Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Huszár családok címerével foglalkozik.


szerdahelyi Huszár

szerkesztés

   

Nagy Gergely és szerdahelyi Huszár Péter 1466. február 6-án Diósgyőrben Mátyástól kapott nemességet és címert.

DL 50.533

Az adományban nemes Nagy Gergely és Szerdahelyi Huszár Péter részesülnek. Érdemeikről az armális szövege részletesebben nem emlékezik meg.

A czímerkép viselettörténeti szempontból érdemel figyelmet. A Mátyás-korabeli könnyű lovasság öltözetéhez, sarkantyúja és kardja ismeretéhez nyujt felvilágosítást. Kivitel tekintetében érdekes az ellentét a naturalisztikusan ábrázolt czímerkép és a segédsisakdísz nehézkes, stilizált volta között.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[1] [2]


dercsikai Huszár

szerkesztés
 
Huszár Ágoston, Fejér vármegye alispánja (1894-1902)

 

"A család története 1569-től igazolható írásos források alapján; ekkor Huszár Mátyás nyert címeres nemeslevelet I. Miksa uralkodótól. A család címere csücskös talpú címerpajzs kék mezejében zöld talajon két, egymással szembe forduló kitárt szárnyú aranygriff zöld fatörzset fog közre. A zárt címersisak háromágú aranykoronájából jobbra tekintő aranygriff növekedik. A címertakarók jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös színűek."

+++++++++++

A család nemesi előneve Dercsikai. Címeres levelét 1569. április 6-án nyerte el Huszár Mátyás, amelyet Pozsony megyében hirdették ki. A család kevésbé volt ismert Somogyban, bár a XX. század elején királyi törvényszéki elnököt is adtak a megyének a Kutason élő Huszár Aladár személyében, aki a johannitarend lovagja, továbbá a megyei élet egyik számottevő alakja volt. Nyugdíjba vonulása után a törvényhatóság örökös tagjává választották, megemlékezve ezzel Somogyért folytatott áldásos tevékenységéről. Ő fizette a család címerének elkészítését is.

A címer kék pajzsában zöld talajból zöld fatörzs nő ki, melyet két szembe fordult, arany griff tart, míg a másik lábaikkal összekapaszkodnak. A sisakdísz a koronából kinövő arany griff, a takaró jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst.[3]

 • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 30-31.[4]

 • Külső hivatkozások:

[5]


Huszár másképpen Czigány

szerkesztés

 

Huszár másképpen Czigány Mihály 1596. március 19., Prága I. Rudolf nemesség és címer általa: felesége Erzsébet, gyermekei Mihály, Miklós, Borbála, Ilona, Dorottya

P 818 Huszár cs. Lad. RRR No. 144

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[6]


Huszár 1598

szerkesztés

 

Huszár Ferenc 1598. augusztus 19., Prága I. Rudolf címer általa: anyja Nagybácsi Katalin, testvére Fruzsina, unokatestvére Huszár János, atyafia Kalmár Ferenc

R 64

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[7]


Huszár 1622

szerkesztés
 
Huszár Ilona címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763

 

Huszár György 1622. augusztus 3., Sopron II. Ferdinánd nemesség és címer általa: anyja Tolnay Ilona

R 64

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[8]


kövesdi Huszár

szerkesztés
 
Huszár Ferenc sírköve, 1796
 
 
A kövesdi báró Huszár család pecsétnyomója
 
Br. Huszár József ősfája, Keöpeczi Sebestyén Józseftől, 1949.
 
Báró Huszár Pálné, Nemes Polixénia halotti címere 1963

 • Irodalom:

Kolthay István: A brenhidai Huszár és a kövesdi báró Huszár család eredete és leszármazása. Keszthely, 2009. [9]

 • Külső hivatkozások:

[10] http://www.kolthay.eoldal.hu/fenykepek/cimerek/

[11]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs