Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Porubszky család címerével foglalkozik.


porubazábrezsi Porubszky

szerkesztés
 
Porubszky címer, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból

A Porubszky család tagjai már 1393-, 1422-, 1441- és 1453-ban előfordulnak, mint az árvai uradalmi birtok libertariánusairól. Thurzó György halála után III. Ferdinánd királytól 1655. május 25-én Porubszky János kapott armálist, a fiaival, Mátyással, Jánossal, majd Flóriánnal együtt, aki akkor török fogságban volt.[1]

++++

Zemplén vármegyéből származik. Nagy, másként Smrecsányi Márton és Porubszky Pál együttesen 1655-ben kaptak czímeres nemeslevelet III. Ferdinándtól, melyet egy évvel később Zemplén vármegyében hirdették ki. Szabolcsban 1725-ben és 1767-ben, Szatmár vármegyében pedig 1770-ben igazolták nemességüket. A család élő tagjai közül Sándor, ny. m. aljegyző, tb. főjegyző. - Károly, kir. erdőmester. - Bálint, vármegyei útbiztos. - Kálmán, kir. adótiszt. - József, kir. határszéli rendőrségi fogalmazó.[2]

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs