Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bakay családok címerével foglalkozik.


Bakay 1573

szerkesztés
 
Ch→

MCK:

Bakay. 48. T. 7.. B. Miklós hadnagynak 1573. évben használt c. p. — Kassa város It. — Csoma J. devecseri birtokos közlése.


 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]


 • Külső hivatkozások:

kozárvári Bakay

szerkesztés
 
 
Ch→

MCK:

Bakay de Kozárvár. 49. T. 5. B. Mihály 1609. X. 14. Báthory Gábortól nyert c. n. 1. — Kk. VI. 321. Erd. — Kempelen I. 232.

Siebmacher:

Bakay v. Kosárvár.

Wappen: In B. auf gr. Dreiberge ein Kranich in d. erhobenen Rechten einen runden Stein haltend. – Kleinod: Nicht verliehen. – Decken: bg.–rs.

Adels- u. Wappenbrief v. Gabriel Báthori, d. d. 14. Oktb. 1609 für Mich. Bakay v. Kosárvár.

(Gyfv. L. R. VI. 321).

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[3][4]

Siebmacher, Erdély[5]

 • Külső hivatkozások:Bakay 1609

szerkesztés

MCK:

B. Péter 1609. XII. 16. Mátyás király-tól nyert c. n. 1. — Szatmár vm.


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[6][7]


 • Külső hivatkozások:Bakay 1622

szerkesztés

Bakai Gábor és gyermeke Márton részére adományozott címeres nemeslevél kelte 1622. máj.22.[22] (1622-ben kihirdette Bars vm., majd Gömör és Hont vm.[23]).

[22]Illésy C 30 Helytartótanácsi Levéltár, Acta nobilium, Hont megye, Series investigationis nobilium, A 11., C 57 Helytartótanácsi Levéltár, Departamentum nobilitare, megye, 1812, F. 44.. Sorszám: BA68

[23]C 30 Helytartótanácsi Levéltár, Acta nobilium, Hont megye, Series investigationis nobilium, A 11., C 57 Helytartótanácsi Levéltár, Departamentum nobilitare, megye, 1812, F. 44.. Sorszám: BA68

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

[8]

 • Irodalom:
 • Külső hivatkozások:

Bakay 1628

szerkesztés

MCK:

B. Mátyás fia István s testvére János 1628. III. 24. Ferdinándtól nyertek c. n. 1. Kihird: Bars vm. 1629. III. 29. — Forgon I. 56. — Kempelen I. 233. [9]

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.[10]


 • Külső hivatkozások:

Bakay 1636

szerkesztés

A korponai Bakayak közül (más adat szerint horvátországi kaproncai) János, gyermeke ifjabb János, valamint leánya Anna 1636.ápr.31-én II. Ferdinánd kegyéből nyert nemeslevelet[25] (kihirdette Nógrád vm., 1636-ban).

[25]Illésy C 57 Helytartótanácsi Levéltár, Departamentum nobilitare, megye, 1812, F. 68. Sorszám: BA70

[11]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

 • Irodalom:
 • Külső hivatkozások:

Bakay alias Nagy

szerkesztés

MCK:

Bakay alias Nagy. 1638. VI. 11. nyert c. n. 1. — Kihird: Abauj vm. 1639. — Kempelen I. 233. [12]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.[13]

 • Külső hivatkozások:

Bakay 1649

szerkesztés
 
Ch→

MCK:

B. Istvánnak 1649. évben használt c. p. — Siebm. W. Suppl. 6. t. — Címer: egy 3 golyóval megrakott pólya által vágott ferde paizs; a paizs felső részében jobbra lépdelő szarvas jobb első lábában 3 rózsát tart; az alsó részben hármas halom. — Sisakdisz: növekvő szarvas 3 rózsával. [14]

Siebmacher:

Bakay, I.

Wappen: In durch einen mit drei Ballen belegten Balken schräggeteiltem Schilde oben ein Hirsch in d. erhobenen Rechten drei bestengelte Rosen haltend; unten ein Dreiberg. – Kleinod: Der Hirsch wachsend.

(Siegel d. d. 1649 mit Init. Des Stefan Bakay).

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.[15]

Siebmacher, Magyarország, pótkötet[16]

 • Külső hivatkozások:Bakay 1665

szerkesztés
 
Ch→

III. Ferdinánd magyar király, címer, magyar nemesség, Bakay István és fivére, Bakay Benedek részére, Pozsony, 1655. 5. 12. Kihirdetése: Zemplén vm., Zemplén, 1656. 2. 22.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum caelestini coloris, fundum illius latipatenti viridi campo occupante, cuius in medio brachium humanum cataphracta cinctum cubitotenus locatum, in vola ipsa evaginatam frameam liliumque candidam tenere visitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam regio diademate monocerocem inquinetenus eminentem proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lamniscis hinc flavis et coeruleis, illinc autem candidis et rubris, in scuti extremitates sese placide diffundentibus, illudque ipsum decenter ac venuste exornantibus. - Van címerfestmény - - - Címerszőnyeg: Ovális keretben bíbor háttér. Kísérőcímerek: Magyarország, Ausztria, Csehország, Dalmácia, Horvátország.

HU MNL OL, E 148, Fasc_0946_No_025[17]

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:bakai Bakay

szerkesztés
 
 
 
Ch→

MCK:

Bakay de Baka. 49. T. 3. B. János 1665. VI. 9. Apaffy fejedelemtől nyert c. n. 1. — Siebm. W. 20. t. [18]

Siebmacher:

Bakay I. v. Baka.

Wappen: In B. ein ganz in Gr. gekleideter ungarischer Krieger, in der erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgriffe haltend, die Linke in die: Hüfte gestützt. – Kleinod: Keines verliehen – Decken: 1. Dipl. Text, – unbestimmt.

Adels- u. Wappenbrief v. Michael Apaffy Fürst. v Siebenbürgen; d. d. Gyulafehérvár, 9. Juni 1665 für Johann Bakay.

(Orig. R. A. BPesth).

Siebmacher, kiegészítés:

Bakay de Baka.

Wappen: In B. ein ganz in Gr. gekleideter ungarischer Krieger, in der erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgriffe haltend, die Linke an die Hüfte gestützt. – Kleinod: Keines verliehen. – Decken: l. Dipl. Text unbestimmt.

Adels- u. Wappenbrief von Michael Apaffy, Fürst v. Siebenbürgen d. d. Gyulafejérvár, 9. Juni 1665 für Johann Bakay.

(Orig. R. A. BPest).

+++++++++

Apafi Mihály erdélyi fejedelem, címer, erdélyi nemesség Bakai Bakay János (egregius Joannes Bakajj de eadem) [Bakajj/Bakaij/Bakaii] részére, Gyulafehérvár, 1665. 6. 9.

HU MNL OL, F 21, jelzet: B 48 a

Címerleírás: Scutum videlicet militare, coelestini coloris, in cuius campo sive area homo integer viridi veste indutus, dextra manu extensa ensem evaginatum tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium gemmis atque unionibus variegatum, ex cono autem galeaeteniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes partes ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant, - Nincs címerfestmény - - - [19]

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.[20]

Siebmacher, Magyarország [21]

Siebmacher, Erdély, kiegészítés[22]

 • Külső hivatkozások:

[23]


Bakay 1677

szerkesztés
 
Ch→

MCK:

B. Ferencnek 1677. évben használt c. p. — Siebm. W. Suppl. 6. t. — Címer: négyeit paizs; 1. és 4. részben páncélos kar egyenes karddal azon egy török fej; a 2. és 3. részben koronából kinövő jobbra fordult egy szarvu. — Sisakdisz: 2 sas-szárny között szembenéző egy szarvu derekből. [24]

Siebmacher:

Bakay, II.

Wappen: In geviertetem Schilde 1 u. 4 ein geharn. geb. Arm ein Schwert mit Parirstange in d. Faust haltend dessen Spitze durch d. Hals eines schnurrbärtigen vom Rumpfe getrennten Türkenschädels gestossen erscheint; 2 u. 3 aus einer Krone wachsend ein Einhorn. – Kleinod: Zwischen offenem Fluge das Einborn des Schildes.

(Siegel d. d. 1677 mit Init. Des Franz Bakay).

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.[25]

Siebmacher, Magyarország, pótkötet[26]

 • Külső hivatkozások:Bakay 1680

szerkesztés
 
Ch→

MCK:

Bakay. 48. T. 8. B. Istvánnak és Benedeknek 1680., illetve 1685. évben nasznált c. p. után. — Kassa város It. — Csoma J. devecseri nagybirtokos közlése. [27]


 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.[28]

 • Külső hivatkozások:bakabányai és tótbakai Bakay

szerkesztés
 
 
Ch→

MCK:

Bakay. 48. T. 9. B. Gábor és felesége Rátkay Zsófia és fiai: Ferenc és Márton s testvérei: János és András 1712. VI. 6. Károly királytól kaptak c. n. 1. — Kk. XXIX. 103. (Mo. címeres könyve 28.)

Bakay Gábor (és felesége, Ratkay Zsófia, gyermekei Márton és Ferenc, valamint testvérei János és András) részére III. Károly Pozsonyban 1712.jún.6-án adományozott[80] címert.

Címere: hasított pajzs, a jobboldali vörös mezőben zöld halmon féllábán álló daru jobbjában követ tart, nyakán nyíllal átlőve; a baloldali kék mezőben középen vízszintes karddal átszúrt égő ezüst szív. Sisakdísz: a leírt daru. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst. Kihírdette Hont vármegye. (Valójában címeres nemeslevél adományozása történt, nem csupán címeré.) E család tagjai, mégpedig a nemességszerzők közül János leszármazói főleg Gömörben és Békés vármegyében tűntek fel, ahol egyaránt a „bakabányai és tótbakai” dekrétumot viselték[81]. Erre jogosultságukat ott senki se vonta kétségbe…

[80] Királyi Könyvek. III. Károly, Pozsony, 1712.06.06.: címer adományozása. A 57 Magyar Kancelláriai Levéltár, Libri regii, 29. kötet, p.103-104.. Sorszám: 29.48

[81] Barna János – Sümeghy Dezső: Nemes családok Csanád vármegyében,, Budapest, 1988 (reprint kiadás), p.13

[29]

Siebmacher:

Bakay III.

Wappen: Gespalten; vorne in R. auf gr. Hügel ein einwärtsgekehrter n. Kranich, d Hals v. rückwärts nach vorne v. einem # geflitschten Pfeile durchbohrt, in der erhobenen linken Kralle einen Stein haltend, – hinten in B. ein s Herz, darüber, in dasselbe sich einschneidend, ein Krummsäbel mit g. Kreuzesgrifie. – Kleinod: Der Kranich. – Decken: bg. – rs.

Adels- u. Wappenbrief v. König Karl III. d. d. 1712 für Gabriel, Johann u. Andreas Bakay.

Adeliges Geschlecht aus dem Gömörer Comitate. (L. R. – Siehe: N. J. I. 96).

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.[30]

Siebmacher, Magyarország [31]

 • Külső hivatkozások:

Bakay 1715

szerkesztés
 
Ch→

Bakay. 49. T. 1. B. Gábor gömörmegyei táblabírónak 1715. évben használt c. p. — Mladosevics It. — Csoma J. nagybirtokos közlése. [32]

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.[33]

 • Külső hivatkozások:

Bakay 1716

szerkesztés
 
Ch→

MCK:

B. Ádám biharmegyei nemességügyi bírónak 1716. évben használt c. p. — két babérág között a paizsfő felé kúszó madár csőrében száraz gallyal, jobb lábában gyűrűvel. — A paizs bal szögében egy 6 águ csillag; — Siebm. W. 21. t. [34]

Siebmacher:

Bakay IV.

Wappen: Zwischen zwei, mit iliren Enden gegeneinander strebenden, belaubten Zweigen, ein Vogel (Taube?) mit der Rechten sich an d. zur Linken aufgerichteten der beiden Zweige festkrallend, mit der Linken einen mit einem Steine besetzten Ring, – mit dem Schnabel ein (dürres?) Aestlein aufrecht haltend.

(Siegel d. d. 1716 mit Initialen des Adam v. Bakay, Adelsrichters d. Biharer Comitates).

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.[35]

Siebmacher, Magyarország[36]

 • Külső hivatkozások:Bakay 1785

szerkesztés
 
 
Ch→

MCK:

Bakay de Baka. 49. T. 4. Hont- és Esztergom megye családjaiból való. - B. Ferencz 1785. évben igazolta nemességét. Kk. LIII. 227. - Siebm. W. 20. t. - Kempelen I. 234. Magyarország címeres könyve 1. kötet (A-C)

Nagy Iván:

Bakay Család.

Több ily nemes család van. Legismeretesb az, mely Hont , és Esztergom megyében székel. Nevét a Hont megyében fekvő tót , alsó és felső Baka falutól vehette. C z i m e r e : kék mezőben álló arany oroszlán, mely jobbjában kardot tart. A sisak fölötti koronán félhold fekszik szarvaival fölfelé, fölötte pedig két csillag ragyog. E családból Ferdinand hontmegyei főjegyző (1839—42.) — László pedig levéltárnok volt (1839—47.) — János szül. 1780. Bakabányán, mint esztergomi kanonok mh. 1850. — Tán e család ősei közé tartozott azon Taraás iS; kin Déczy Imre vámot zsarolván, e végett 1592-ben N. Szombat városa pert indított.

(Nagy Iván : Magyarország családai czimerekkel (1857))

Siebmacher:

Bakay II. v. Baka.

Wappen: In B. auf gr. Dreiberge ein doppelschwänziger g. Löwe, in der erhobenen Rechten einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgrifie haltend. – Kleinod: S. Halbmond, mit den Hörnern nach aufwärts strebend, die Spitzen besteckt, mit je einem sechseckigen g. Sterne. – Decken: bg. – rs.

Adelsgeschlecht aus den Comitaten v. Honth u. Gran. (Siebe: N. J. I. 95).

 • Irodalom:

Nagy Iván

Magyarország címeres könyve.[37]

Siebmacher, Magyarország [38]

 • Külső hivatkozások:

Bakay 1815

szerkesztés
 
Ch→

Bakay. 49. T. 2. B. Ferdinánd hontmegyei esküdtnek 1815. III. 18. használt c. p. — Nyitra vm. It. Nobil IV. 306. [39]

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve.[40]

 • Külső hivatkozások:Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs