Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Bánlak címerével foglalkozik.


Bánlak pecsétje 1910 Ch→
Bánlak pecsétje

A pecsét és a címer mezőn imádkozó és felfelé, a lebegő glóriás alakra tekintő embereket ábrázol. Krisztus színeváltozásának jelenetét mutatja. III. Kallixtusz pápa emelte hivatalos egyházi ünneppé, amikor Rómában 1456. augusztus 6-án hírét vette, hogy Hunyadi János július 22-én győzelmet aratott a török által ostromolt Nándorfehérvárnál, a keresztes hadat toborzó Kapisztrán Szent János segítségével. Jelenleg augusztus 6-a színeváltozás ünnepe. Bánlak délvidéki, Temes megyei elhelyezkedése indokolhatta, hogy ezt a Nándorfehérvárra utaló jelképet választották maguknak. [Sz. L.]

  • Irodalom:

Magyarország címertára. KIADJA: ALTENBURGER G. és RUMBOLD B. A SZÖVEGÉT IRJA: TAGÁNYI KÁROLY. HARMADIK RÉSZ, KÖZSÉGEK CZIMEREI ÉS PECSÉTJEI. 2. tábla. BUDAPEST, 1880. (Új kiadása: Arcanum DVD könyvtár. IV. Családtörténet, heraldika, honismeret. Arcanum Adatbázis Kft. DVD-ROM, Budapest, 2003.)

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs