Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Waldeck család címerével foglalkozik.


waldecki és primonti Waldeck szerkesztés

 
 

Nagy:

Waldeck család.
Herczeg Waldeck Kerestély cs. k. altábornagy az 1792. évi országgyűlésen magyar honfiúsítást nyert.* [* 1792. évi 72. törv. cz.] De ennek ága – úgy látszik – kihalt. A gróf Waldeck családból Fridriknak fia Frigyes (szül. 1822.) 1844-ben nőűl vévén bethleni gróf Bethlen Corneliát, ezzel birtokos Heves megyében Roffon.

Gudenus - Szentirmay:

""Alig két évvel később [1964] jelent meg a Tükör-ben Bertha Bulcsu fényképes riportja három arisztokrata származású fiatalról.4 Megtudhatjuk, hogy (gróf Waldeck) Vári György a Pécsi Dózsa tehetséges labdarúgója. Négyórás sportállása van, s amikor még a Vasassal Amszterdamba utazott, a helyi újságok megrohanták, hiszen mint Waldeck gróf rokona a holland kirélynőnek, aki egyébként fogadta is. "Egész barátságos fogadás volt. A királynő mellett ott volt a három lánya és az udvar... Tolmács segítségével beszélgettünk. Rokonok után érdeklődött. Mi lett apámmal és mit csinálok én Magyarországon? Mondtam neki, hogy vasesztergályos vagyok, a Vasasban focizok, lakást kaptam..." Waldeck György az újságban kifejti, őt a származása nem érdekli, annyi fáradságot sem vett magának, hogy a családi iratokat átnézze. A háború előtt Tiszaroffon volt kastélyuk, s a birtokok is a Tisza mentén. A felszabadulás után már Jászberényben nevelkedett anyja családjánál, amely nem volt arisztokrata. Két évig járt az esztergomi katolikus gimnáziumba, de kidobták. Úszott, vízipólózott, futballozott, így került a Vasashoz.""

4 Bertha Bulcsu: Arisztokratának születtek. Tükör, 1964. április 28. [14. o.][1] A cikkben szereplő Vári (Waldeck) György úgy rokon a holland uralkodókkal, hogy az akkori királynő, Julianna anyai nagyanyja, vagyis III. Vilmos holland király neje volt Waldeck-Pyrmont Emma hercegnő (1858-1934). A magyarországi Waldeck grófok Waldeck-Pyrmont Frigyes herceg (†1828) Ursula Pollal kötött morganatikus házasságából származnak. A családból többen viselték a Frigyes, Friderika nevet.


Pontosabban, a leszármazás:

A. I. György (1747-1813), Waldeck és Pyrmont fejedelme = Augusta von Schwarzburg-Sondershausen (1768-1849) hercegnő
B. Christiane von Waldeck-Pyrmont (1787–1806)
B. Karl von Waldeck-Pyrmont (1788–1795)
B.II. György (1789. szept. 20 - 1845. máj. 15) Waldeck és Pyrmont fejedelme = Emma von Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym hgercegnő (1802. máj. 20 – 1858. aug. 1)
C. Augusta von Waldeck-Pyrmont (1824–1893) = Alfred von Stolberg-Stolberg herceg (utódok)
C. Josef von Waldeck-Pyrmont (1825–1829)
C. Hermine von Waldeck-Pyrmont (1827–1910) = I. Adolf von Schaumburg-Lippe hrceg (utódok)
C. Georg Victor von Waldeck-Pyrmont herceg (1831. jan. 14 – 1893. máj. 12) = (1) Helena von Nassau (1831-1888) hercegnő, (2) Louise von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1858-1936) hercegnő
D. (1) Sophie hrcegnő (1854–1869)
D. (1) Pauline hercegnő (1855–1925) = Alexis von Bentheim-Steinfurt herceg
D. (1) Marie hercegnő (1857–1882) = II. Wilmos, Württemberg későbbi királya
D. (1) Emma hercegnő (1858–1934) = III. Wilmos holland király (a mai holland uralkodó család ősei)
E. Willem Nicolaas Alexander Frederik Karel Hendrik (1840–1879) trónörökös
E. Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik Karel (1843–1850)
E. Willem Alexander Karel Hendrik Frederik (1851–1884) trónörökös
E. Wilhelmina Helena Pauline Maria (1880–1962) holland királynő (1890-1948) = Heinrich von Mecklenburg-Schwerin (1876–1934)

​:::::: F. Julianna (1909-2004) holland királynő (1848-1980) = Bernát lippe–biesterfeldi herceg (1911–2004)

G. Beatrix (1938–) holland királynő = Klaus-Georg Wilhelm Otto Friedrich Gerd von Amsberg (1926- 2002)
G. Irén (1939–) = Carlos Hugo, Párma hercege
G. Margit (1943–) = Pieter van Vollenhoven (1939-)
G. Mária Krisztina (1947–2019) = Jorge Pérez y Guillermo (1946-)
D. (1) Helena hercegnő (1861–1922) = Leopold, Duke of Albany (a mai svéd uralkodóház ősei)
D. (1) Friedrich (1865–1946) Waldeck és Pyrmont utolsó uralkodó fejedelme = Princess Bathildis von Schaumburg-Lippe hercegnő
D. (1) Elisabeth hercegnő (1873–1961) = Alexander von Erbach-Schönberg herceg
D. (2) Wolrad von Waldeck-Pyrmont herceg (1892–1914)
C. Wolrad von Waldeck-Pyrmont herceg (1833–1867)
B. Friedrich von Waldeck-Pyrmont herceg (1790. nov. 3 – 1828. febr. 1) = (morganatikus) Ursula (Orsolya) Polle (1790-1861) (rangemelés: Wladeck grófnő); tőlük származnak a Waldeck grófok
C. leány (1818-1818)
C. Maria zu Waldeck-Pyrmont (1819-1898) = Friedrich Drake (1805-1882)
C. Frigyes Waldeck (1822-1885) = (1) gr. Bethlen Kornélia (1823-1865), (2) Auguste Fesenbeck (1841-1895)
D. (1) Auguszta (1845-1864) = Schilling Károly (1825-1888)
D. (1) Amália (1846-1930) =
D. (1) Frigyes (1848-1923) = roffi Borbély Etelka (1851-1926)
E. György (1873-1940) = gróf körösszeghi és adorjáni Csáky Margit (1885-1964)
F. Frigyes (1906-1976) = (1) Csák Klára (1874 k.-1934 k.), (2) Csánki Julianna (1880 k.-1940 k.)
G. (1) Waldeck (Vári) György (1937-1990) =
G. gyermek
G. gyermek
G. gyermek
F. Mária (*1907) = Schreiber Lőrinc (1877 k.-1937 k.)
F. Hermann (1909-1964) = Goldschmidt Róza (1879 k.-1939 k.)
E. Kornélia Katalin Etelka (1877-1946) = ebeczki Blaskovich Elemér (1864-1918)
E. Frigyes (1880-1961) = gróf Degenfeld-Schonburg Paulina (1875-1953)
E. Hubert (1881-1968) = (1) Borbély Eszter (1851 k.-1911 k.), (2) gróf Bethlen Gabriella (1900-1985)
G. (2) Gábor (1925-1940)
E. Valéria (1886-1909) = benyicei és micsinyei Benyiczky István (1883-1909)
D. (1) Matild Kornélia (1849-1942) = vajai Vay Sándor Vilmos (1833-1911)
D. (1) Kornélia (1851-1930) = Radvánszky Géza (1847-1918)
D. (1) Johanna Gabriella (1852-1889) = Návay István Pál (1837-1908)
C. Gustav von Waldeck (1825-1892) = Marie von Küster (1832-1893)
D. Alfréd (1864-1937)
B. Christian von Waldeck-Pyrmont (1792–1795)
B. Augusta von Waldeck-Pyrmont (1793–1794)
B. Johann von Waldeck-Pyrmont (1794–1814)
B. Ida von Waldeck-Pyrmont hercegnő (1796–1869) = Georg Wilhelm von Schaumburg-Lippe herceg (utódok)
B. Wolrad von Waldeck-Pyrmont (1798–1821)
B. Mathilde von Waldeck-Pyrmont hercegnő (1801–1825) = Eugen von Württemberg herceg (utódok)
B. Karl Christian von Waldeck-Pyrmont herceg (1803–1846) = Amalia von Lippe-Biesterfeld grófnő (utódok)
B. Karoline Christiane von Waldeck-Pyrmont (1804–1806)
B. Hermann von Waldeck-Pyrmont herceg (1809–1876) = széki Teleki Ágnes grófnő (utódok nélkül)
  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. TIZENKETTEDIK KÖTET[2]

Gudenus János - Szentirmay László: Összetört címerek. Budapest, 1989. 47., 184., 343., 401.

  • Külső hivatkozások:

[3]

Waldeck-Pyrmont fejedelemség

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs