Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pallai, Pallay családok címerével foglalkozik.


Pallai család a hajdúk között

szerkesztés
 
Ch→

Címerszerzők: Csomaközy András, kapitányai: Szilassy (Szylassy) János, Kövi (Keovy) Miklós, Pallai (Palay) Pál, Kovács (Kovacz) Albert, Somogyi (Somogy) György, Farkas Mihály, Elek János, Csatári (Chiatary) János, Szénási (Szenassy) Mátyás, Nagy Mátyás, Füzi (Fwzy) István, Hajdú (Haydu) Gergely és a 9254 hajdú.

4. T. 9. Bocskay István 9253 hajdúnak c. n. l. és Vámos-Pércsre Szabolcs megyében donátiót ad. [Korpona,] 1605. XI. 12. Kihird: [Kárász,] Szabolcs vm. 1606. XII. 4. – Eredeti Hajdu vm. lt. Turul 1905. évf. 178. l. [jelzet: MUO. 78.]

Hajdúk címere

  • Irodalom:

Horváth Sándor: A hajduk közös czimeres nemeslevele 1605-ből. Turul, 1905. 4. 174–179.

  • Külső hivatkozások:Pallay 1659

szerkesztés
 
 
Palay (Pallay) címerkérő folyamodvány, Zemplén Vármegye nemesi irataiban, 1659

Nagy Iván:

Pallay: Az 1754-55. évi orsz. nemesi összeíráskor Zemplénmegyében Ferencz igazolta nemességét.

Kempelen:

Palay. — Címereslevele kelt 1659. (leleszi conv. lt.) — Vö. T. XIII/141.; MNCs. VIII/132.

Lehoczky Tivadar, a leleszi konvent iratai között található armálisról:

Palay Miklós, neje Orosz Dorottya s fiai István, András és János armálisa I. Lipóttól. 1659. Letette 1757-ben Palay János, Palay Zsigmond és neje Ziday Anna királyselmeczi lakosok fia.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs