Címerhatározó/Waldeck címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Waldeck család címerével foglalkozik.


waldecki és primonti WaldeckSzerkesztés

 


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs