Címerhatározó/Szmercsányi címer

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Szmercsányi, Smerchányi családok címerével foglalkozik.


szmrecsányi Szmrecsányi szerkesztés

 
Szmrecsányi címer, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból

 

Liptó vármegye egyik legrégibb nemesi családja.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Nagy másként Smerchányi szerkesztés

 
Porubszky és Nagy címer, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból

Zemplén vármegyéből származik. Nagy, másként Smrecsányi Márton és Porubszky Pál együttesen 1655-ben kaptak czímeres nemeslevelet III. Ferdinándtól, melyet egy évvel később Zemplén vármegyében hirdették ki. Szabolcsban 1725-ben és 1767-ben, Szatmár vármegyében pedig 1770-ben igazolták nemességüket. A család élő tagjai közül Sándor, ny. m. aljegyző, tb. főjegyző. - Károly, kir. erdőmester. - Bálint, vármegyei útbiztos. - Kálmán, kir. adótiszt. - József, kir. határszéli rendőrségi fogalmazó.[1]

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Rövidítések


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs