Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Allaga család címerével foglalkozik.


Ch→
Borovszky:

Családi hagyomány szerint Dalmácziából származik. A. Péter 1722 július 15-én nyert czímeres nemeslevelet s Nemes-Militicsen telepedett le, hol jelenleg is birtokosok. A nemeslevelet 1723. április 3-án hirdették ki Bács vármegye Baján tartott közgyűlésében. Az 1754-50. évi országos nemesi összeírásban e családból Pál és János vannak felvéve a vármegye nemeseinek névjegyzékébe. A család tagjai több ízben nyertek nemesi bizonyságlevelet a vármegyétől. Így Péter 1797-ben, a család Nemesmiliticsen székelt tagjai 1798. május 22-én és 1838. november 7-én. Tagjai közül kiváló szerepet játszott A. Imre. 1848-ban a rigyiczai kerület országgyűlési képviselője, a kit a haditörvényszék 1850 június 26-án kötél által halálra ítélt, de Haynau, mielőtt állásából felmentették volna, neki is megkegyelmezett, 1861 márczius 26-án a rigyiczai kerület újból képviselővé választotta 1873-1893-ig Baja város főjegyzője volt. Tagjai közül Jakab Nemes-Militicsen birtokos.

Czímer: Kékben, zöld alapon kiemelkedő fehér oszlop, melyet jobbról befelé fordult arany oroszlán tart. Sisakdísz: görbe kardot tartó aranygriff. Takarók: kék-arany-veres-ezüst.[1]

  • Irodalom:

BÁCS-BODROG VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta Reiszig Ede dr. In: Borovszky [2]


  • Külső hivatkozások:Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs