forgatva)

 

Nagy Benedek 1547. június 17. - I. Ferdinánd nemesség és címer

megj.: XVIII. sz.-i hamisítvány

R 319 eöttevényi Nagy cs.

Bylyd-i Nagy Benedek címere

I. Ferdinánd, Litoměřice, 1547.06.17.

magyar nemesség megújítása, címerbővítés

HU MNL OL R 64, 1_1006_a

Régi jelzet - R 319 No. 1413

Királyi Könyvek - A 57 - 2. köt. - p. 205. (Bylyd-re von. birtokadomány)

Címerleírás: Scuto scilicet quadrangulari coloris partim rubei, partim crocei, in cuius dextra parte suprema caput turcae mitra persica devinctum, in [sinistra]m brachium et manus armata gladium tenens secantis more, sub quo stella sex radiis supra vero frameam luna, suis coloribus depictae cernuntur ... Adiecimus in dextram partem inferiorem scuti rubeam, scilicet, caput hominis galea armatum [...] in campo croceo dextram manum hominis armatam, extensi gladii acie galeae adversae(?) [tamedum(?)] pungentem. Supra vero scutum galeam suo proprio colore pictam, et laminibus diversi coloris vento quodam [...] circumfusam. - Van címerfestmény - - ép - a fehér padlón talán a címerfestő mesterjegye látható

[5]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[6]

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Nagy, 1547

szerkesztés

 

Nagy László 1547. szeptember 20., Bécs I. Ferdinánd nemesség és címer

P 856 Pácz-Raics cs.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[7]


pesti Nagy

szerkesztés

 

Pesti Nagy György és Deák Pál

Pesti Nagy (Nagy de Pesth) Balázs fiainak Györgynek és Deák (Literati) Pálnak 1559. augusztusában Bécsben I. Ferdinánd címereslevelet adományozott.* [* MUO 18. Régi jelzet: Bihar vm. Lt. Acta misc. 925.] Az armálist a Királyi Könyvekbe nem jegyezték be, kihirdetési záradéka hiányzik.* [* Herpay: Nemes családok Debrecenben. Függelék. 2. sz.]

A pergamenoklevelet – amelynek pecsétje mára elveszett – I. Ferdinánd király, Oláh Miklós esztergomi érsek és Liszti János hitelesítette aláírásával.* [* 610x670/145/155x120 mm]

A befestett címer kerete aranyszínű, ebben architektonikus fülke, mely alatt két angyal tartja a pajzsot, amely fölött két lebegő angyal glóriát tart. Az oklevél szövege szerint „Vonallal középen …[haránt] két részre osztott felül fekete és alul sárga pajzs, ebben félig sárga, félig pedig fekete oroszlán, két mellső lábában hadi vas [ágyú]golyót tartani látszik. A pajzson katonai sisak van fölé arany korona van helyezve, ebből fél oroszlán emelkedik ki, sárga színű, [ágyú]golyót az előbbihez hasonlóan mellső lábaiban tartva. Sisaktakarók vagy szalagok a pajzs mindkét oldalát sárga és fekete színben ékesítik. Mindezek atyjuknak a néhai Nagy Balázsnak a bátorságát és hadi tettekben való kiválóságát jelzik, végül …(ugyanis őt egy ágyúgolyó ölte meg) …”* [* „scutum videlicet in duas partes linea, per medium […], divisum superiore nigra et inferiore parte crocea, in quo leo medius croceus medius autem niger, duobus anterioribus pedibus globum ferreum tormentalem tenere conspicitur. Supra scutum apposita est galea militaris … corona aurea super imposita est, ex qua eminet dimidius leo crocei coloris, globum priori similem duobus anterioribus pedibus tenens, laciniis seu lemniscis crocei et nigri coloris utrumque scutii latus exornantibus, quae omnia patris eorum quondam Blasii Nagij fortitudinem et in rebus militaribus praestantia ac denique genus … eius (fuit enim bellico tormento interfectus) significant. ”]

Viszonylag ritka a címerleírásban szereplő címerképet magyarázó szövegrész, amely inkább a rangemelő (bárói, grófi) oklevelekre jellemző. Érdekes, hogy bár az oroszlán gyakran feltűnik a magyarországi címereken, a „színváltás”, vagyis az osztott pajzs két színének és a címeralaknak az osztás menti színváltása inkább a jóval stilizáltabb nyugati heraldikában jártas címerfestőnek tulajdoníthatnánk, ám a főmotívum „természetes” ábrázolása ennek ellentmondani látszik. A címerfestmény erőteljesen hasonlít Thuri István 1583. szeptember 27-én kelt díszes kiállítású oklevelének címerére, amelyben feketével és vörössel balharánt vágott pajzsban fehér hármas hegy emelkedik, ezen arany színű oroszlán felemelt jobbjában szablyát, baljában levágott törökfőt tart.* [* DRKNkK R 1723.]

Az armális levéltárba kerülésének körülményeiről és a család történetéről további adat jelenleg nem lelhető fel.[8]

 • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 44-45. (PhD értekezés) [9]


 • Külső hivatkozások:

Nagy 1569. 4. 6.

szerkesztés
 
Nagy Mátyás armálisa 1569
 
Liszthy János, veszprémi püspök, alkancellár, és alatta Bocskay György aláírása Nagy Mátyás armálisán, 1569

  

Nagy Mátyás 1569. április 6., Bécs I. Miksa nemesség és címer

P 773 Lad. RRR No. 83/40

1.1. Törzsszám : HU MNL OL R 64
1.1. Jelzet : 1_0938
1.1. Raktári szám:
1.1. Raktári egység : téka
1.2. Restaurált : NEM 1.2. Formátum : lap (hajtogatott)
1.2. Állapot : foltos, az írás megfakult
1.2. Magasság (cm) : 46
1.2. Szélesség (cm) : 67
1.3. Nyelv : latin
1.4. Irattípus : adománylevél
1.5. Tárgy : magyar nemesség, címer
1.6. Fennmaradási forma : eredeti
1.7. Kapcsolódó jelzet : Régi jelzet - P 773 Lad. RRR No. 83/40
Adományozó - Miksa - magyar király - - -
Adományos - Nagy Mátyás - - - -
Ellenjegyző - Liszthy János - veszprémi püspök, alkancellár - - -
Ellenjegyző - Bocskay György - - - -
Eredeti kiállításának helye - Bécs
Eredeti kelte - 1569.04.06.
magyar királyi nagyobb titkospecsét

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius dextra scuti parte medius miles rubro vestitus, oculis torvis, capite galeam gestans, sinistra manu lumbis innixa, dextra vero gladium districtum in manu, ac caput turcicum amputatum, pileo rubro amictum ante se positum habens. Scuto incumbit galea militaris clausa, e cuius cono emergit alter medius miles galeatus, priori per omnia conformis. Laciniis hinc albo et rubro, illinc vero fulvo et caesio coloribus variegatis defluentibus, scutumque ipsum pulchre circumambientibus. - Van címerfestmény - - erősen kopott -

Címerszőnyeg: aedicula, mintás padló, két király portré profilból, babérkoszorús medaillonokban
Pajzs: - reneszánsz pajzs - kék - - nincs - Nincs - Nincs
Címerkép: vitéz
Címerkép: sisak
Címerkép: szablya
Címerkép: török fej
Sisak: csőrsisak - tekercs
Sisakdísz elem: vitéz
Sisakdísz elem: sisak
Sisakdísz elem: szablya
Sisaktakaró: kék-arany
Sisaktakaró: vörös-ezüst
[10]

 • Irodalom:

Nyulásziné No. 198 -

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

[11]

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Nagy 1569. 5. 14.

szerkesztés
 
Nagy Péter címerkérő folyamodványa 1569 k., elő- és hátlap
 
Nagy Péter armálisa, 1569

 

Címerterv Nagy Péter címerkérő folyamodványáról, 1569 k. R 64 – 1. tétel – No. 32/b.

Mivel a kancellária heroldja (valószínűleg Francolin) helytelenítette a sisakkoronát, áthúzta. A címeres levél kiállításakor ezt a változtatást figyelembe vették, mert a címerleírás alapján ez a korona már nem szerepel a címeradományban (a címert az armálisban nem festették meg).

A címeres levél kalligráfiájának stílusa és a címermotívum hasonlósága miatt nyilvánvaló, hogy az előző Nagy-címerhez hasonlóan ezt a címeres levelt is Bocskay György írta és talán ugyanaz a címerfestő rajzolta (a címer miniatúrája fölött ugyanazok az urnák láthatók - Sz. L.).

Adományozó - Miksa - magyar király - - -

Adományos - Nagy Péter - egri katona - - Petrus Nagh -

Ellenjegyző - Liszthy János - választott veszprémi püspök, alkancellár - - -

Eredeti kiállításának helye - Bécs

Eredeti kelte - 1569.05.14.

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, fundum habens cum colle graminibus consitum, supra quem duo equites armati, hinc hungarus cristatus, illinc vero turca constitisse, atque hungarus quidem correpto turcae collo, tanquam mancipium ducere cernitur. Scuto impositam clausam galeam militarem, de qua duae alae aquilinae exsurgere conspiciuntur. Scutum ipsum circumfluente lacinii (sic!) seu lemnisci, hinc caesii et flavi, illinc vero albi et rubei colorum in utrumque scuti latus dispersis, illudque decenter exornantibus. - Nincs címerfestmény - - - nincs megfestve [12]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


szeredai Balogh alias Nagy

szerkesztés

Kempelen:

Balogh (szeredai, alias Nagy).
Erdélyi család. Nemességét l. 1571–1576-ból: Gyfv. kpt. Szereday-letét.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[13]

 • Külső hivatkozások:felsö-eőri Nagy

szerkesztés

   

I. Rudolf királytól nemesség 1582.02.18.

 • Irodalom:
 • Külső hivatkozások:kutosi Nagy

szerkesztés

 

Kutosi Nagy János 1588. május 12., Prága I. Rudolf nemesség és címer általa: testvére Márton

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[14]

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


borzovai Nagy

szerkesztés

 

Régi, szatmármegyei nemes család, mely már 1592-ben virágzott. 1777-ben ugyanis, egy az 1592-ben kelt adománylevéllel igazolta nemességét. E júl. 3-án kelt oklevél szerint Borzovát az 1592-ben élt István elődei már régtől fogva birtokolják mint donatiót; Gáspár 1590-ben Samely pusztára nádori új adományt nyert. Tagjai közül többen vettek részt a szabadságharczban. Gábor, a Bocskay-huszároknál főhadnagy volt. Atyjának, Gábornak az érdemeit Mészáros Lázár hadügyminiszter, az akkori hivatalos közlönyben E. 2206/849. szám alatt ismerte el. - Sámuel, (Milotáról) a szabadságharcz alatt kapott sebeiben halt el 1850-ben.

Czímer: vörössel és kékkel hasított pajzs, háromszögű arany pajzsfővel, melyben jobbra fordúlt, repülő kék sas, csőrében zöld babérkoszorút tart. A jobb vörös mezőben, zöld alapon nyugvó koronán könyöklő, balra fordúlt pánczélos kar, görbe kardot és liliom-ágat tart, melyet a paizs jobb sarkában ötágú aranycsillag kísér. A bal kék mezőben, zöld dombon ágaskodó, jobbra fordúlt oroszlán, jobbjában pallost tart, melyen török fő van átütve. Sisakdísz: csőrében babérágat tartó, kiterjesztett szárnyú, koronás sas. Takarók: kékarany, vörösezüst. Ezt a czímert, a család Borzovai előnevének és régi nemességének épségben tartásával, ő felsége 1904-ben megerősítette.[15]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések


Somogyi másképp Nagy

szerkesztés

 

Gyulafehérvári Somogyi másképpen Nagy Benedek 1599. július 12. Gyulafehérvár Báthori András nemesség és címer

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


gyulafehérvári Nagy

szerkesztés

 

Gyulafehérvári Nagy István 1602. április 25., Gyulafehérvár Báthori Zsigmond címer általa: testvérei Balázs és Pál

F 7 Armales No. 28

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[16]


Nagy másképpen Balogh

szerkesztés
 
 
Ch→
 

Nyulásziné:

Szereday János, általa: Bán Mihály, Nagy másképpen Balogh János, Szabó István és Nagy Mihály 1604-1608. augusztus 22., Kolozsvár Bocskai István címer

P 635 Szilágyi cs. lt. 14. cs. 12. tétel

MNL OL:

HU-MNL-OL-P 635-12.[17]

Bocskai István erdélyi fejedelem, Kolozsvár, 1605. 8. 22., címer, erdélyi nemesség megerősítése Szereday János (Zereday), erdélyi kancelláriai írnok, deák, valamint Bán Mihály libertinus, szeredai lakos, Nagy Mihály libertinus, szeredai lakos, Nagy alias Balogh János libertinus, szeredai lakos és Szabó István libertinus, szeredai lakos részére. Kihirdetése: Marosszék, Nyárádszereda (?), Laetare vasárnap utáni szerda - 1606. 3. 8., 1700. 3. 24.

Megjegyzés: Az oklevél az intitulationál növényi ornamentikával díszített. A plica belső oldalán az Erdélyi Királyi Tábla feljegyzése arról, hogy 1781-ben és 1782-ben hitelesnek és érvényesnek ismerték el az oklevelet.

Címerleírás: Scutum videlicet militare rubei ab ima superiori vero partibus ca[ele]stini coloris ex cuius fundo anguis sinuosus sursum tendens in sinistram scuti partem deflexus ore gladium nudum prudentiam in rebus gerens ac militares labores quem columba [ca]ndida ex superiori vicissim scuti parte pedib[us] perurgens alis ad utrumque scuti latus dispansis rostro calamum scriptor[ium] tenere simplicitatem animi et scribendi peritiam ipsius Joannis Litterati denotans erecta stare conspicitur. Supra scutum galea [militaris] est posita cum corona regia gemmis et unionibus caelata contegit. Ex cono galeae taeniae sive lemnisci hinc aurei et caerulei illinc vero rubri et viridis coloris defluentes oras scuti pulcherrime ambiunt [et exornant]. - Van címerfestmény - - Kissé kopott. - Beszélő címer, a címerkép az adományos foglalkozására utal.

 • Irodalom:

Nyulásziné, No. 341.

 • Külső hivatkozások:

[18]

[19]

376-382. lapok


RövidítésekNagy család a hajdúk között

szerkesztés
 
Ch→

Címerszerzők: Csomaközy András, kapitányai: Szilassy (Szylassy) János, Kövi (Keovy) Miklós, Pallai (Palay) Pál, Kovács (Kovacz) Albert, Somogyi (Somogy) György, Farkas Mihály, Elek János, Csatári (Chiatary) János, Szénási (Szenassy) Mátyás, Nagy Mátyás, Füzi (Fwzy) István, Hajdú (Haydu) Gergely és a 9254 hajdú.

4. T. 9. Bocskay István 9253 hajdúnak c. n. l. és Vámos-Pércsre Szabolcs megyében donátiót ad. [Korpona,] 1605. XI. 12. Kihird: [Kárász,] Szabolcs vm. 1606. XII. 4. – Eredeti Hajdu vm. lt. Turul 1905. évf. 178. l. [jelzet: MUO. 78.]

Hajdúk címere

 • Irodalom:

Horváth Sándor: A hajduk közös czimeres nemeslevele 1605-ből. Turul, 1905. 4. 174–179.

Külső hivatkozások:
nagybölöni Nagy

szerkesztés

 

Nagybölöni Nagy Tamás 1606. szeptember 29., Kassa Bocskai István nemesség és címer

P 341

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[20]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


szotyori Nagy

szerkesztés

 

Szotyori Nagy Pál 1606. november 8., Kassa Bocskai István nemesség és címer általa: testvérei János és Tamás

F 21 Armales N nr. 11

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[21]


Rövidítések

köpeci Nagy

szerkesztés

 

Köpeci Nagy György 1607. május 25., Gyulafehérvár Rákóczi Zsigmond nemesség és címer

F 7 Armales No. 60

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[22]


Rövidítések

szentgericzei Nagy

szerkesztés

 

Kempelen a következőket írja róla:

1. Nagy (szentgericzei). Gyalogosságot 1608. jun. 10. N. Dimény nyert. (Gyfv. LR. I-72.) – Vö. Pálmay: M.-Torda 95.

2. Nagy (szentgericzei). Nemességet 1635. febr. 12. N. János nyert. – (Gyfv. LR. XVIII-25.) – Vö. Pálmay: M.-torda 95.

3. Nagy (szentgericzei), l. Nagy (gy. 1608. jun. 10.; czl. 1635. febr. 12.) Vö. NI. VIII-79.

Ez az utolsó az első kettőnek összefoglalása.

A család összesen 4 nemesi levelet is kapott. (Solymosi Tamás közlése, 2011.)

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

Nagy Pákai

szerkesztés
 
II. Mátyás magyar király címeres nemesi levele Nagy Pákai Balázsnak Bécs, 1609. január 5.

 

Nagy Pákai Balázs címere, 1609

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[23]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Nagy, 1609

szerkesztés

 

Rozsnyóbányai Újházi Ábrahám 1609. december 13., Pozsony II. Mátyás nemesség és címer általa: gyermekei István, Mátyás, András, Zsuzsanna, mostohafia Nagy Ferenc, unokatestvére János, annak felesége Blaskó Katalin

P 691 Újházy cs. lt. 1. sz.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[24]


Rövidítések


Nagy családok a puskások között

szerkesztés

Nagy családok a Puskások 1611 között:

Nyulásziné:

Felföldi János, Literatus Péter kapitány, Tormásy András, Dobos György, Keresy János, Batizy István, Kovácsy Miklós, Filléres másképpen Gyulay Péter, Szabó Antal, Lázár Tamás, Nagy Somogyi Márton, Lugassy Mátyás, Szilágyi Tamás, Dévay Miklós, Prdely János, Vizaknay András, Fejérváry János, Nemes Borosay János, Balogh másképpen Literatus Tamás, Keresy Péter, Golai János és István, Zindy Balogh János, Fekete Miklós, Gorozlay János és Demeter, Nagy András, Sorbanfalvi Baranyai Máté, Miskey Gergely, Kereshanyai Miklós, Révy János, Nagy János, Kariardy Egry Pál, Filep János, Nagy Simon, Lázár Péter, Szabó László, Antony másképpen Dobos Tamás, Horváth János, Szíjgyártósegesdy István, Kobory Pál, Prdely Ábrahám, Kolosy Gáspár, Karády János, Vajda György, Dévay János, Sárády Mihály, Deres János, Fejérváry Mátyás, Torday János, Sárdy Mihály, Törökkeresztúri János, Fejérváry György, Tótváradgyay Mihály, Oroszi Jakab, Losonczy Mihály, Moldovay János, Balogh Péter, Reewelei Gerőcs István, Zöld László, Dombai Mihály, Nagy másképpen Hegedűs Márton, Nagy Tarpai Balázs, Óváry András, Kovács István, Lugossy Miklós, Balogzesedy János, Fejérváry Bertalan, Nagy másképpen Gomboczy Mihály, Rácztótváradiay Márton, (Literatus) Ráczkövy István, Fejérváry János, Pniedy István, Somay György, Székely István, Uzony Balázs, Kovácsy Balázs, Toroskay István.

1611. május 1., Szeben
Báthori Gábor
címer
F 7 Armales XX. 14

MNL OL:

HU-MNL-OL-F 3-Xx - No. 14. [25]

Báthory Gábor erdélyi fejedelem, Nagyszeben, 1611. 5. 1., címer, erdélyi nemesség.

Adományosok (egyes nevek olvasata eltérő a fenti jegyzéktól, más nevek a fentiből hiányzanak - ezek külön linkkel jelölve):

Felföldi János, Péter litterátus, Tormásy András, Dobos György, Keresy János, Batizy István, Kovácsy Miklós, Filléres alias Gyulay Péter, Szabó András, Lázár Tamás, Nagy alias Somogyi Márton, Fejérváry alias Nagy Márton, Tótt János, Pákozdi János, Bágyoni Balázs, Medgiesy Benedek, Tatár Péter, Bocsárdi Miklós, Torday Péter, Beczei János, Bezprimi István, Somody Mihály, Bottyán István, Nagy alias Bessenyey János, Lugassy Márton, Szilágyi Tamás, Dévay Mihály, Prdely János, Vízaknay János, Nemes alias Fejérváry János, Borsai János, Balogh Tamás, Keressy Péter, Golia János, Golia István, Zindy alias Balogh János, Fekete Miklós, Goroszlai János, Goroszlai Demeter, Nagy alias Sorbánfalvi András, Baranyay Máté, Miskei Gergely, Keresbenyay Miklós, Révy János, Nagy alias Konyárdy János, Egri Pál, Filep János, Nagy Simon, Lázár Péter, Szabó László, Dobos alias Ajtony Tamás, Horvát János, Szigyártó alias Szegedy István, Kóbory Pál, Prdely Ábrahám, Kolosy Gáspár, Várady János, Vajda György, Dévay János, Sárady Mihály, Veres János, Fejérváry Mátyás, Torady János, Sárdy Mihály, Török alias Kereszturi János, Fejérváry György, Felpesztesy Mihály, Tótváradgyay Mátyás, Oroszy Jakab, Losonczy Mihály, Moldovay János, Balogh Péter, Gerőz alias Reveley István, Zöld László, Dombai Mihály, Nagy alias Hegedűs Márton, Nagy alias Tarpay Balázs, Óváry András, Kovácsy István, Lugasy Miklós, Balogh alias Szeredy János, Fejérváry Bertalan, Nagy alias Gombóczy Mihály, Rácz alias Tóváradgyay Márton, Ráczkövy István, Fejérváry János, Enyedy István, Somosy György, Székely István, Toroczkay István, Uzony Balázs, Kovácsy Balázs.

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris in cuius campo sive area leo integer naturali suo colore depictus posterioribus pedibus inniscus, anteriori vero bombardam quandam sursum porrectam gestare, ac ore gladium evaginatum comprehendere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam corona sive diadema regium contegit, variis gemmis unionibusque variegatum. Ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant.

+++++++++++++++++++++++

HU-MNL-OL-R 64-2.-168/2.[26]

Báthory Gábor erdélyi fejedelem (Áldásy szerint Bethlen Gábor), Nagyszeben(?) (az R_64_2_0162_a jelzetű másolat alapján), 1611. 5. 1. (az R_64_2_0162_a jelzetű másolat alapján), címer, erdélyi nemesség, házmentesség. Az adómentesített telek/ház helye: Gyulafehérvár

Fennmaradási forma: átírás
Kapcsolódó jelzet Másolat - R_64_2_0162_a
Kapcsolódó irat - R_64_2_0168_1
Átírás eredetije - F_7_XX_14 [27]
Megjegyzés: valószínűleg ezen oklevél kivonatos másolata az R_64_2_0162_a jelzetű irat.

Adományosok:

Felföldi János (Felfeöldi, a fejedelem gyalogos testőreinek hadnagya), Deák Péter (Petrus Literatus, a fejedelem gyalogos testőreinek hadnagya), Tormássy András (a fejedelem gyalogos testőre), Dobos György (a fejedelem gyalogos testőre), Körösy János (a fejedelem gyalogos testőre), Batizi István (a fejedelem gyalogos testőre), Kovács Miklós (Kovacz, a fejedelem gyalogos testőre), Filléres alias Gyulai Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Szabó András (a fejedelem gyalogos testőre), Lázár Tamás (a fejedelem gyalogos testőre), Nagysomogyi Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári alias Nagy Márton (Feyeruari, a fejedelem gyalogos testőre), Tóth János (Thooth, a fejedelem gyalogos testőre), Pakosdi János (a fejedelem gyalogos testőre), Bagyoni Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Meggyesi Benedek (a fejedelem gyalogos testőre), Tatár Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Bocsárdi Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Tordai Péter (Thordai, a fejedelem gyalogos testőre), Becsey János (a fejedelem gyalogos testőre), Beszprémy István (Beszpreny, a fejedelem gyalogos testőre), Somodi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Bottyáni István (Botthiani, a fejedelem gyalogos testőre), Besenyey Nagy János (a fejedelem gyalogos testőre), Lugassi Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Szilágyi Tamás (a fejedelem gyalogos testőre), Dévay Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Erdélyi János (a fejedelem gyalogos testőre), Vízaknay András (Viszaknay, a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Nemes János (a fejedelem gyalogos testőre), Borsay János (a fejedelem gyalogos testőre), Deák alias Balogh Tamás (Thomas Literatus alias Balogh, a fejedelem gyalogos testőre), Körösi Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Gólya János (a fejedelem gyalogos testőre), Gólya István (a fejedelem gyalogos testőre), Zindi Balogh János (a fejedelem gyalogos testőre), Fekete Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Goroszlay János (a fejedelem gyalogos testőre), Goroszlay Demeter (a fejedelem gyalogos testőre), Sorbánfalvi Nagy András (a fejedelem gyalogos testőre), Baranyay Máté (a fejedelem gyalogos testőre), Miskey Gergely (a fejedelem gyalogos testőre), Körösbányay Miklós (Keöreösbanniay, a fejedelem gyalogos testőre), Révi János (a fejedelem gyalogos testőre), Nagykonyárdi János (a fejedelem gyalogos testőre), Egri Pál (a fejedelem gyalogos testőre), Philep János (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy Simon (a fejedelem gyalogos testőre), Lázár Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Szabó László (a fejedelem gyalogos testőre), Ajtonyi alias Dobos Tamás (Aytani, (a fejedelem gyalogos testőre), Horvát János (a fejedelem gyalogos testőre), Szegedi Szígyártó István (a fejedelem gyalogos testőre), Kóbori Pál (a fejedelem gyalogos testőre), Erdélyi Ábrahám (a fejedelem gyalogos testőre), Kolosi Gáspár (a fejedelem gyalogos testőre), Váradi János (a fejedelem gyalogos testőre), Vajda György (a fejedelem gyalogos testőre), Dévay János (a fejedelem gyalogos testőre), Saradi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Veres János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Mátyás (a fejedelem gyalogos testőre), Torday János (a fejedelem gyalogos testőre), Sárdi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Törökkeresztúri János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári György (a fejedelem gyalogos testőre), Tótváradgyay Mátyás (Thothvaradgiay, a fejedelem gyalogos testőre), Oroszi Jakab (a fejedelem gyalogos testőre), Losonczi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Moldovay János (a fejedelem gyalogos testőre), Balogh Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Révelyei Gerőcz István (Ghereőcz Reeueliey, (a fejedelem gyalogos testőre), Zöldi László (a fejedelem gyalogos testőre), Dombay Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy alias Hegedűs Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy Tarpay Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Óvári András (a fejedelem gyalogos testőre), Kovácsi István (a fejedelem gyalogos testőre), Lugassi Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Zeredi Balogh János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Bertalan (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy alias Gömböczi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Tótváradgyay Rácz Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Ráczkövi István (a fejedelem gyalogos testőre, deák), Fejérvári János (a fejedelem gyalogos testőre), Enyedi István (a fejedelem gyalogos testőre), Somossi György (a fejedelem gyalogos testőre), Székely István (a fejedelem gyalogos testőre), Uzoni Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Kovácsi Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Thoroczkay István (a fejedelem gyalogos testőre).

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini colori[s, in cuius campo] sive area leo integer, naturali suo colore depictus, posterioribus pedibus innixus, anteriori vero bombardam quandam sursum porrectam ges[tare ... evag]inatum comprehendere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam corona sive diadema regium contegit, variis gemmis unionibusque variegatum. Ex cono autem galeae taeniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant. - Van címerfestmény - - -
Narratio formuláris

 • Irodalom:

Áldásy III. No. 530.

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[28]

 • Külső hivatkozások:

[29]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


   

Nagy Mátyás 1612. január 7. II. Mátyás nemesség és címer általa: fia András

F 5 Cista 2. Fasc. 5. No 31.

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[30]

Rövidítések


Nagy alias Pozbay

szerkesztés

Turul:

15. Nagy alias Pozbay Istvánnak, II. Mátyás által Pozsonyban 1613. február 2-án adományozott nemeslevél, melynek szövegében nincs leírva, hanem csak hivatkozással a rajzra van említve a következő.

Czímer: Az álló pajzs kék mezejében egy vörös öltönyű katona, ki jobbjában kardot, baljában egy levágott főt tart üstökénél, bal felső szegletében ezüst félhold látható. Sisakdísz: a kinövő, vörös ruhás, kardot és levágott fejet tartó katona. Takaró: vörös-kék.

 • Irodalom:

SVÁBY FRIGYES: KÖZLEMÉNYEK SZEPES VÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. II. CZÍMERES NEMES LEVELEK SZEPESMEGYE LEVÉLTÁRÁBAN. Turul 1889/3. 122-125. [31]

 • Külső hivatkozások:

szentmártoni Nagy

szerkesztés

 

Szentmártoni Nagy Imre 1617. április 6., Prága II. Mátyás címer

R 64

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[32]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Nagy másként Vécsei

szerkesztés
 

Vécsey. Nagy, másként Vécsei István, testvérei Mihály és János Bécsben 1618-ban czimerlevelet nyertek, mely 1619-ben Gönczön kihirdettetett. E család jelenben is a megye birtokosainak sorában áll.

Czimere: kék paizsban, zöld alapon arany griff, jobbjában görbe karddal. Sisakdísz veres kereszt. Takarók: kék-ezüst, veres-arany.[33]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Adonyi alias Nagy‎

szerkesztés
 
Ch→

Adoni aliter Nagy. 7. T. 4. II. Mátyás Adoni máskép Nagy Istvánnak, nejének Erzsébetnek és leányuknak Katalinnak 1618. IV. 10. c. n. l. ad. – Eredeti okl. Csongrád vm. lt.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. ANDRÁSSY GYULA. Budapest, 1913

Eredeti kiállításának helye - Bécs Eredeti kelte - 1618.04.10

HU MNL OL R 64 2_0179

Adományozó - II. Mátyás - magyar király - - - Adományos - Adonyi alias Nagy István - - - Stephanus Adoni alias Nagy - Adományos által - Erzsébet - - - - felesége Adományos által - Adonyi alias Nagy Katalin - - - - leánya

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum nigri coloris, cuius fundum triiugis monticulus occupat, in cuius depressioribus partibus integer aureus gryphus distentis posterioribus pedibus erecte stare, cauda inter pedes deflexa ac alis expansis, capite corona redimito, oreque hianti et lingua rubicunda exserta, anterioribus pedibus rubram stellam proferre et gradienti similis, in dextram scuti partem conversus esse cernitur. Scuto incumbentem galeam militarem apertam, regio diademate quinque pennas struthionis, binis extremis rubro, media autem flavo, ac aliis duabus nigro coloribus distinctis producente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc nigris et flavis, illinc autem flavis et rubris, in scuti extremitates sese diffundentibus. - Nincs címerfestmény - - -

[34]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[35]

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Horváth másképpen Nagy

szerkesztés

 

Horváth másképpen Nagy Balázs 1618. június 4., Bécs II. Mátyás címer általa: fiai István, Miklós, atyafiai Nagy János és Ferenc

megj.: minden név hamisított R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[36]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


 

Nagy Iván:

Nagy család.
Nagy Márton és [testvére] János, [Márton felesége Lovas Katalin, és fiaik, János és István] 1619-ben [március 25-én] nyertek [címeres nemeslevelet II. Ferdinándtól, melyet 1620. október 26-án Zólyom, 1648-ban Hont vármegyében hirdettek ki.] "Czímerük a paizs zöld udvarában koronából kiemelkedő természetes szinű, kettős farkú oroszlán, első jobb lábával kivont kardot tart, és a kardra kigyó tekerődzik. A paizs fölötti sisak koronáján férfi kar könyököl, üstökénél fogva egy levágott törökfejet tartva.* [* Adami Scuta gentil. tomo VIII.] Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös."[37]

 • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. NYOLCADIK KÖTET [38]

 • Külső hivatkozások:

milotai Nagy

szerkesztés
 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem pecsétje a milotai Nagy armálison
 
Ch→
 

Nyulásziné:

Nagy János 1624. március 25., Kassa Bethlen Gábor nemesség és címer általa: fiai Mihály, János, Tamás, unokája Barát másképpen Musai János R 64

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-1.-244.[39]

Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem, Kassa, 1624. 3. 25, címer, erdélyi nemesség milotai Nagy János milotai lelkész, valamint a fiai: Mihály, János és Tamás, továbbá az unokaöccse: Barát alias Musai János részére. Kihirdetése: Szatmár vm., Csenger, 1624. 9. 25.; Szatmár vm., Fehérgyarmat, 1640. hh. nn.

Címerleírás: Scutum videlicet militare hyacinthini coloris, in cuius campo sive area homo integer nigri coloris amictu indutus, dextra Novum Testamentum, sinistra vero manibus palmitem sursum tenere, ac ab untrinque, tam dextra, tam sinistra partibus ab angelis duobus palleis albis indutis serto laureo coronari. Supra diadema vero regium innere gryphus, alis extensis ac pedibus demissis et unguibus constrictis Biblia deorsum porrigere visuntur. Supra scutum galea militaris aperta est posita, quam contegit diadema regium, gemmis, unionibusque variegatum. Ex cono vero galeae taeniae sive lemnisci, hinc flavi et rubri, illinc caerulei et argentei coloris, utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant. - Van címerfestmény - - kissé kopott - Beszélő címer. A leírás nem említi a pázsitot. Nehezen eldönthető, hogy a festményen milyen színű a pajzs, bíbornak tűnik, de a leírás szerint (jácint)kéknek kellene lennie.

Narratio … multos iam annos, vel una in iam dicta possessione ecclesiae Christi in eius verbo fideliter praedicando ita praefuisse, ut cum boni pastori officio et muneri ad omnium vota fatis faciens utilem se illius ecclesiae ministrum semper praebuerit …

 • Irodalom:

Nyulásziné No. 538


 • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[40]
Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


debreczeni Nagy

szerkesztés

 

Hajdú vármegyéből származik, honnan idővel Bereg vármegyébe is átszármazott, hol Barabás, Mezőkaszony és Hete községekben volt birtokos. János és felesége, Hetey Katalin és fiai, előbb is nemesek és Ferencz és János 1625-ben kaptak czímeres nemeslevelet II. Ferdinándtól, melyet 1626-ban Bereg vármegyében hirdettek ki. Beregben 1731-ben, 1815-ben és 1823-ban igazolták nemességüket. Tagjai közül a legtöbben földbirtokosok voltak. Tamás, jelenleg pénzügyigazgató helyettes Nagykárolyban. - Barnabás, jogtudor, szatmári ügyvéd.

Czímer: kékben, hármas zöld halmon fekvő koronán két, jobbról aranynyal és feketével, balról ezüsttel és vörössel haránt vágott nyílt sasszárny. Sisakdísz: kardot tartó arany-griff, növekvően. Takarók: vörösezüst, feketearany.[41]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések


eöttevényi Nagy

szerkesztés

A család 1625. évi okt. 30-án nyert címeres nemeslevelet II. Ferdinánd királytól. E család sarja Ferencz ügyvéd, buziásfürdői lakos, az 1896 máj. 15-én tartott közgyűlésen hirdette ki nemességét. Ferencz fia István Buziásfürdőn közalapítványi felügyelő.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


 

Dayka István 1625. december 9., Sopron II. Ferdinánd nemesség és címer általa: testvére János, féltestvére Nagy István

P 2020

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[42]


Rövidítések


legényi Nagy alias Borsai

szerkesztés

   

Siebmacher:

Nagy de Legény alias Borsai XXIX.

Wappen: In B. Kranich in d. Rechten Dolch haltend. – Kleinod: Keines verliehen. – Decken: Im Diplomtext nicht angegeben.

Adels- u. Wappenbrief von Gabriel Bethlen d. d. Gyulafejérvár, 3. July 1627 für Stephan Nagy de Legény alias Borsai.

(R. A. BPest. – Kolosmonostor Conv. Arm. 2).

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések


 

Nagy János 1628 1628. december 29., Prága II. Ferdinánd nemesség és címer általa: felesége Deressy Erzsébet, fiai István, György, András, János, lányai Margit és Katalin

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[43]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


 

Nagy Sebestyén 1629. november 12., Bécs II. Ferdinánd nemesség és címer általa: felesége Gál Anna, fiai Gáspár, András

P 773 Lad. RRR 83/41

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[44]


Rövidítések


 

Lugosi Kigsó János 1631. június 21., Gyulafehérvár I. Rákóczi György nemesség és címer általa: felesége Fora Fruzsina, mostohafia Nagy Márk

R 64

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[45]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Nagy 1631. 6. 23.

szerkesztés
 
I. Rákóczi György fejedelem címere, 1631. 6. 23., Aparéthi István és 140 társa részére Ch→

Kerestető levelét, amely így szól: nemes gyulafehérvári Eperjesi József előadta, hogy jogai védelme érdekében szüksége van az őrá vonatkozó minden okiratra, amelyet a káptalannál őriznek, ezért Mária Terézia megparancsolja, hogy azonnal keressék elő ezeket és adjanak ki róluk pontos átiratot. Kiadva Aranylábútuson birtokon 1770. okt. 25-én. A káptalan megkereste a szükséges iratokat, amelyek így szólnak: A káptalan levélkeresője megtalálta a gyulafehérvári Váradi János számára kiadott kerestető levelet. Amelyben Rákóczi György parancsolja a levélkeresőknek, hogy mivel gyulafehérvári Váradi Jánosnak, Anna gyámjának, aki a néhai thasnádi Farkas György és nemes Demjén Anna törvényes lánya. Jogai védelmében szüksége van az említett néhai Farkas Gergely nemeslevelének másolatára, amely egyben más katonák nemeslevele is. Ezért megparancsolja, hogy keressék meg és adjanak ki róla átiratot Kiadva Gyulafehérvárott 1651. szept. 5-én. Ennek eleget téve a káptalan megtalálta a következő nemeslevelet. Rákóczi György hű szolgálataikért megnemesíti a dévai Nagy Pál kapitány alatt szolgált Kenderesi Tamás, Török Bálint hadnagy, Nagy Péter, Panthos András, Otthomany György vicehadnagy, Kováts Péter, Eperjesi Mihály (a többi felsorolt nevét mellőzték) gyalogos testőröket a mind kétnemű összes örökösükkel együtt.

A következő címert adományozza nekik: vörös színű katonai pajzs, amelynek mezejében egy puskával felszerelt kék ruhás gyalogosokból álló hadsereg egy zászlót követ, amelyet két hadnagy előz meg lovon, a pajzs fölött zárt csatasisak, rajta drágakövekkel és gyöngyökkel díszített királyi korona, amelyből szintén egy kifeszített udvari zászló emelkedik ki, a sisak csúcsából pedig különböző színű foszladékok omlanak alá mindkét oldalt. Ezt a címert használhatják mindenükön, és kezelje őket mindenki nemesként. Ennek bizonyítékául adtuk ki nekik ezt a nemeslevelet Gyulafehérvárott 1631. jún. 23-án. Aláírta Rákóczi György, Kovatzioci István kancellár és Pathai Sámuel titkár. 1632. máj. 12-én hirdették ki Erdély és Magyarország csatolt részei három nemzetének országgyűlésén. Erről pontos másolatot adott ki a káptalan Váradi Jánosnak 1651-ben a Szentháromság utáni 14. vasárnap előtti kedden (aug.29.).

A gyulafehérvári káptalan levélkeresői közlik, hogy a nemes fiú, György, mihályfalvai Eperjesi István és a néhai nemes Kis Borbála fia, aki a néhai marosújvári Kis Bálint és Miske Anna lánya, aki oláhszilvási Miske Tamás lánya. Azt vallotta előttünk, hogy ő kiskorúsága miatt birtokosi jogait, javait, ingóságait egyedül nem tudja védeni és az eltulajdonítottakat visszaszerezni, ezért apjában bízik, hogy ezeket megteszi, ezért teljes körű meghatalmazást ad neki javai, ügyei és anyai birtokrésze kezelésére. Kiadva 1652-ben hamvazószerda utáni napon (febr. 15.). Tehát a megtalált iratokat belefoglaltuk jelen okiratunkba és káptalanunk pecsétjével kiadjuk az átiratot 1770 Szt. Márton püspök ünnepe előtti csütörtökön (nov. 8.).

A káptalanátirata papírral befedett fehér méhviasz pecséttel volt ellátva és egyszerű papírból füzet formában fekete és aranyszínű selyemfonalakkal összefűzve. Mindezt beleírtuk a konvent hiteles jegyzőkönyvébe is és átiratot adtunk ki róla. Kiadva 1770 Szentháromság ünnepe utáni 24. vasárnap utáni kedden (nov. 20.) eperjessycsalad.hu

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[46]

 • Külső hivatkozások:

[47]


dévényi Nagy

szerkesztés

 

Dévényi Nagy Lőrinc 1631. október 29., Bécs II. Ferdinánd címer általa: felesége Sándor Judit, gyermekei György, Zsuzsa, Kata, Szabina, testvérei János, Miklós

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[48]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


técsői Nagy

szerkesztés

   

Teczini Nagy György 1631. december 14., Kolozsvár I. Rákóczi György nemesség és címer általa: fiai János, György, Mihály, István

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[49]


Rövidítések


Nagy másképpen Oláh

szerkesztés

     

Nagy másképpen Oláh Péter 1632. november 9., Várad I. Rákóczi György nemesség és címer általa: fia János, valamint Renes István, és fia Péter, ennek felesége Damakos Ilona, lánya Renes Ilona, valamint menye Lucza Ilona

R 319 Nagy másképpen Oláh cs.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[50]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


kisléghi Nagy

szerkesztés

"A moholi címeres nemeslevelet kapott családok betűrendes névjegyzéke – VI.

NAGY család

NAGY FERENC (FRANCISCUS), nemes. Született Moholon 1833. szeptember 21-én. Apja: Gáspár (Casparus), anyja: Szántó Anna moholi lakosok. ESzAK Mohol: 1833. P- 89/12.

Az elterjedt Nagy családnevű családok közül többen nyertek címeres nemeslevelet és lettek kihirdetve pl: Nagy István 1755-ben Győr vármegyében, Nagy István 1759-ben Nyitra vármegyében, Nagy, másként Mészáros József 1762-ben Nyitra vármegyében, Nagy János és Pál 1766-ban Nógrád vármegyében, Nagy Márton és István 1785-ben Zólyom vármegyében, Nagy János 1790-ben Csongrád vármegyében.

Nagy, Kisléghi. II. Ferdinánd király 1633. június 16-án Bécsben címeres nemeslevelet ad Nagy Pálnak. Kihirdeti Pozsony vármegye 1633. szeptember 10-én Somorján. A család a Pozsony megyei, csallóközi Kislégi birtokáról vette az előnevét. Nagy Mihály 1817. június 30-án Pozsony vármegyétől nemesi bizonyítványt kap, melyet 1818. május 3-án Verőce vármegye, 1825. november 28-án Zomborban Bács-Bodrog vármegye, 1827. október 15-én pedig Szerém vármegye hirdet ki. Az 1841 évi megyei összeíráskor Szenttamáson Nagy Mihály, Németpalánkán pedig Nagy József, Károly és Mihály szerepelnek.

Címer (1633): Ezüsttel és vörössel vágott pajzsban hármas zöld halmon jobbra ágaskodó kettős-farkú arany oroszlán. Sisakdísz: három fehér liliom. Takarók: vörös-ezüst mindkét felől.

Baranyi István nyugalmazott anyakönyvvezető, Mohol"[51]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[52]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


alsószopori Nagy

szerkesztés

 

"A moholi címeres nemeslevelet kapott családok betűrendes névjegyzéke – VI.

Baranyi István nyugalmazott anyakönyvvezető, Mohol"[53]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[54]


Rövidítések


tokay Nagy

szerkesztés

 

"A moholi címeres nemeslevelet kapott családok betűrendes névjegyzéke – VI.

Baranyi István nyugalmazott anyakönyvvezető, Mohol"[55]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[56]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


böszörményi Nagy

szerkesztés

   

Böszörményi Nagy Gergely 1635. január 12., Sopron II. Ferdinánd nemesség és címer általa: fiai György, Péter

megj.: nevek hamisítva, az eredeti nem olvasható

P 773 Lad. RRR No. 83/12

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris, fundum illius triiugi viridi monticulo occupante, in quo integer fulvus leo, distentis posterioribus pedibus, cauda bifurcata supra dorsum reflexa, ore hiante, lingua rubicunda exserta, anterioribus pedibus ad rapiendum protensiss, tota corporis sui mole, erecte stare, et ad dextram scuti partem conversus esse cernitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, virum militarem cataphractum, pubetenus eminentem, manuum sinistra lumbis iniecta, dextra vero nudum acinacem ostentantem, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis, hinc flavis et coelestinis, illinc vero candidis et rubris in scuti extremitates sese placide diffundentibus, scutumque ipsum venuste exornantibus. - Van címerfestmény - - részben elmosódott - [57]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[58]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


 

Nagy Péter 1635. január 29., Sopron II. Ferdinánd címer általa: felesége Szarka Margit, fia Benedek, nővére Ilona

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[59]


Rövidítések


Nagy, 1635

szerkesztés

 

Nagy András 1635. február 7., Sopron II. Ferdinánd címer általa: felesége Dorottya, gyermekei János, Miklós, András, Pál, Mátyás, Márton, lányai Magdaléna, Katalin

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[60]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Nagy: 1635

szerkesztés

 

Nagy Gergely 1635. április 23., Bécs II. Ferdinánd nemesség és címer általa: testvérei András, György, Ambrus

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[61]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


 

Nagy János 1637. december 29., Pozsony III. Ferdinánd címer általa: testvérei Mihály, Anna, Gergely, István, Tamás

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[62]


Rövidítések


Bakay alias Nagy

szerkesztés

Bakay alias Nagy. 1638. VI. 11. nyert c. n. 1. — Kihird: Abauj vm. 1639. — Kempelen I. 233. [63]

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

https://ia802707.us.archive.org/34/items/magyarorszgc01alapuoft/magyarorszgc01alapuoft.pdf

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


érsekújvári Nagy

szerkesztés

 

Érsekújvári Nagy Balázs 1642. február 24., Gyulafehérvár I. Rákóczi György nemesség és címer

P 655 Teleki cs. lt. No. II. 19

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[64]


Rövidítések


váradi Kovács alias Nagy

szerkesztés

   

Váradi Kovács alias Nagy István címere, 1642

I. Rákóczy György (1593-1648) erdélyi fejedelem sajátkezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevele, melyben a váradi Nagy Kovács Istvánnak és feleségének, Varjú Annának nemességet adományoz. Kelt: Gyulafehérvár, 1642. VII. 16.

Pergamenlevél. Az oklevelet kézjegyével látta el Szalárdy János helyettes titkár. Néhány helyen sérült, kis szöveghiánnyal. Keretezve.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[65]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


lázári Nagy

szerkesztés

 

Erdélyből, Mező Kölpényből vette eredetét, az ott jelenben is fennálló Baczkó-Madarassy nemes Nagy családból, melynek egyik tagja Pál, 1620 körül, a Rákóczy hadseregének egyik kapitányaként a szatmári várban volt állomáson és a szomszédos Lázári községben, házasság útján lett birtokos. Maradékai ez idő óta szakadatlanúl birtokosok Lázári és Darócz községekben. 1644-ben Pál nemessége megújíttatott, a maga mint a Zsigmond fia részére is, a mit 1644-ben Szatmár vármegyében hirdettek ki. Ez a Szatmármegyében Páltól 1620 óta leszármazott család a megyei és az egyházi életben tevékeny részt vett. Katonai pályán működött és 1769. évben elhalt: Pál. - Gábor 1740, Ödön 1890-ben szolgált, mint katona. - Egyházi szolgálatot teljesítettek Zsigmond, Gábor, Pál és Ignácz. A megyei életben Károly 1830 körül sok évig volt a vármegye tiszti ügyésze, - Elek főszolgabírája, Ignácz 1847/8-ban követje, később 1848. évben képviselője és főispán. - Bertalan, szinérváraljai kir. közjegyző. - László al- és főispán, Béla volt főszolgabíró, a Széchenyi-társulat igazgatója, a szatmárvármegyei szabadelvű párt, a szatmári gazdasági és piarbank és az Éger és Sár-lecsapoló társulat elnöke.

Czímer: kékben, hármas zöld halmon könyöklő vörösmezű kar, dárdát tart. Sisakdísz: görbe kardot tartó, könyöklő, vörös mezű kar. Takarók: kékarany, vörösezüst.[66]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


mágócsi Nagy

szerkesztés

 

Mágócsi Nagy (Nagy de Magoch) Pál, általa felesége Dersy Fruzsina, gyermekeik Benedek, Pál és Dávid 1646. október 11-én címereslevelet kaptak III. Ferdinánd királytól Pozsonyban, amit 1648-ban Szabolcs vármegye törvényszékén hirdettek ki.* [* MUO 154. Régi jelzet: Bihar megyei törzsanyag sz. n.]

A címereslevél* [* 557x705/93/143x115 mm. (Hajtás mentén erősen szakadozott, részben hiányos).] hitelesítését III. Ferdinánd király, Szelepcsényi György veszprémi püspök és Orosy György látta el. Az oklevél egykori függőpecsétje mára sajnos elveszett.

Arany keretben kék mező, melyben fent jobbra Magyarország, középen a császári kétfejű sas mellén Ausztria pólyás címerével, balra Csehország címere van. A kék szőnyegen lilás kartusban ovális zöld babérkoszorú által övezett fehér szőnyeg látható. Ezen a befestett címer: „Álló katonai pajzs, sötétkék színben melynek alját zöldellő mező foglalja el, ebben daru teljes testével ábrázolva, bal lábára ráállni, jobbjában pedig három búzakalászt egyenlő távolságra … tartani és csőrével ezeket rágja és a pajzs jobb oldala felé fordulva látható. A pajzsra rostélyos vagy nyílt sisak támaszkodik, királyi koronával, másik daru, az alsóhoz mindenben … [hasonló] díszíti. A sisak tetejéről vagy csúcsáról szalagok vagy foszlányok, innen sárga és égszínkék, onnan pedig fehér és vörös, a pajzs széleit körülfolyják, könnyedén és illően díszítik.”* [* „Scutum videlicet militare erectum caerulei coloris, fundum illius viridi campo occupante in quo grus tota corporis mole effigiata, sinistro pedi insistere, dextro vero tres spicas triticeas, iusto intervallo? … intertenere rostroque easdem masticare, ac ad scuti dextram latus conversus esse visitur. Scuto imcumbentem galea …[cra]ticulatam sive apertam, regio diademate, alterum gruem inferiori alioquin per omnia … ornatam. A summitate vero, sive cono galeae, laciniis seu lemniscis, hinc croceis et caelestinis, illinc vero candidis et rubris, in scuti extremitates, sese diffundentibus, illudque decenter exornantibus…”]

A család ellen 1779-ben indított nemesi pert Bihar vármegye, végül 1804-ben és rá két évre is elismerték nemességüket.* [* HBML IV. A. 6/e. 7. cs. 162. k. Nagy (de Mágócs). 2-8.][67]

 • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 83-84. (PhD értekezés) [68]


 • Külső hivatkozások: 

Nagy György 1649. február 10., Gyulafehérvár II. Rákóczi György nemesség és címer általa: felesége Madaras Anna, fiai Mihály, Márton, Lőrinc, testvére János

F 21 Armales N nr. 10

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[69]


Rövidítések


nagyiványi Fekete másképp Nagy

szerkesztés

Fekete (Nagyiványi). Baranya megyéből származó régi család, mely azelőtt Nagy nevet viselt. Iványi Fekete László 1650-ben Fülek várának kapitánya volt.

Czimere: leveles koronából növekvő kétfarku oroszlán, emelt jobbjában hatágu csillagot tartva. Sisakdísz az oroszlán.[70]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Nagy másként Smerchányi

szerkesztés
 
Porubszky címer és Nagy, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból

Zemplén vármegyéből származik. Nagy, másként Smerchányi Márton és Porubszky Pál együttesen 1655-ben kaptak czímeres nemeslevelet III. Ferdinándtól, melyet egy évvel később Zemplén vármegyében hirdették ki. Szabolcsban 1725-ben és 1767-ben, Szatmár vármegyében pedig 1770-ben igazolták nemességüket. A család élő tagjai közül Sándor, ny. m. aljegyző, tb. főjegyző. - Károly, kir. erdőmester. - Bálint, vármegyei útbiztos. - Kálmán, kir. adótiszt. - József, kir. határszéli rendőrségi fogalmazó.[71]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések


ajtai Nagy

szerkesztés

Nagybányán, a ref. egyházi levéltár feljegyzései szerint, már a XVII. század közepe táján szerepelnek. Közülök József, abrudbányai hivatalnok s onnan az 1791-1794-iki országgyűléseken követ, kit 1791-ben az ország rendei bányai hivatalra ajánlottak, 1780-95 között egyházi gondnok. - György, 1775-ben egy német nyelvtani munkát írt. - Gábor, jelenleg nagybányai ügyvéd. - Gyula, szilágycsehi orvos. Ákos, a múlt század vége felé krasznai főszolgabíró.[72]

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Nagy másképpen Szabó 1658

szerkesztés

 

Nagy másképpen Szabó János 1658. november 24.,Segesvár Barcsai Ákos nemesség és címer általa: felesége Hidvégi Erzsébet, gyermekei Imre, János, István, Mária

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[73]


Rövidítések


Győri Nagy

szerkesztés

 

Győri Nagy István 1659. október 7., Pozsony I. Lipót nemesség és címer általa: atyafia Komáromi Nagy István

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[74]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


 

Nagy Páll 1660. április 28., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Takó Orsolya, gyermekei István, Orsolya

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[75]


Rövidítések


Kempelen:

Címereslevele kelt 1661. máj. 10.; kihird. Borsodm. – Vö. NIf. III/100. [NIf. = Komáromy András és Pettkó Béla: Nagy Iván, Családtörténeti értesitő. I–III. k. (Budapest, 1899–1901.)]

Borovszky:

1661. május 10. Szegedi Balázs, fiai: János, Gáspár és Mihály, testvére: István; továbbá: Molnár Péter, Miklós, Kardos Sebestyén, Kelemen Bálint, fiai: János és Gergely, Végh Balázs, Nagy János és István. (Jk. VII. 678.) [Jászói convent levéltára, az Országos Levéltárban levő elenchusok]

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet [76]

Borovszky Samu: Borsod vármegye története. Budapest, I. 1909. 232-233.[77]

 • Külső hivatkozások:

 

Orbán István 1662. augusztus 5., Pozsony I. Lipót címer általa: testvére Mihály, atyafia Nagy István, sógora Királysághy János

megj.: eredeti név kikaparva, az eredeti név Roháczy

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[78]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


 
I. Lipót magyar király címeres nemesi levele Nagy Péternek Bécs, 1665. június 22.

 

Nagy Péter címere, 1665

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Rövidítések


Nagy másképpen Kállay

szerkesztés

 

Kádár másképpen Kállay György 1665. szeptember 2., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Fodor Katalin, gyermekei György, Erzsébet, atyafia Literatus másképpen Kállay István és Nagy másképpen Kállay István R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[79]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Nagy-Pogrányi

szerkesztés

 

I.Lipót 1665.szept.4.,Bécs.Nagy másként Pográny(i) Ferencznek és testvérének Jakabnak nemességet és címert adományoz.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

 • Külső hivatkozások:

Czizmadia másképpen Nagy

szerkesztés

 

Fogarasi Czizmadia másképpen Nagy György 1676. április 16., Fogaras Apafi Mihály általa: fiai György és János

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

 • Külső hivatkozások:

[80]


Rövidítések


Törzsökös szatmármegyei család, melyből Péter és fiai Miklós és István 1677-ben; I. Lipóttól czímeres nemeslevelet nyernek, melyet Szatmár vármegyében 1678-ban hirdettek ki. Tagjai közül Antal, jelenleg nagykárolyi magánzó. Fiai Elek, közkórházi gondnok és Antal, iparos.[81]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Irodalom:


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


szödényi Nagy

szerkesztés

Szabolcsmegyei eredetű nemes család és innen költözött át Szatmár-vármegyébe, hol nemességét kihirdették. A nemeslevél 1683-ban kelt. Nemességszerzők: András, Sámuel és Márton. 1813-ban Szatmár vármegye nemesi bizonyságlevelet ad ki Józsefnek, mely megczáfolja, hogy a Szödényi Nagy család egy lenne a "Szőnyi"-családdal. A család szatmármegyei fészke Vetés de birtokos volt ott több községben is. Szereplő tagok a családból: László, insurgens-hadnagy 1805-ben, 598- József, honvédkapitány és Márton, kir. tanácsos, az eszéki kereskedelmi, és iparkamara elnöke. Ennek gyermekei: Béla, bankhivatalnok, Aranka, zongoraművésznő, Zoltán és Géza bankhivatalnokok.[82]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Irodalom:


Rövidítések


hosszúmezői Nagy

szerkesztés

 

Hosszúmezői Nagy Sámuel 1699. március 30., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége és gyermekei név nélkül

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[83]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


rákosi Nagy

szerkesztés

 

Rákosi Nagy Péter 1701. január 20., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: testvérei János és Boldizsár

R 341

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[84]


Rövidítések


Nagy (Töböréthei nemes és báró )

szerkesztés

 

A család 1703.03.28-án nyert czímeres nemeslevelet I.Lipót királytól.Nagy Károly cs. és kir. altábornagy 1879-ben bárói rangra emeltetett.

A Pogrányi,a Töbör-Éthei valamint a Felső-Eőri Nagy családok címerei azonos eredetre utalnak.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Váry másképen Nagy

szerkesztés

Kempelen:

Váry (másképen Nagy).
Komáromm. bizonyítványa alapján Pestm.-ben kihirdetett (1787.) család. – Vö. Kősz. 423.; Alapi 239


 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 11. kötet [85]


 • Külső hivatkozások:

 

Nagy György 1716. július 16., Bécs III. Károly nemesség és címer általa: felesége Csonka Katalin, gyermekei György, Ádám, Ferenc, Mihály, István, Katalin, Éva, Erzsébet, Anna, Judit

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[86]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


 

Nagy András, Ferenc, János 1719. július 30., Bécs III. Károly nemesség és címer megerősítése általuk: András fia Mihály, Ferenc fiai János, András, János fiai István, György, Pál, Ferenc, Mihály, Péter

R 64

Az eredeti armálist 1585. április 10-én I. Rudolf magyar király adományozta a családnak.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[87]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


 

Nagy János 1742. augusztus 4., Bécs Mária Terézia címer általa: fiai András, János

F 21 Armales N nr. 12

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[88]


Rövidítések


Nagy másképpen Machay

szerkesztés

 

Machay Zsigmond 1769. augusztus 4., Bécs Mária Terézia címermódosítás

megj: Nagy másképpen Machay Benedek 1612-ben nyert nemességét és címerét említi az oklevél

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[89]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


peteki Nagy

szerkesztés

 

Henter Ádám és felesége, peteki Nagy Borbála emléktáblája, 1781

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


dombrádi Nagy

szerkesztés

 

Elsőnek Gergely költözött Vásárhelyre még 1773. előtt, a nemességet azonban, Nagy D. Ferenc és János testvérek ismertetlék el Szabolcs 1811. és Csongrádmegyékkel 1842., Sándor közbejöttével, ki, miután K a s z a p Emiliát nőül vette, tőlünk Aradra telte át lakását, hol igen fiatalon megyei főjegyzőnek vá lasztolták. A forradalom alatt mint vérbiró működött, miért halálra, neje könyörgésére pedig kegyelemből börtönre Ítélték, melyet Józsefstadtban töltött el. Kiszabadulása ulán gróf Hadik, majd báró Szina alföldi uradalmának ügyvédje lett. Aradmegyén alispán és három évig főispáni helyettes. Végre a Föl-ség a Lipót rend lovag keresztjével ékesítette fel, de a fölkínált báróságot nem fogadta el. Szülőföldjén és birtokai helyén nejével együtt a ref. iskolák számára 4000 k. alapítványt telt 1885., később tanyai iskolákra neje külön is hagyományozott 2000 k.-t Meghalt Aradon 1885. 68 é. Fiai közül csupán a hazafias érzelmű Gyula, sz. 1855., nyugalmazott csendőr ezredes él Szegeden gyermektelenül, a korábban elhalt Géz áuak pedig Júlia leánya van meg Müchenben, kit a derék család végsarjának kell tekinteni.

[90]

 • Irodalom:

Szeremlei Samu: Hódmezővásárhely története. V. KÖTET, A KÖZMIVELŐDÉS TÖRTÉNETE 1526-1848. MÁSODIK RÉSZ. Hódmezővásárhely, 1913. (reprint: Tótkomlós, 2001.)[91]

 • Külső hivatkozások:

[92]

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


bujáki Nagy

szerkesztés

 

Bujáki Nagy Pál 1795. május 15., Bécs I. Ferenc nemesség és címer általa: fia Károly

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[93]


radnótfai Nagy

szerkesztés
 
Radnótfai Nagy Terézia, nagyváradi Baranyai Józsefné halotti címere, 1824
 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[94]

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


csécsi Nagy

szerkesztés

 

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


 

Nagy Ferenc 1842. január 27 ., Bécs V. Ferdinánd nemesség és címer

R 64

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[95]


Rövidítések


peremartoni Nagy

szerkesztés

 

Peremartoni Nagy Zsigmond református esperes pecsétjének lenyomata

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[96]

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


hidaskürthi Nagy

szerkesztés

 

Szentiványi Szentiványi Zoltán 1907. november 18., Bécs Ferenc József örökbe fogadja, nevét és címerét adja Hidaskürthi Nagy Blankának, Leonának, Tibornak, az utóbbinak Liptószentiványi előnevet is általa: felesége gyermekei

P 632 Szentiványi cs. lt. Pecsétes ir.

 • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[97]
Rövidítések


Nagy, Zádorfalva

szerkesztés
 

Faggyas:

[Szuhafőn] A nemesek régi lakóhelyeit, az Alsó parti részt a zsellérség vette meg, de ott maradt néhány elszegényedett nemes család is, így a Fülpösök, Bocsyk, Bartókok, Nagyok, Vattayak és a Parti Kaszák családja. (20.)

A közeli megosztott, paraszt és nemes lakosú Sajóvelezd Nemes-sorát javarészt a Száraz-völgyi nemesek népesítették be házasságon keresztül. A Dapsy, Ujj, Kalas, Csiszár, Nagy, Batta, Deme nemesi családok fiai vőként kerültek Sajóvelezdre. (28-29.)

A választások alkalmával az Osváth nemesi had tekintélyénél fogva maga mögé sorakoztatta a rokonságot, végső soron az egész falut. Voksaikat egy alkalommal Diószeghy Dezső, máskor Nagy Ádám kisgazdapárti képviselőjelöltekre adták le. A későbbiek folyamán is csak nagynehezen békéit meg a falu, csupán Lenkey Miklós, helybeli tekintélyes nemes útján sikerült az imolai nemeseket újra a kormánypárt oldalára állítani. (52-53.)

A nemes Horkay Sándor kőműves nemcsak jeles mesterember, hanem kitűnő vállalkozó is volt, téglaégetéssel foglalkozott. A saját égetésű téglából építette fel Orbán Lajos házát, az I. világháború után, 120 q búzáért. Sok házat emeltek fel a HS. monogrammá, zádorfalvi téglából. Nemes társa, Horkay József saját cséplőgépével csépelte el a falusi gazdák gabonáját. Paizs Dániel nemesember kovácsként dolgozott a faluban [Zádorfalván]. Katona Pál, Ferenczy Béla, Pozsgay Lajos, Nagy Ferenc kőművesek elszegényedett nemesek utódaiként dolgoztak. Nemes Angyal Istvánnak az 1. világháború végén még működött a vízimalma a Malom-közben, amit a Szuha-patak hajtott. Nemes Lenkey Lajos mint neves kerékgyártó volt közismert a Száraz-völgyön. Rajtuk kívül még 11 iparos élt a faluban, kovács, asztalos, cipész és csizmadia. (72.)

 • Irodalom:

Faggyas István: A Sajó és a Szuha vidékének kisnemessége. GÖMÖR NÉPRAJZA XVI. Debrecen, 1988. 91. [98]

 • Külső hivatkozások:

 

Kistata, Sopron vármegye, Nagy Imre pecsétje, 1811, N I monogrammal

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[99]


vári Nagy

szerkesztés

Kempelen:

Nagy (vári).
Czímerpecsét Pestmegye lt.-ban. (Kősz. 258.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 7. kötet [100] 11. kötet (Nagy-Váry) [101]


 • Külső hivatkozások:

[102]


Nagy Károly 1926

szerkesztés
 
Nagy Károly református püspök halotti értesítője, 1926
 • Irodalom:
 • Külső hivatkozások:

[103]

Lásd még:

Vö. Nagy Somogyi címer, Nagy Tarpai címer

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs