Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Balassay, Balassy család címerével foglalkozik.


Balassy alias Belleo

szerkesztés
 
Ch→
 

Nyulásziné:

Balassay másképpen Delleo György 1597. június 1., Gyulafehérvár Báthori Zsigmond nemesség megerősítése és címer

F 21 Armales Arm. Div. No. 2

MNL OL:

HU-MNL-OL-F 21-Arm. Div. - No. 2.

Báthory Zsigmond Erdély, Moldva, Havasalföld és a Római Szent Birodalom fejedelme, Gyulafehérvár, 1597. 6. 1., címer, erdélyi nemesség megújítása, Balassy alias Belleo György fejedelmi lovászmester részére.

Címerleírás: Scutum videlicet triangulare in medio linea crassiori coloris crocei in superiorem et inferiorem regionem divisum, cuius supprema regione coloris rubei trium equorum inveorum colla cum capitibus levam versus respiciunt arrectis avribus. Imam scuti regionem quatuor lilii flores exornant, quorum tres candidisunt coloris, quartus et suppremus rubei est coloris. Supra scutum galea militaris aperta et craticulata estposita, in cujus summitate dimidius equus niveus eminet anterioribus pedibus procensis, quem equum utrinque, a dextra scilicet et leva duae aquilinae alae ambiunt, dextra quidem rubei coloris albo intermixto, sinistra crocei estcoloris caeruleo intermixto. Scutum ipsum teniaeseu lemnisci diversi coloris, albi, rubei, cerulei et croceio verinque ambiunt et exornant. - Van címerfestmény - - -

Megjegyzés A címer a szöveg közepén; a szöveg az adományoshoz egyesszám második személyben szól; arany helyett a sáfrányszín megnevezést használja.

  • Irodalom:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.

Külső hivatkozások:

[1]

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs