Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Angern család címerével foglalkozik.


Ch→

Myskovszky Bártfa középkori műemlékeiről szóló könyvében a szent Egyed-templom ismertetése kapcsán tíz XVI—XVII. századbeli epitáfiumot ismertetett. Ezek közül az egyetlen XVI.. századbeli czímeres epitáfium azóta elveszett. Mihaliknak viszont a templom mögötti lomtár töredékeiből 16 ily fajta emléket sikerült összeállítani s ezek nagy részén az emlékek restaurálása közben a képeket is sikerült a rájuk mázolt fekete festék alól kihámozni. A Myskovszkyénál így ismertetése ezekről tüzetesebb s ennek nyomán és az ott közölt képek felhasználásával mutatjuk be időrendben a templomnak ma a Sárosvármegyei Múzeumban kiállított XVII. századbeli halotti emléktábláit.2 [2 Mihalik József, A bártfai epitáfiumok. Múzeumi és Könyvtári Értesítő I. évi. 102—104. 1. ]

Angern Joachim czimeres emléktáblája 1567-ből, a melyet Myskovszky ismertetett, ma már nincs meg. Ezt közepén a halott czímere díszítette, pajzsán két kampós végével keresztbe tett horoggal, mely szarvasagancsok közt a sisakdíszen ismétlődött. A czímer fölött a gótbetűs felirat ez volt :

Also hat got die welt geliebt, daß er seinen eingeboren son gab, mit daß alle, die an im glauben nicht verloren werden, sondern das ewige leben haben.

A czímer alatti felirat halálának körülményeiről szólott :

Anno domini 1567 freitags nach invocavit, die folgende nacht, um 2 ur, ist der erbare und feste Joachim von Angern alhir zu porfelt in got verschieden, den genadig sei.


  • Irodalom:

Divald Kornél: A BÁRTFAI SZENT EGYED TEMPLOM. Archaeologiai Értesítő. 1918-1919. 65-92.[1]


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs