Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hajdú családok címerével foglalkozik.


Hajdú család a hajdúk között

szerkesztés
 
Ch→

Címerszerzők: Csomaközy András, kapitányai: Szilassy (Szylassy) János, Kövi (Keovy) Miklós, Pallai (Palay) Pál, Kovács (Kovacz) Albert, Somogyi (Somogy) György, Farkas Mihály, Elek János, Csatári (Chiatary) János, Szénási (Szenassy) Mátyás, Nagy Mátyás, Füzi (Fwzy) István, Hajdú (Haydu) Gergely és a 9254 hajdú.

4. T. 9. Bocskay István 9253 hajdúnak c. n. l. és Vámos-Pércsre Szabolcs megyében donátiót ad. [Korpona,] 1605. XI. 12. Kihird: [Kárász,] Szabolcs vm. 1606. XII. 4. – Eredeti Hajdu vm. lt. Turul 1905. évf. 178. l. [jelzet: MUO. 78.]

Hajdúk címere

  • Irodalom:

Horváth Sándor: A hajduk közös czimeres nemeslevele 1605-ből. Turul, 1905. 4. 174–179.

  • Külső hivatkozások:

Hajdu 1679

szerkesztés
 

Czímeres nemeslevelet Apaffy Mihálytól 1679. jun. 7. H. István és fiai Mihály, István és János kaptak (Biharm. lt.) Kihirdette 1680. jun. 20. Krasznamegye. – Czímer: kékben a paizs baloldalából felhőből kiemelkedő könyöklő vörös kar pánczélkeztyüs markában kardot tart, melyen kígyó tekerődzik felfelé; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – Vö. Siebm. 217–8., erd. 167

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs