Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Babolcsay család címerével foglalkozik.


Ch→
  • Irodalom:

KELEMEN KRISZTIÁN, LUKÁCS LÁSZLÓ és VITEK GÁBOR: Csákvár. Száz magyar falu könyvesháza. Budapest én n. Megjelent a magyar állam millenniumára. Elektronikus megjelenítés: NKÖEOK Szerkesztőség - 2007

[1]

  • Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs