Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Váry, Vári családok címerével foglalkozik.


Vári (gróf) szerkesztés

Vári (gróf) lásd: Waldeck-Pyrmont


Vári 1612 szerkesztés

Kempelen:

Vári.
Nemességét 1612-ből l. NRA. 1865. No. 32.


  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 11. kötet [1]


  • Külső hivatkozások:Váry 1622 szerkesztés

Kempelen:

Váry.
Címereslevele kelt 1622. júl. 6. (Vasm. lt.) – Vö. Balogh 263. Címereslevele Szatmárm. lt.-ban. – Vö. Gorzó 134.


  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 11. kötet [2]


  • Külső hivatkozások:Váry másképen Nagy szerkesztés

Kempelen:

Váry (másképen Nagy).
Komáromm. bizonyítványa alapján Pestm.-ben kihirdetett (1787.) család. – Vö. Kősz. 423.; Alapi 239


  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 11. kötet [3]


  • Külső hivatkozások:

Váry-családbeliek szerkesztés

Kempelen:

Váry-családbeliek.
Az 1754–55. évi orsz. nemesi összeíráskor Szatmárm.-ben György, Vasm.-ben György, Bálint és Mihály igazoltattak. – Címerpecsét (címereslevél?) Szatmárm. lt.-ban. – Vö. Balogh 156.; Petri VI/710–1.


  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 11. kötet [4]


  • Külső hivatkozások:

Nagy-Váry szerkesztés

lásd: vári Nagy

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 11. kötet [5]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs