Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Ábrány (olvasd Ábrányi), Ábrányi családok címerével foglalkozik.


sárdi Ábrány

szerkesztés
 
Ch→

Ábrány de Saárd. 3. T. 6. Bethlen G. Saárdi Ábrány Gáspárnak c. n. l. ad. – 1618. II. 27. – O. L. – Siebm. W. – Címer: Kék paizsban koronán könyöklő páncélos kar, markában görbe kardot és 3 buzakalászt tart. – Szembe néző nyilt sisak. – Takarók: arany–kék, ezüst–vörös.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]


  • Külső hivatkozások:

[3]


lászlófalvi Ábrányi

szerkesztés
 
Ch→

Ábrányi de Lászlófalva. 3. T. 7. Az Eördögh család kastélyán levő s a XVII-dik századból származó festmény után. Apáthiban. – Eördögh Alajos és gykei nevének „Ábrányira” való változtatása 1844. II. 3. Kk. LXVII. 396.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[4][5]

  • Külső hivatkozások:

[6]


ábrányi Ábrányi

szerkesztés
 
Ch→

Ábrányi de Ábrány. Abrányi Istvánnak 1697. évben használt pecsétje után. – Gróf Teleki nemzetség lt. Dipl. o. 8384. – Cimer: A. paizs aljából kiemelkedő leveles liliom, jobbról és balról egy-egy rózsával. – Sisakdisz a paizsalak.

  • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[7][8]


  • Külső hivatkozások:

[9]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs