Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Hegedűs családok címerével foglalkozik.


Hegedűs 1578

szerkesztés

Gömör vármegyei család.

Rudolf király, 1578. április 18. nemesség Szerecsen János, Hegedűs György, Kóta István és János, Próna György és János, valamint Szerecsen András és fiai, Márton és János részére.

Kihirdették Gömör, 1608. április 22.

  • Irodalom:

Forgon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családai. Somorja, 1997. 619. (reprint kiadás)

Nagy Iván X. 684.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


gerandi Hegedüs

szerkesztés

 

Gerandi Hegedüs Benedek 1600. március 21., Pilzen I. Rudolf nemesség és címer általa: felesége Katalin, testvére György, mostohalánya Erzsébet

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]bajoni Hegedüs

szerkesztés

 

Bajoni Hegedüs Mátyás, Tamás, Ferenc 1608. június 8., Gyulafehérvár Báthori Gábor nemesség és címer

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Hegedűs család a puskások között

szerkesztés

Felföldi János, Literatus Péter kapitány, Tormásy András, Dobos György, Keresy János, Batizy István, Kovácsy Miklós, Filléres másképpen Gyulay Péter, Szabó Antal, Lázár Tamás, Nagy Somogyi Márton, Lugassy Mátyás, Szilágyi Tamás, Dévay Miklós, Prdely János, Vizaknay András, Fejérváry János, Nemes Borosay János, Balogh másképpen Literatus Tamás, Keresy Péter, Golai János és István, Zindy Balogh János, Fekete Miklós, Gorozlay János és Demeter, Nagy András, Sorbanfalvi Baranyai Máté, Miskey Gergely, Kereshanyai Miklós, Révy János, Nagy János, Kariardy Egry Pál, Filep János, Nagy Simon, Lázár Péter, Szabó László, Antony másképpen Dobos Tamás, Horváth János, Szíjgyártósegesdy István, Kobory Pál, Prdely Ábrahám, Kolosy Gáspár, Karády János, Vajda György, Dévay János, Sárády Mihály, Deres János, Fejérváry Mátyás, Torday János, Sárdy Mihály, Törökkeresztúri János, Fejérváry György, Tótváradgyay Mihály, Oroszi Jakab, Losonczy Mihály, Moldovay János, Balogh Péter, Reewelei Gerőcs István, Zöld László, Dombai Mihály, Nagy másképpen Hegedűs Márton, Nagy Tarpai Balázs, Óváry András, Kovács István, Lugossy Miklós, Balogzesedy János, Fejérváry Bertalan, Nagy másképpen Gomboczy Mihály, Rácztótváradiay Márton, (Literatus) Ráczkövy István, Fejérváry János, Pniedy István, Somay György, Székely István, Uzony Balázs, Kovácsy Balázs, Toroskay István.


1611. május 1., Szeben Báthori Gábor címer

F 7 Armales XX. 14

Vö. Puskások címere

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]váradi Hegedüs alias Balogh

szerkesztés

Kempelen:

Hegedüs (váradi, alias Balogh).
Nemességét 1650-ből l. (Gyfv. LR. XXV/248. – Vö. Petri V/81.

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[4]

  • Külső hivatkozások:Hegedűs 1662

szerkesztés

 

Várallyai János 1662. február 15., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Garbóczy Katalin, fia György, valamint Hegedűs Ferenc, annak fia Miklós és Gombkötő Pál

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[5]

Rövidítések


Hegedűs 1753

szerkesztés

 

Hegedűs Ferenc, másik Ferenc és György 1753. július 2., Bécs Mária Terézia nemesség és címer

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[6]

Rövidítések

Lásd még:


Hegedűs 1832

szerkesztés

 

Hegedűs Zsigmond halotti címere 1832

Halotti címer: Tettes Nzetes s Vzlő [!] Hegedűs Sigmond urnak több T:N:Vgyek Tábla Bírájának hitvese született Argay Theresia asszonyság. Meghalt 15-ik Májusban 1832 életének 38-ik eszt.

Papír, tempera, 740x515 mm. A címerkép az Argay család címere.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


réthei Hegedűs

szerkesztés

 

réthei Hegedűs Gyula és Kálmán címere, Ferenc József, 1905

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs