Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Balási, Balássy családok címerével foglalkozik.


Agárdy másképp Balássy

szerkesztés

Agárdy aliter Balássy. A Benedek gykei: István, János, Mihály és Anna 1622. VI. 22. nyertek c. n. l. – Bars vm. lt.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. ANDRÁSSY GYULA. Budapest, 1913.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

[2]


kászonimpérfalvi Balási

szerkesztés
 
A kászonimpérfalvi Balási és az irinyi Irinyi család házassági címere Érkörtvélyesen
 
kaszonimpérfalvi Balássy címer Ch→

 

Régi erdélyi nemes család, melynek nemességét József és Imre számára Apaffy fejedelem megújította, a mit Háromszéken és Fogarason 1687-ben hirdettek ki. Egyik ága a múlt század közepe táján Szatmár vármegyében telepedett le. Tagjai közűl többen Háromszék alispánjai voltak és közülök József Csík-Gyergyó és Kászonszék utolsó királybírája volt, II. József pedig személynök az erdélyi kanczelláriánál. - IV. József érkörtvélyesi nagybirtokos volt, ennek fia V. József ugyanott birtokos.

Czímer: kékben, zöld alapon, féllábon álló daru, felemelt jobbjában rögöt tart. Takarók kékarany.[3]

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. ANDRÁSSY GYULA. Budapest, 1913.[4]

  • Külső hivatkozások:

Az Irinyi család honlapja


hetési Balássy

szerkesztés
 
Ch→

A hetési Balássy család a következő címert használja: (kék) mezőben zöld földön egyfarkú oroszlán jobbjában kardot tart; sisakdísz: könyöklő (páncélos) kar karddal; takarók: (kék-arany, vörös-ezüst).

  • Irodalom:

Kempelen

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs