Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Próna család címerével foglalkozik.


Próna 1578

szerkesztés

Gömör vármegyei család.

Rudolf király, 1578. április 18. nemesség Szerecsen János, Hegedűs György, Kóta István és János, Próna György és János, valamint Szerecsen András és fiai, Márton és János részére.

Kihirdették Gömör, 1608. április 22.

  • Irodalom:

Forgon Mihály: Gömör-Kishont vármegye nemes családai. Somorja, 1997. 619. (reprint kiadás)

Nagy Iván X. 684.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs