Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Musai család címerével foglalkozik.


Barát alias Musai

szerkesztés
 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem pecsétje a milotai Nagy armálison
 
Ch→
 

Nyulásziné:

Nagy János 1624. március 25., Kassa Bethlen Gábor nemesség és címer általa: fiai Mihály, János, Tamás, unokája Barát másképpen Musai János R 64

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-1.-244.[1]

Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem, Kassa, 1624. 3. 25, címer, erdélyi nemesség milotai Nagy János milotai lelkész, valamint a fiai: Mihály, János és Tamás, továbbá az unokaöccse: Barát alias Musai János részére. Kihirdetése: Szatmár vm., Csenger, 1624. 9. 25.; Szatmár vm., Fehérgyarmat, 1640. hh. nn.

Címerleírás: Scutum videlicet militare hyacinthini coloris, in cuius campo sive area homo integer nigri coloris amictu indutus, dextra Novum Testamentum, sinistra vero manibus palmitem sursum tenere, ac ab untrinque, tam dextra, tam sinistra partibus ab angelis duobus palleis albis indutis serto laureo coronari. Supra diadema vero regium innere gryphus, alis extensis ac pedibus demissis et unguibus constrictis Biblia deorsum porrigere visuntur. Supra scutum galea militaris aperta est posita, quam contegit diadema regium, gemmis, unionibusque variegatum. Ex cono vero galeae taeniae sive lemnisci, hinc flavi et rubri, illinc caerulei et argentei coloris, utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant. - Van címerfestmény - - kissé kopott - Beszélő címer. A leírás nem említi a pázsitot. Nehezen eldönthető, hogy a festményen milyen színű a pajzs, bíbornak tűnik, de a leírás szerint (jácint)kéknek kellene lennie.

Narratio … multos iam annos, vel una in iam dicta possessione ecclesiae Christi in eius verbo fideliter praedicando ita praefuisse, ut cum boni pastori officio et muneri ad omnium vota fatis faciens utilem se illius ecclesiae ministrum semper praebuerit …

  • Irodalom:

Nyulásziné No. 538


  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs