Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Elek családok címerével foglalkozik.


Elek család a hajdúk között

szerkesztés
 
Ch→

Címerszerzők: Csomaközy András, kapitányai: Szilassy (Szylassy) János, Kövi (Keovy) Miklós, Pallai (Palay) Pál, Kovács (Kovacz) Albert, Somogyi (Somogy) György, Farkas Mihály, Elek János, Csatári (Chiatary) János, Szénási (Szenassy) Mátyás, Nagy Mátyás, Füzi (Fwzy) István, Hajdú (Haydu) Gergely és a 9254 hajdú.

4. T. 9. Bocskay István 9253 hajdúnak c. n. l. és Vámos-Pércsre Szabolcs megyében donátiót ad. [Korpona,] 1605. XI. 12. Kihird: [Kárász,] Szabolcs vm. 1606. XII. 4. – Eredeti Hajdu vm. lt. Turul 1905. évf. 178. l. [jelzet: MUO. 78.]

Hajdúk címere

  • Irodalom:

Horváth Sándor: A hajduk közös czimeres nemeslevele 1605-ből. Turul, 1905. 4. 174–179.


Külső hivatkozások:
mártontelekei Elek

szerkesztés

Bethlen Gábor Mártontelekei Elek (Elek de Martonteleke) Pálnak, általa feleségének Guzi Borbálának és fiuknak Mihálynak 1627. szeptember 1-én Gyulafehérváron nemeslevelet adományozott, amelynek kihirdetésére 1628. június 6-án Váradon, Bihar vármegye közgyűlése előtt került sor.* [* MUO 124. Régi jelzet: 51/CXIX-1929. 122.]

Arany kezdősorokkal ellátott oklevelét* [* 320x555/55/– mm.] Bethlen Gábor fejedelem és Ormánközy Gergely hitelesítette, melynek pecsétje mára elveszett.

A címerkép helye üresen maradt, a szövegben lévő leírás szerint: „Égszínkék színű katonai pajzs, melynek alsó részét viruló füves domb foglalja el, ennek tetején fehér galamb áll, csőrében búzakalászt tartani látszik. A pajzsra zárt katonai sisak van helyezve, amit ékkövekkel és gyöngyökkel szépen ékített királyi korona fed be. A sisak csúcsáról innen és onnan különböző színű szalagok vagyis foszlányok omlanak alá és a pajzs mindkét oldalát vagy széleit szépen körülveszik és díszítik.”* [* „Scutum videlicet militare coelestini coloris cuius imam partem collis virens et herbidus occupat in eiusque vertice columba alba consistens rostro aristam triticeam tenere conspiciuntur. Supra scutum galea militaris clausa est posita quam contegit diadema regium gemmis unionibusque decenter exornatum. Ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utrasque oras sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant …”]

Ezzel az armálissal 1731-ben a tamásdai Elek Pál és fia János igyekezett nemességét bizonyítani a nemesi deputáció előtt.* [* HBML IV. A. 1/j. 1. k. 1689.][1]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 66-67. (PhD értekezés) [2]


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs