Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Balajthy család címerével foglalkozik.


Eredeti
Javított
Ch→ Ch→

Balajthy István és János 1517. június 24., Buda II. Lajos címer általa: István fia Ferenc

DL 50.249

Az adományban Balajthy István és János és István fia Ferencz részesülnek. Érdemeikről az armális szövege nem ad felvilágosítást, kilétükről sem emlékezik meg, aminthogy a családról közelebbi adatok szintén nem állanak rendelkezésünkre. A Magyar Nemzeti Múzeumba a czímereslevél a Csanády család történetét tárgyaló kézirattal együtt került.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[1] [2]

Rövidítések


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

Lásd még: