Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kigsó család címerével foglalkozik.


lugosi Kigsó szerkesztés

   

Lugosi Kigsó János 1631. június 21., Gyulafehérvár I. Rákóczi György nemesség és címer általa: felesége Fora Fruzsina, mostohafia Nagy Márk

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs